Hàng chục dự án đầu tư ra nước ngoài vẫn lỗ trăm triệu USD

Hàng chục dự án đầu tư ra nước ngoài vẫn lỗ trăm triệu USD - ảnh 1

nhà nước vừa có báo cáo giải trình gửi tới Quốc hội về tình hình triển khai vốn đầu tư ra nước ngoài .
Theo đó, tính tới 31.12.2020, 28 doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước thuộc 4 bộ ( Quốc phòng, Xây dựng, Công thương, Y tế ), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 4 tỉnh ( TP Hà Tĩnh, Đắk Lắk, An Giang, TP Hồ Chí Minh ) triển khai 131 dự án Bất Động Sản đầu tư ra nước ngoài tại 26 vương quốc .
Tính tới hết năm 2020, tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài triển khai của những doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước là hơn 6,7 tỉ USD ( bằng 50 % số vốn ĐK ) .

Riêng năm 2020 là 129,92 triệu USD, chủ yếu tại các dự án của các công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); các dự án của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), dự án của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), dự án của Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel)…

Báo cáo của nhà nước cho biết, tổng số vốn đầu tư tịch thu trong năm 2020 của những dự án Bất Động Sản là 248,58 triệu USD, trong đó doanh thu chuyển về nước là 118,42 triệu USD .
Số tịch thu hầu hết là từ những dự án Bất Động Sản của Viettel ( tịch thu 128,53 triệu USD, với doanh thu chuyển về nước là 70,51 triệu USD ) và PVN ( tịch thu 110,6 triệu USD, với doanh thu chuyển về nước là 45,4 triệu USD ) ; còn lại 5 doanh nghiệp khác chuyển về nước số tiền 2,52 triệu USD. 21 doanh nghiệp không phát sinh số tịch thu / chuyển về nước trong năm 2020 .
Báo cáo của nhà nước cũng cho biết, tính tới hết năm 2020, có 57/131 dự án Bất Động Sản đầu tư ra nước ngoài của 13/28 doanh nghiệp đã phát sinh tịch thu vốn đầu tư, với tổng số vốn đã tịch thu lũy kế là 3.167,52 triệu USD ( gồm có doanh thu chuyển về nước là 1.458,98 triệu USD ), bằng 47 % tổng số vốn đã đầu tư ra nước ngoài .
Trong đó, PVN có số vốn đầu tư tịch thu lớn nhất, là 2.386,77 triệu USD ( bằng 60 % vốn đầu tư triển khai ), đứng thứ hai là Viettel với 706,29 triệu USD ( bằng 49 % vốn đầu tư thực thi ) ; số vốn đã tịch thu của 2 doanh nghiệp này chiếm 98 % tổng số vốn đã tịch thu của những doanh nghiệp nhà nước .

Đầu tư ra nước ngoài chưa như kỳ vọng

Riêng trong năm 2020, 32/121 dự án Bất Động Sản có báo cáo giải trình không phát sinh lệch giá, 89 dự án Bất Động Sản có lệch giá với tổng doanh thu tại nước ngoài năm 2020 là 5.542,92 triệu USD, bằng 79 % so với năm 2019 .
Trong đó, 28 dự án Bất Động Sản bị lỗ với tổng số lỗ là 236,89 triệu USD ( giảm 6 dự án Bất Động Sản lỗ nhưng số lỗ tăng 81 triệu USD và bằng 152 % so với năm 2019 ) ; 61 dự án Bất Động Sản có doanh thu, với tổng doanh thu sau thuế là 426,66 triệu USD ( giảm 138,34 triệu USD và bằng 75 % so với năm 2019 ) .
Đến ngày 31.12.2020, có 46 dự án Bất Động Sản còn lỗ lũy kế với tổng số lỗ lũy kế là 1.171,06 triệu USD ( giảm 1 dự án Bất Động Sản và tăng 120 triệu USD so với năm 2019 ) .

Báo cáo Chính phủ cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới tăng trưởng thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án tại nước ngoài bị tác động rất lớn, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với năm 2019, lợi nhuận chuyển về nước năm 2020 chỉ bằng 30% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, nhiều dự án Bất Động Sản liên tục gặp khó khăn vất vả, tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc, chưa có hiệu suất cao đầu tư ; trong đó, 1 số ít dự án Bất Động Sản viễn thông số lỗ lũy kế lớn hoặc mất quyền trấn áp và rủi ro đáng tiếc tỷ giá .
“ Nhìn chung, hoạt động giải trí đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chưa đạt được như kỳ vọng đầu tư ”, báo cáo giải trình của nhà nước nhận định và đánh giá và cho biết, bên cạnh nguyên do chủ quan đã được chỉ ra trong những năm trước như yếu tố về năng lượng quản trị, quản trị rủi ro đáng tiếc, năng lượng dự báo thị trường, kinh nghiệm tay nghề trong đầu tư ra nước ngoài, thì những nguyên do khách quan như chính trị, chủ trương đầu tư nước thường trực, và đặc biệt quan trọng là tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho tình hình hoạt động giải trí của những dự án Bất Động Sản đầu tư ra nước ngoài năm 2020 bị tác động ảnh hưởng xấu đi hơn .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư