Công Ty CP Xây Dựng Kiến Trúc Aa tuyển dụng mới nhất năm 2021

Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện kế hoạch quản lý nguồn nhân lực của Công ty. Cung cấp chiến lược thực tiển để quản lý con người – để tối đa hóa động lực đóng góp của họ đạt được mục tiêu của Công ty.
I. Nội dung công việc:
1. Tuyển dụng:
– Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm.
– Phối hợp với các quản lý cho tất cả các hoạt động tuyển dụng với thông tin việc làm, sàng lọc ứng viên.
– Báo cáo tình trạng tuyển dụng.
2. Đào tạo & phát triển:
– Phụ trách các chương trình đào tạo cho toàn Công ty bao gồm đào tạo cho những người mới và đào tạo cho phát triển.
– Phối hợp với quản lý để tiến hành phân tích đào tạo cho các cấp nhân viên khác nhau.
– Xây dựng kế hoạch đào tạo với chi phí dự kiến.
-Thực hiện kế hoạch đào tạo bằng cách phối hợp đào tạo bên ngoài và tiến hành đào tạo nội bộ.
– Tổ chức đánh giá để quản lý có hiệu quả toàn Công ty.
– Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp và kế hoạch phát triển nhân lực kế thừa cho các vị trí chủ chốt.
– Xây dựng định hướng cho nhân viên.
3. C & B:
– Thiết kế cấu trúc lương cho các cấp quản lý & nhân viên khác nhau.
– Đảm bảo việc tuân thủ các quỹ lương được thực hiện.
– Tiến hành đánh giá KPI 06 tháng/năm.
– Chịu trách nhiệm về phần thưởng của quản lý & nhân viên, xử lý kỷ luật và các khiếu nại…
– Tổ chức các sự kiện hàng năm của Công ty: họp top manager, nghỉ mát…
4. Hệ thống HR:
– Quản lý và soạn thảo các quy định Công ty, sổ tay nhân viên phù hợp với yêu cầu kinh doanh và Luật Lao động.
– Xây dựng các chính sách nhân sự, quy trình, biểu mẫu: quản lý nghỉ phép, mô tả công việc các vị trí, cơ sở dữ liệu nhân viên, hệ thống lưu trữ.
– Quản lý các nhóm Admin bao gồm lễ tân, nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ, nhân viên bảo trì, nhân viên lái xe.
– Quản lý các thiết bị văn phòng, đồ nội thất, văn phòng phẩm.
– Cập nhật kiến thức các vấn đề nhân sự – xu hướng và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi rõ hơn trong buổi phỏng vấn
II. Báo cáo, hội họp, đào tạo:
1. Báo cáo:
– Cho Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị
– Các ban ngành Nhà nước liên quan
2. Hội họp:
– Họp Trung tâm theo qui định.
– Họp với các ban ngành Nhà nước
3. Đào tạo: học các khoá về nghiệp vụ luật pháp hành chính, nhân sự.
III. Địa điểm làm việc: Công ty AA Tây Ninh – 276E, Quốc lộ 22, Khu phố Lộc Du, Thị trấn Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Ưu tiên: Các ứng viên sinh sống tại Tây Ninh hoặc Ứng viên muốn làm việc lâu dài tại Tây Ninh. (Có hỗ trợ xe đưa đón cho ứng viên từ Tp. HCM nếu làm việc tại Tây Ninh)