Thông báo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức KBNN năm 2021

Kho bạc Nhà nước ( KBNN ) thông tin về việc kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ Kế hoạch tuyển dụng công chức KBNN năm 2021 và liên tục thu hồ sơ ĐK thi tuyển, xét tuyển công chức vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan KBNN và 63 KBNN tỉnh, thành phố thường trực Trung ương đơn cử như sau :

I. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Kho bạc Nhà nước thông tin những nội dung sửa đổi, bổ trợ so với thông tin về việc tuyển dụng công chức KBNN ngày 03/6/2021, đơn cử như sau :

1. Điều chỉnh độ tuổi đăng ký dự tuyển thành: “Đủ 18 tuổi trở lên”.

2. Điều chỉnh tên gọi và tiêu chuẩn về trình độ giảng dạy, tu dưỡng so với vị trí “ Chuyên viên văn thư, tàng trữ ” : – Điều chỉnh tên gọi vị trí “ Chuyên viên văn thư, tàng trữ ” thành tên gọi “ Văn thư viên ”. – Điều chỉnh tiêu chuẩn về trình độ huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng như sau : “ Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – tàng trữ, tàng trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác phải có chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ văn thư do cơ sở huấn luyện và đào tạo có thẩm quyền cấp. ” – Vị trí “ Văn thư viên ” không phải thi môn ngoại ngữ. 3. Sửa đổi, bổ trợ điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn đơn cử về văn bằng, chứng từ như sau : – Bỏ lao lý nhu yếu chứng từ ngoại ngữ và chứng từ tin học so với thí sinh dự tuyển những vị trí : Chuyên viên nhiệm vụ, Kế toán viên, Chuyên viên tin học, Văn thư viên. – Điều chỉnh nội dung môn thi ngoại ngữ so với những vị trí Chuyên viên nhiệm vụ, Chuyên viên tin học : trình độ tương tự bậc 3 khung năng lượng ngoại ngữ Nước Ta. 4. Đối tượng được miễn thi ngoại ngữ gồm những trường hợp sau : – Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ giảng dạy cao hơn so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, nhiệm vụ theo nhu yếu của vị trí việc làm dự tuyển. – Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ huấn luyện và đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn so với trình độ huấn luyện và đào tạo trình độ, nhiệm vụ theo nhu yếu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục quốc tế cấp và được công nhận tại Nước Ta theo pháp luật. 5. Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 Phiếu ĐK dự tuyển ( thi tuyển hoặc xét tuyển ) vào 01 vị trí dự tuyển tại 01 KBNN nơi có chỉ tiêu tuyển dụng. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu ĐK dự tuyển vào nhiều vị trí khác nhau tại cùng một đơn vị chức năng hoặc nộp Phiếu ĐK dự tuyển vào từ 02 đơn vị chức năng KBNN trở lên sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc nếu đã tham gia dự tuyển thì sẽ bị hủy tác dụng tuyển dụng.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu thi tuyển: 1.193 chỉ tiêu (gồm 1.189 chỉ tiêu của KBNN và 04 chỉ tiêu của Cơ quan Bộ Tài chính), trong đó:

– Chuyên viên nghiệp vụ: 503 chỉ tiêu;

– Kế toán viên: 621 chỉ tiêu;

– Chuyên viên tin học: 39 chỉ tiêu (gồm các vị trí: chuyên viên quản trị hệ thống, chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, chuyên viên quản lý an ninh thông tin, chuyên viên đảm bảo kỹ thuật);

– Văn thư viên: 30 chỉ tiêu, trong đó: 26 chỉ tiêu làm việc tại KBNN và 04 chỉ tiêu làm việc tại cơ quan Bộ Tài chính (03 chỉ tiêu Văn phòng Bộ và 01 chỉ tiêu Vụ Chính sách thuế) được ghép cùng kỳ thi tuyển dụng của KBNN.

Lưu ý: Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vị trí Văn thư viên tại Bộ Tài chính phải ghi rõ nội dung vị trí đăng ký dự tuyển là Văn thư viên và đơn vị đăng ký dự tuyển vào một trong hai đơn vị là Văn phòng Bộ Tài chính hoặc Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính tại Phiếu đăng ký thi tuyển đính kèm (Mẫu số 01).

2. Chỉ tiêu xét tuyển: Tổng số 160 chỉ tiêu, trong đó:

– Nhân viên bảo vệ: 156 chỉ tiêu;

– Nhân viên lái xe chở tiền: 04 chỉ tiêu;

II. Thời hạn tiếp nhận bổ sung hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển (mới):

Thời hạn tiếp nhận bổ sung hồ sơ (đối với trường hợp đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo cũ nếu có) và Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (mới) là 30 ngày kể từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2021. Các trường hợp nộp hồ sơ sau thời hạn nêu trên đều không hợp lệ.

Chi tiết về nội dung Kế hoạch tuyển dụng công chức KBNN sau khi sửa đổi, bổ trợ ( gồm những thông tin về điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn ĐK dự tuyển ; chỉ tiêu tuyển dụng ; nội dung thi và hình thức thi, khu vực đảm nhiệm hồ sơ dự tuyển …. ) được đăng tải trên Website của Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn, website của KBNN tại địa chỉ https://www.vst.mof.gov.vn và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở Cơ quan KBNN và KBNN cấp tỉnh, cấp huyện trên toàn nước. /.