Bộ Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 4202/KH-BNV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Bộ Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

I.  ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Nước Ta ;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển ; có lý lịch rõ ràng ;
– Có văn bằng, chứng từ tương thích ;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt ;
– Đủ sức khoẻ để triển khai trách nhiệm ;
– Các điều kiện kèm theo khác theo nhu yếu của vị trí dự tuyển .

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Nước Ta ;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;
– Đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hành động về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích ; đang bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục .

3. Đối tượng dự tuyển công chức:

Sinh viên tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục ĐH ở trong nước hoặc quốc tế được công nhận tương tự về văn bằng, chứng từ theo lao lý của pháp lý có tác dụng học tập và rèn luyện xuất sắc những năm học của bậc ĐH, trong độ tuổi pháp luật tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời gian nộp hồ sơ dự tuyển và phân phối một trong những tiêu chuẩn sau đây :
– Đạt giải ba cá thể trở lên tại một trong những kỳ thi lựa chọn học viên giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong những kỳ thi lựa chọn học viên giỏi cấp vương quốc hoặc Bằng khen trở lên trong những kỳ thi lựa chọn học viên giỏi quốc tế thuộc một trong những môn khoa học tự nhiên ( toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học ) và khoa học xã hội ( ngữ văn, lịch sử vẻ vang, địa lý, ngoại ngữ ) trong thời hạn học ở cấp trung học phổ thông ;
– Đạt giải ba cá thể trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp vương quốc hoặc quốc tế trong thời hạn học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc ĐH ;
– Đạt giải ba cá thể trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong những môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc những chuyên ngành khác trong thời hạn học ở bậc ĐH được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận .
– Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi lao lý tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời gian nộp hồ sơ dự tuyển và phân phối đủ những tiêu chuẩn sau đây :
– Đạt tiêu chuẩn lao lý tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản ( 1 ) nêu trên ;
– Tốt nghiệp ĐH loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo và giảng dạy sau đại học cùng ngành đào tạo và giảng dạy ở bậc ĐH .
– Người có trình độ tiến sỹ trong độ tuổi theo lao lý tại Điều 23 Nghị định số 40/2014 / NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm năm trước của nhà nước lao lý việc sử dụng, trọng dụng cá thể hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến tính đến thời gian nộp hồ sơ dự tuyển và cung ứng đủ những tiêu chuẩn lao lý tại điểm a và điểm b khoản ( 2 ) nêu trên .

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển công chức:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương bệnh binh, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, thương bệnh binh loại B : Được cộng 7,5 điểm vào hiệu quả điểm vòng 2 ;
Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác làm việc cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp giảng dạy chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã ĐK ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương bệnh binh, con thương bệnh binh, con của người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, con của thương bệnh binh loại B, con đẻ của người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động : Được cộng 5 điểm vào hiệu quả điểm vòng 2 ;
Người triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia công an nhân dân, đội viên người trẻ tuổi xung phong : Được cộng 2,5 điểm vào hiệu quả điểm vòng 2 ;
Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên pháp luật nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tác dụng điểm vòng 2 .

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

( Phụ lục I kèm theo Thông báo này ) .

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1 : Kiểm tra điều kiện kèm theo dự tuyển theo nhu yếu của vị trí việc làm cần tuyển của người dự tuyển, nếu phân phối đủ thì người dự tuyển được tham gia vòng 2 .
Vòng 2 : Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức thực thi công vụ của người dự tuyển theo nhu yếu của vị trí việc làm cần tuyển .
Thời gian phỏng vấn 30 phút ( thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị sẵn sàng trước khi phỏng vấn ) .

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển

Việc xác lập người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức được thực thi theo pháp luật tại Điều 12 Nghị định số 138 / 2020 / NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của nhà nước pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản trị công chức .
Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu tác dụng xét tuyển cho những kỳ xét tuyển lần sau .

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển ( đựng trong túi đựng hồ sơ ) ghi rất đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại cảm ứng liên hệ và hạng mục thành phần tài liệu gồm :
– Phiếu ĐK dự tuyển ( Phụ lục II kèm theo Thông báo này ) ;
– Bản sao những văn bằng, bảng điểm tác dụng học tập theo nhu yếu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Các văn bằng, bảng điểm, bằng tiếng quốc tế nhu yếu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại những cơ sở huấn luyện và đào tạo quốc tế không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ trợ những tài liệu chứng tỏ tác dụng học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường ( ví dụ bảng nhìn nhận xếp loại của trường ; thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc … ) ;
– Bằng khen, sách vở được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá thể trong thời hạn học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc ĐH cung ứng pháp luật tại khoản 1, Điều 2, Nghị định số 140 / 2017 / NĐ-CP ;
– Giấy ghi nhận thuộc đối tượng người tiêu dùng ưu tiên trong tuyển dụng công chức ( nếu có ) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận ;
– 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận .
Lệ phí : Thực hiện chủ trương lôi cuốn, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Bộ Nội vụ không thu lệ phí tuyển dụng so với thí sinh dự tuyển .

Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021.

Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Nộp hồ sơ trực tiếp : Người dự tuyển nộp hồ sơ ( giờ hành chính những ngày thao tác trong tuần ) tại Bộ phận một cửa, Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội .
Nộp hồ sơ qua bưu điện : Người dự tuyển gửi hồ sơ ( thời hạn tính theo dấu bưu điện ) về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội .
Kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển sẽ thông tin đơn cử trên trang website của Bộ Nội vụ, địa chỉ : www.moha.gov.vn .
Mọi vướng mắc tương quan đến việc ĐK dự tuyển, sung sướng liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ qua số điện thoại cảm ứng : 024.37957062 để được hướng dẫn, giải đáp .

2. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông tin công nhận tác dụng trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Bộ Nội vụ để hoàn thành xong hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ trợ để triển khai xong trước khi ký quyết định hành động tuyển dụng, gồm có :
– Bản sao giấy khai sinh ;
– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp ;
– Giấy ghi nhận sức khỏe thể chất do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển .
– Đối với những văn bằng do cơ sở giáo dục quốc tế cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo pháp luật tại Thông tư số 13/2021 / TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo pháp luật về điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục quốc tế cấp để sử dụng tại Nước Ta. Trường hợp không có giấy công nhận của cấp có thẩm quyền sẽ không được tuyển dụng .
Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng không hợp pháp hoặc có vi phạm điều kiện kèm theo ĐK dự tuyển công chức, vi phạm trong kê khai phiếu ĐK dự tuyển, kê khai lý lịch, Bộ Nội vụ sẽ xem xét, giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .

V.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

1. Thời gian phỏng vấn (dự kiến): Tháng 11 năm

2. Địa điểm phỏng vấn: Trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện kèm theo dự tuyển vòng 2, lịch phỏng vấn sẽ thông tin đơn cử trên trang website của Bộ Nội vụ, địa chỉ : www.moha.gov.vn. / .

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.moha.gov.vn