Nghĩa của từ ‘du học’ trong Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” du học “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ du học, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ du học trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Bậc thầy du học

Godfather of students

2. Tôi có visa du học sinh.

I have a student visa .

3. Sao tự dưng muốn đi du học thế?

What’s with sudden interest in studying abroad ?

4. Vì vậy, bạn đang du học ở nước ngoài?

So you’re studying abroad ?

5. Và ngày mà Maria phải đi du học cũng đến.

And so, the day came when Maria would leave to study abroad .

6. Dịch vụ tài chính trọn gói hỗ trợ du học.

The Ministry of Education covers the full financial tư vấn .

7. Ông và cha cậu ấy đều từng du học nước Mỹ

His grandfather and father all been studied in U.S.A

8. HÌNH BÌA: Làm chứng cho những du học sinh tại thành phố Lviv

COVER : Witnessing to university students from foreign lands in the city of Lviv

9. Tôi bèn giả vờ là du học sinh nước ngoài về Hồng Kông.

Years later, I pretended to be overseas Chinese living in Hong Kong .

10. Những người trẻ từ Phi Châu và Trung Đông đến đây du học.

Young people from Africa and the Middle East have taken up residence as university students .

11. Ông vào học một trường địa phương trước khi sang Nhật du học.

He was educated in a local school before travelling to Nhật Bản to receive advanced education .

12. Tôi du học ở Rumani, và phát hiện ra rằng, hắn ta là Zanna.

I studied abroad in Romania, and then I found out he’s a Zanna .

13. Keio đã gửi 6 sinh viên ra nước ngoài du học vào năm 1899.

Keio sent 6 students to study abroad in 1899 .

14. Bản thân cô ấy vừa du học về, muốn làm đạo diễn quảng cáo.

She herself came back from studying abroad and is a CF director .

15. Khi chúng học xong trung học, tôi sẽ gửi chúng đến Mỹ du học.

When they finish high school, I will send them to America to study there .

16. Năm 1976, cô được bầu làm chủ tịch Liên minh Du học sinh Palestine tại Pháp.

In 1976 she was elected president of the Union of Palestinian students in France .

17. Năm ngoái, tôi đoạt được giải thưởng Hackenwall và được đưa ra nước ngoài du học.

Last year, I won the Hackenwall prize and was sent abroad to study.

18. Năm 1953, Lưu Trung Hoa được cử đi du học với chi phí của chính phủ.

In 1953, Liu was sent abroad to study at the expense of the government .

19. Một người mẹ dùng tiền hoàn thuế để cho con mình du học Tây Ban Nha.

One mom used her refund for her son to study abroad in Spain .

20. Một trường dạy nghề ở Đức có rất nhiều sinh viên từ nước ngoài đến du học.

A vocational school in Germany has a large number of foreign students .

21. Với mục đích trở thành một luật sư, việc du học ở nước ngoài rất bình thường.

For the purpose of becoming a lawyer, it was normal to study abroad .

22. Matthew (Michael Pitt thủ vai) là một du học sinh trao đổi đến Paris để học tiếng Pháp.

Matthew is an American exchange student who has come to Paris to study French .

23. Bố mẹ tớ đã cảnh báo tớ về việc này từ lúc họ gửi tớ đi du học.

My parents warned me about this since they first sent me to boarding school .

24. Không giống với phần lớn các lãnh đạo của Khmer Đỏ, ông đã không du học tại Paris.

Unlike most of the leaders of Khmer Rouge, Chea did not study in Paris .

25. Họ có thể đủ khả năng làm việc này vì chính phủ Pháp cấp cho họ học bổng du học tại Paris.

They were able to afford it because the French government granted them a scholarship to study in Paris .

26. Chương trình du học của CYA chủ yếu tập trung về lĩnh vực lịch sử, nền văn minh ở Hy Lạp và khu vực Địa Trung Hải.

The CYA study abroad program focuses upon the history and civilization of Greece and the Mediterranean region .

27. Ông của Mạnh Hiểu Tuấn Là tiến sĩ du học từ Mỹ về nước năm 1925 đã cho cậu ấy cuốn từ điển tiếng Anh đầu tiên

Meng Xiaojun’s grandfather is a doctor that returned after studied in U.S in 1925 gave him a English dictionary

28. Đảng Dân chủ: Do những sinh viên cánh tả du học từ Pháp trở về Campuchia thành lập và lãnh đạo mang tính cực đoan trong suốt năm 1954.

Democratic Party : The leadership of the Democratic Party was significantly radicalized during 1954, as left-leaning students returned to Cambodia from France .

29. Ở đại học, tôi là thực tập sinh tại Nhà Trắng, du học ở Tây Ban Nha và chu du khắp châu Âu một mình với dây chỉnh hình chân và nạng.

In college, I interned at the White House, studied abroad in Spain and backpacked through Europe all by myself with my leg braces and crutches .

30. Ông Yu nói rằng ý tưởng của mình về việc bán lẻ những con gà rán ở Hàn Quốc đã xuất hiện vào năm 1975 khi anh ta đi du học tại Hoa Kỳ.

Yu stated that his idea of selling smaller, individual pieces of fried chicken in Korea came along in 1975 when he went to go study abroad in the United States .

31. Khi Chính phủ Nhật Bản trục xuất các du học sinh Trung Hoa theo yêu cầu của chính quyền Mãn Thanh, ông trở về Trung Hoa và vào học tại một số trường quân sự tại Vũ Hán.

When the Japanese government started to expel Chinese students on behalf of the Manchurian imperial government, he returned to Trung Quốc and enrolled in military academies in Wuhan .

32. Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Foujita muốn du học tại Pháp, nhưng theo lời khuyên của Mori Ōgai là bạn của cha mình, Foujita quyết định học nghệ thuật hội hoạ phương Tây ở Nhật Bản trước.

Immediately after graduating secondary school, Foujita wished to study in France, but on the advice of Mori Ōgai ( his father’s senpai military physician ) he decided to study western art in Nhật Bản first .

33. Ngày càng nhiều người Qatar tiếp nhận giáo dục tại nước ngoài, trong đó nhiều người du học tại Hoa Kỳ và trở về quê hương để giữ các chức vụ chủ chốt vốn trước đây do ngoại kiều nắm giữ.

Growing numbers of foreign-educated Qataris, including many educated in the U.S., are returning home to assume key positions formerly occupied by expatriates .

34. Ngày 8 tháng 6 năm 2009, anh thay mặt cô bạn thân Tóc Tiên (đã sang Hoa Kỳ du học) để ra mắt album song ca Chuyện tình vượt thời gian gồm các ca khúc lần đầu phát hành trong album như “Kem dâu tình yêu”, “Dự báo trái tim”, “Thiên đường nắng mai” và những ca khúc xưa được hoà âm theo nhiều phong cách.

On June 8, 2009, on behalf of his friend Tóc Tiên, who was went to the United States to study, to launch the album ” Chuyện Tình Vượt Thời Gian ” includes the first songs released on the album as ” Kem Dâu Tình Yêu “, ” Dự Báo Trái Tim “, ” Thiên Đường Nắng Mai “, and old songs mixed in various styles .