Vì sao châu Âu có khí hậu ôn hòa? – minh thuận

Câu 1: Môi trường đới ôn hòa trong khoảng A. Giữa hai đường chí tuyến B. Từ chí tuyến đến vòng cực ở mỗi bán cầu C. Từ vòng cực đến cực ở mỗi bán cầu D. Từ xích đạo đến hai chí tuyến mỗi bán cầu

Câu 2: Môi trường nào sau đây không thuộc đới ôn hòa: A. Môi trường ôn đới hải dương. B. Môi trường địa trung hải. C. Môi trường ôn đới lục địa. D. Môi trường nhiệt đới gó mùa.

[external_link_head]

Câu 3: Chiếm diện tích lớn nhất ở đới ôn hòa là: A. Môi trường ôn đới hải dương. B. Môi trường hoang mạc. C. Môi trường ôn đới lục địa. D. Môi trường địa trung hải.

[external_link offset=1]

Câu 4: Khí hậu ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm là đặc điểm của môi trường: A. Ôn đới lục địa. B. Ôn đới hải dương. C. Địa trung hải. D. Cận nhiệt đới ẩm.

Câu 5: Môi trường đới ôn hòa thay đổi từ vùng này sang vùng khác tuỳ thuộc vào A. Vĩ độ B. Ảnh hưởng của dòng biển C. Gió Tây ôn đới D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa không phải do nguyên nhân nào sau đây? A. Gió mùa đông bắc lạnh B. Các đợt khí lạnh ở vùng cực C. Gió Tây ôn đới và các dòng biển ven bờ D. Các đợt khí nóng ở chí tuyến

Câu 7: Đặc điểm khí hậu của môi trường Địa Trung Hải là: A. Ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm. B. Khô hạn quanh năm, lượng mưa rất thấp. C. Mùa hạ nóng và khô, mùa đông ấm áp, mưa vào thu – đông. D. Mùa đông rất lạnh và kéo dài, mùa hạ ngắn.

[external_link offset=2]

Câu 8: Vị trí trung gian đã ảnh hưởng đến đặc điểm thời tiết ở đới ôn hòa như thế nào? A. Thời tiết thay đổi thất thường. B. Thời tiết quanh năm ôn hòa, mát mẻ. C. Quanh năm chịu ảnh hưởng của các đợt khí lạnh. D. Nhiệt độ không quá nóng, không quá lạnh.

Câu 9: Đâu là biểu hiện của sự thay đổi thiên nhiên theo chiều từ bắc xuống nam ở đới ôn hòa? A. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. B. Bờ Tây lục địa có khí hậu ẩm ướt, càng vào sâu đất liền tính lục địa càng rõ rệt. C. Ở vĩ độ cao có mùa đông rất lạnh và kéo dài, gần chí tuyến có mùa đông ấm áp. D. Thảm thực vật thay đổi từ rừng lá rộng sang rừng hổn giao và rừng lá kim.

Câu 10: Thảm thực vật đới ôn hoà thay đổi: A. Từ Tây sang Đông B. Từ rừng lá rộng đến rừng hỗn giao và rừng lá kim C. Từ rừng hỗn giao đến rừng lá kim và rừng lá rộng D. Tất cả đều đúng[external_footer]