Các hình thức đầu tư tại Việt Nam – Luật Đại Hà

Khi thực thi đầu tư tại Nước Ta nhà đầu tư quốc tế có nhiều sự lựa chọn về hình thức đầu tư vào Nước Ta .

1. Đầu tư trực tiếp

Hình thức tổ chức triển khai kinh tế tài chính hoàn toàn có thể thuộc những loại công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty CP, công ty tư nhân, công ty hợp doanh hoặc tập đoàn lớn kinh tế tài chính .

Những dự án trong các lĩnh vực dưới đây do Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Các dự án đầu tư không  phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong các lĩnh vực sau:

– Xây dựng và kinh doanh thương mại cảng hàng không quốc tế, vận tải đường bộ cảng hàng không quốc tế
– Xây dựng và thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, thăm dò, khai thác tài nguyên .
– Phát thanh, truyền hình
– Kinh doanh casino
– Sản xuất thuốc lá điếu
– Thành lập cơ sở huấn luyện và đào tạo ĐH
– Thành lập khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính .

Dự án đầu tư không thuộc quy định tại mục (1), không phân biệt nguồn vốn và có quy mô vốn đầu tư từ 1.500 tỷ Việt Nam đồng trở lên trong những lĩnh vực sau:

– Kinh doanh điện, chế biến tài nguyên, luyện kim
– Xây dựng kiến trúc đường tàu, đường đi bộ, đường thủy trong nước
– Sản xuất và kinh doanh thương mại rượu, bia
Dự án có vốn đầu tư quốc tế trong nghành sau :

– Kinh doanh vận tải biển

– Thiết kế mạng và phân phối dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và internet, thiết lập mang truyền dẫn phát sóng .
– In ấn, phát hành báo chí truyền thông, xuất bản .
– Thành lập cơ sở điều tra và nghiên cứu khoa học độc lập
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho những dự án Bất Động Sản đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính, gồm có cả những dự án Bất Động Sản đầu tư đã được Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc những dự án Bất Động Sản đầu tư tăng trưởng kiến trúc khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao so với những địa phương chưa xây dựng Ban Quản lý khu công nghiệp, khu công nghiệp và khu công nghệ cao .
Ban Quản lý khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho những dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính, gồm có cả những dự án Bất Động Sản đầu tư đã được Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư và những dự án Bất Động Sản đầu tư tăng trưởng kiến trúc khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao .

2. Đầu tư gián tiếp

Khái niệm đầu tư gián tiếp hoàn toàn có thể thuộc một trong số những mô hình sau :
– Mua CP, CP, trái phiếu và những sách vở có giá khác
– Thông qua Quỹ đầu tư sàn chứng khoán hoặc trải qua những quy định chế kinh tế tài chính trung gian khác .
Các tổ chức triển khai là pháp nhân, gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư quốc tế, không phân biệt nơi ĐK trụ sở chính và mọi cá thể, không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú có quyền góp vốn, mua CP với mức giá không hạn chế tại doanh nghiệp theo pháp luật tương ứng của Luật Doanh nghiệp trừ những trường hợp dưới đây :

  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty niêm yết thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán là tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch  của một tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc tối đa 49% tổng số chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết, đăng ký giao dịch của một quỹ đầu tư chứng khoán. Đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần thì tổng số cổ phiếu niêm yết là số cổ phiếu phát hành ra công chúng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp đặc thù áp dụng quy định của luật đầu tư, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán đầu tư quốc tế và các quy định pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp 100% vốn doanh nghiệp vốn nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ áp dụng theo Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ (Phụ lục Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam), ví dụ trong lĩnh vực Ngân hàng, hiện nay Biểu cam kết cụ thể về Dịch vụ quy định tổng số cố phần do các thể nhân và pháp nhân nước ngoài nắm giữ tại mỗi ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam không được vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng hoặc trong lĩnh vực Viễn thông, Biểu cam kết về Dịch vụ quy định đối với dịch vụ viễn thông cơ bản có hạ tầng mạng, doanh nghiệp nước ngoài chỉ được phép đầu tư dưới hình thức liên doanh với mức góp vốn tối đa 49%.
    Tổ chức, cá thể quốc tế mua, bán trái phiếu lưu hành của một tổ chức triển khai niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán không bị hạn chế tỷ suất nắm giữ. Trường hợp nhà đầu tư quốc tế nằm giữ trái phiếu quy đổi của một tổ chức triển khai phát hành, sau khi thực thi quy đổi trái phiếu thành CP tổ chức triển khai phát hành phải bảo vệ tỷ suất nắm giữ của nhà đầu tư quốc tế không vượt quá 49 % tổng số CP niêm yết ĐK thanh toán giao dịch của tổ chức triển khai đó .
    Tổ chức, cá thể quốc tế mua, bán trái phiếu lưu hành của một tổ chức triển khai niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán không bị hạn chế tỷ suất nắm giữ. Trường hợp nhà đầu tư quốc tế nắm giữ trái phiếu quy đổi của một tổ chức triển khai phát hành, sau khi triển khai quy đổi trái phiếu thành CP tổ chức triển khai phát hành phải bảo vệ tỷ suất nắm giữ của nhà đầu tư quốc tế không vượt quá 49 % tổng số CP niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch của tổ chức triển khai đó .

    Nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư thông qua Quỹ đầu tư chứng khoán bằng việc mua Chứng chỉ Quỹ của một Quỹ đầu tư. Chứng chỉ Quỹ là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu, hưởng lợi nhuận trên phần vốn góp và được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các Quỹ đầu tư được hình thành từ Công ty quản lý quỹ, công ty quản lý quỹ có thể lập nhiều Quỹ đầu tư vào những ngành nghề, quy mô, mục tiêu khác nhau.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư