Tư bản – Wikipedia tiếng Việt

Tư bản hay vốn trong kinh tế học là khái niệm để chỉ những vật thể có giá trị, có khả năng đo lường được sự giàu có của người sở hữu chúng. Tư bản là sở hữu về vật chất thuộc về cá nhân hay tạo ra bởi xã hội. Tuy nhiên tư bản có nhiều định nghĩa khác nhau dưới khía cạnh kinh tế, xã hội, hay triết học.

Trong kinh tế tài chính học cổ xưa, tư bản được định nghĩa là những sản phẩm & hàng hóa sẵn có để sử dụng làm yếu tố sản xuất. Với vai trò là yếu tố sản xuất, tư bản hoàn toàn có thể là mọi thứ như tiền tài, máy móc, công cụ lao động, nhà cửa, bản quyền, tuyệt kỹ, v.v.. nhưng không gồm có đất đai và người lao động .

Tư bản ở dạng hàng hóa có được nhờ mua bằng tiền hoặc tư bản vốn. Trong lĩnh vực tài chính và kế toán, khi đề cập đến tư bản là nói đến nguồn lực tài chính, đặc biệt là để bắt đầu hoặc duy trì một công việc kinh doanh, đôi khi còn được gọi là Dòng tiền hay Dòng luân chuyển vốn.

Tư bản theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp[sửa|sửa mã nguồn]

Trong kinh tế học cổ điển, tư bản vốn là một trong bốn yếu tố sản xuất. Ba yếu tố còn lại là đất đai, lao động và doanh nghiệp. Những hàng hóa có đặc điểm sau được coi là tư bản:

  • Có thể sử dụng để tạo ra hàng hóa khác (đây chính là đặc điểm khiến hàng hóa đó trở thành tư bản)
  • Có để tạo ra được, đối lập với đất đai là nguồn lực tồn tại tự nhiên với các đặc điểm như vị trí địa lý, khoáng sản dưới lòng đất.
  • Không bị sử dụng hết ngay lập tức trong quá trình sản xuất như nguyên liệu hoặc bán sản phẩm. (Có một ngoại lệ ở đây là khấu hao, giống như bán sản phẩm, khấu hao được coi là chi phí doanh nghiệp).

Những đặc trưng này được kinh tế tài chính học tân cổ xưa ( neoclassical economics ) thừa kế với một chút ít biến hóa cho tương thích với thời đại. Đó là đưa thêm mục sản phẩm & hàng hóa trong kho vào tư bản. Giá trị tư bản lưu kho hoàn toàn có thể được xác lập tại những thời gian đơn cử, ví dụ ngày cuối năm 31 tháng 12. Ngược lại, góp vốn đầu tư, vì lẽ loại sản phẩm tạo ra làm tăng giá trị của lưu kho ( dạng tư bản ), được diễn đạt như một dòng, luồng vốn thực thi theo thời hạn .Những bộc lộ dễ thấy của tư bản là ở dạng vật chất, như công cụ, nhà xưởng, phương tiện đi lại luân chuyển, v.v.. những thứ được sử dụng trong quy trình sản xuất. Ít ra là kể từ thập niên 1960, những nhà kinh tế tài chính học dần tăng sự quan tâm đến những dạng phi vật chất của tư bản. Ví dụ, góp vốn đầu tư vào kỹ năng và kiến thức và giáo dục hoàn toàn có thể được xem là bồi đắp nguồn vốn / tư bản con người hoặc vốn hiểu biết, và những góp vốn đầu tư vào gia tài trí tuệ được coi là thiết kế xây dựng nguồn vốn trí tuệ. Khái niệm mới mẻ và lạ mắt này dẫn đến những khúc mắc và những tranh luận. Lý thuyết tăng trưởng nguồn lực con người diễn đạt tư bản con người là thực thể gồm có những yếu tố xã hội, nhân rộng và phát minh sáng tạo riêng không liên quan gì đến nhau :

