Đại Siêu Thị Emart tuyển dụng mới nhất năm 2021

Quản lý nhân sự và hàng hóa theo quy định. Tiến hành triển khai thực hiện các chương trình khuyến mãi và theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh.
Đề suất các giải pháp nhằm tăng doanh số và kiểm soát tồn kho. Hỗ trợ khắc phuc, cải thiện các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng
I. Đảm bảo hàng hóa, trưng bày sản phẩm, quản lý tồn kho và dịch vụ khách hàng
• Giám sát, kiểm tra và bảo đảm chất lượng sản phẩm, theo tiêu chuẩn hàng chất lượng đảm bảo hàng hóa đúng tiêu chuẩn Nhãn hàng
• Đôn đốc các bạn nhân viên châm hàng, đảm bảo hàng hóa được trưng bày trên quầy hàng
• Kiểm tra và đảm bảo khu vực trưng bày sản phẩm trong quầy (Showcard, pop, wobbler, concept trưng bày), bảng biểu những mặt hàng hết hàng, sản phẩm chưa được trưng bày, vệ sinh.
• Kiểm tra hàng mất tem, hàng tặng kèm, hàng hư hỏng, hàng đổi trả, sắp xếp nhân viên chuyển về kho xử lý và sắp xếp gọn gàng.
• Đảm bảo hàng hóa được trưng bày đầy đủ đúng layout đúng concepts MD đề ra
• Đảm bảo về vấn đề vệ sinh sạch sẽ hàng hóa trên quầy kệ, khu vực bán hàng và khu vực khuyến mãi
• Kiểm tra tình trạng bất thường liên quan đến hàng hóa (hàng sai giá, barcode, hàng hết date, hàng lỗi kĩ thuật từ nhà cung cấp…..)
• Kiểm tra hàng nhập kho và xuất kho. Chủ động sắp xếp nhân viên quầy hàng và nhân viên tiếp thị châm hàng và lưu trữ kho theo layout.
• Lên kế hoạch sắp xếp lưu trữ hàng hóa theo Epost phân bổ và bố trí nhân viên trưng bày hàng theo kế hoạch của MD
• Theo dõi các hoạt động hoạt náo của Nhân Viên Tiếp Thị, phân bổ và hợp tác nhằm thúc đẩy doanh số, hình ảnh quầy hàng
• Triển khai, giám sát và chịu trách nhiệm cho các chương trình khuyến mãi theo quy định từ phòng
Marketing.
• Theo dõi tiến trình đặt hàng từ MD nhằm phân bổ lượng hàng hóa ở quầy và công tác lưu trữ ở kho một cách hợp lý
• Thường xuyên kiểm tra tồn kho, đề suất đặt hàng các sản phẩm bán chạy, và kế hoạch nhưng đặt hàng các sản phẩm kém chất lượng, mẫu mã ko thu hút nhằm hạn chế tồn kho.
• Theo dõi quá trình đổi trả hàng từ nhà cung cấp (sản phẩm lỗi, sản phẩm qua mùa…)
• Đánh giá phân tích sự khác biệt về số liệu hàng hóa thực tế tại quầy, kho và số liệu hệ thống
• Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đổi trả, bảo hành sản phẩm tại Quầy Dịch Vụ Khách Hàng
• Hỗ trợ Quầy Dịch Vụ Khách Hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại khách hàng
• Quản lý hàng nhạy cảm, kiểm tra thường xuyên cập nhật tình hình hàng nhạy cảm, hàng không bán được, tồn kho bằng 0, tồn âm kho
• Phối hợp với bảo vệ kiểm tra tình trạng hàng nhạy cảm mỗi ngày, giảm thiểu tối đa thất thoát
• Quản lý và triển khai kiểm kê hàng tháng (quý, năm)
• Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp theo đúng lưu đồ
• Phân công nhân viên dọn dẹp vệ sinh kho, quầy hàng đảm bảo quầy hàng sạch sẽ
• Hủy hàng, đổi trả hàng theo quy định
• Đánh giá phân tích sự khác biệt về số liệu hàng hóa thực tế tại quầy, kho và số liệu hệ thống
II. Quản Lý Nhân Sự
• Triển khai họp đầu ngày nhân viên và nhân viên tiếp thị xử lý bố trí công việc, nhắc nhở duy trì tuân thủ về Dịch Vụ Khách Hàng hoàn thành trước giờ mở cửa đón tiếp Khách Hàng.
• Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp theo đúng lưu đồ
• Phân công nhân viên dọn dẹp vệ sinh kho, quầy hàng đảm bảo quầy hàng sạch sẽ
• Hủy hàng, đổi trả hàng theo quy định
• Đánh giá phân tích sự khác biệt về số liệu hàng hóa thực tế tại quầy, kho và số liệu hệ thống
• Kiểm tra sổ bàn giao của quầy, đổi giá hàng ngày, khu vực khuyến mãi (đảo và đầu quầy), khu vực trong quầy, hàng nhạy cảm hay thất thoát, tác phong và trang phục nhân viên và nhân viên tiếp thị.
• Sắp xếp và phân bổ lịch làm việc NV quầy hàng và NV tiếp thị đảm bảo ca làm việc tại khu vực phụ trách
• Họp giao ca nhân viên ca sáng và chiều triển khai sắp xếp khu vực lối đi khuyến mãi, khu vực quầy châm hàng, giá cả bảng biểu đầy đủ chuẩn bị mở của lần 2 đón tiếp khách hàng.
• Đào tạo nhân viên và nhân viên tiếp thị hoàn thiện kỹ năng cơ bản nghề (layout, trưng bày, kỹ năng phục vụ)
• Truyền đạt thông tin tới nhân viên và nhân viên tiếp thị tuân thủ về các nội quy công ty và các quy trình đã được duyệt từ ban Tổng Giám Đốc và đúng với pháp luật hiện hành
• Truyền đạt thông tin đến nhân viên và nhân viên tiếp thị tuân thủ về Customer Service (2 lần cười, 2 lần chào chủ động khi gặp khách hàng tư vấn sản phẩm mang đến sự hài lòng khách hàng)
• Đánh giá, nhận xét tác phong và thái độ làm việc của nhân viên quầy hàng. Đề suất đề nghị khen thưởng nhân viên tốt.
• Triển khai phòng chống thất thoát: nguyên nhân-giải pháp-báo cáo-kế hoạch.
• Tổ chức chuẩn bị kiểm kê & quản lý việc thực hiện kiểm kê theo quy định của siêu thị và theo chỉ đạo của FM/SM
• Tổ chức đánh giá nhân viên hàng tháng, hàng quý, hàng năm một cách công bằng
• Quản lý trang thiết bị đảm bảo quầy hàng tủ kệ trong tình trạng tốt.
• Nhắc nhở các nhân viên kiểm tra các thiết bị điện tại khu vực phụ trách
• Quản lý trang thiết bị đảm bảo quầy hàng tủ kệ trong tình trạng tốt.
III. Báo cáo và lập kế hoạch
• Phân tích doanh thu và lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm;
• Lập kế hoạch triển khai thúc đẩy doanh số hàng khuyến mãi
• Kiểm tra doanh số hàng ngày, số liệu tồn kho, hàng hủy báo cáo đến cấp trên trực tiếp đưa ra giải pháp thực hiện trong ngày.
• Phân tích doanh thu và báo cáo kết quả kinh doanh của các sản phẩm khuyến mãi
• Báo cáo tiến độ công việc, kết quả kinh doanh, hàng tồn kho và các sản phẩm đặc biệt, chất lượng và các vấn đề phát sinh đến dịch vụ khách hàng
IV. Các công việc khác
• Nghiên cứu & kiểm tra thị trường và đối thủ cạnh tranh;
• Cập các thông tin về thời trang, đề suất các sản phẩm tiềm năng nhằm tăng doanh thu ngành hàng
• Đề xuất các ý tưởng đổi mới liên quan đến bộ phận và hiệu suất, cải thiện doanh thu của bộ phận nói riêng và cửa hàng nói chung;
• Hỗ trợ SM/FM trong khi có khiếu nại từ khách hàng và các vấn đề liên quan đến thiếu hụt nhân lực. Hỗ trợ và hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo công việc đạt kết quả tốt nhất
• Chấp nhận thuyên chuyển khi có yêu cầu
• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân cấp của cấp trên