  • Nguồn vốn xã hội là giá trị của hệ thống những mối quan hệ đáng tin cậy giữa những cá nhân trong một nền kinh tế.
  • Nguồn vốn cá nhân là ưu điểm trong mỗi con người, được bảo vệ bởi xã hội và đem trao đổi để thu về sự tin cậy hoặc tiền bạc. Những khái niệm gần với nó là “tài năng”, “sự tháo vát”, “sự lãnh đạo”, “những kiến thức được đào tạo”, hoặc “những khả năng bẩm sinh”. Đây là nguồn vốn không dễ tạo ra được bằng cách kết hợp các dạng tư bản vật chất và phi vật chất kể trên. Trong kinh tế học cổ điển, nguồn vốn cá nhân đơn giản chỉ nằm trong khái niệm lao động.

Những cách phân loại tư bản / vốn khác được sử dụng trên triết lý hoặc vận dụng trong thực tiễn gồm :

  • Vốn tài chính là dạng tiền hoặc quyền lợi, quyền sở hữu. Nó ở dạng tài sản vốn, được giao dịch trên các thị trường tài chính. Giá trị của tư bản tài chính không nằm ở sự tích tụ theo thời gian mà ở niềm tin của thị trường vào khả năng sinh lợi và những rủi ro đi kèm.
  • Vốn thiên nhiên là những đặc điểm sinh thái và được cộng đồng bảo vệ để duy trì cuộc sống, ví dụ một con sông đưa nước đến các nông trang.
  • Vốn cơ sở hạ tầng là hệ thống hỗ trợ do con người tạo ra (ví dụ nhưng chốn ăn ở, đường sá, trang phục, máy tính cá nhân, v.v..), những vật chất sẵn có giúp cho việc đâu tư, xây dựng một doanh nghiệp mới cần ít vốn, nguồn lực hơn. Khác với vốn thiên nhiên, nguồn vốn cơ sở hạ tầng không tự khôi phục và phát triển, chúng cần được xây dựng, bổ sung.

Các nghiên cứu đi đến thống nhất giữa các nhà kinh tế rằng vốn tự nhiênvốn xã hội đều là tư bản/vốn giống như vốn cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và chúng là những dạng tư bản tách biệt. Chúng được sử dụng, phát huy để tạo ra hàng hóa khác và không tiêu dùng hết ngay trong quá trình sản xuất, hơn thế chúng có thể được tạo ra, làm giàu thêm bởi nỗ lực của con người.

Cũng có các nghiên cứu về vốn trí tuệluật tài sản trí tuệ. Song, những nghiên cứu này đi vào phân biệt đầu tư tư bản với việc thu thập các giá trị tiềm năng của bản quyền (vốn sáng tạo hoặc vốn cá nhân), bằng phát minh và những dạng nhãn hiệu đăng ký (nguồn vốn xã hội).

Tư bản trong kinh tế tài chính học cổ xưa[sửa|sửa mã nguồn]

Trong kinh tế tài chính học cổ xưa, David Ricardo phân biệt tư bản cố định và thắt chặt với tư bản để quay vòng. Đối với một doanh nghiệp, chúng đều là tư bản hoặc vốn .Karl Marx bổ trợ một sự phân biệt mà thường bị lẫn với khái niệm của Ricardo. Trong học thuyết kinh tế tài chính chính trị của Marx, tư bản lưu động là khoản góp vốn đầu tư của nhà tư bản vào lực lượng sản xuất, là nguồn tạo ra giá trị thặng dư. Nó được coi là ” lưu động ” vì lượng giá trị mà nó tạo ra khác với lượng giá trị nó tiêu dụng, có nghĩa là tạo ra giá trị mới. Nói một cách khác, tư bản cố định và thắt chặt là khoản góp vốn đầu tư vào yếu tố sản xuất không phải con người như máy móc, nhà xưởng, những tư bản, mà theo Marx, chỉ tạo ra lượng giá trị để thay thế sửa chữa chính bản thân chúng. Nó được coi là cố định và thắt chặt theo nghĩa giá trị góp vốn đầu tư khởi đầu và giá trị tịch thu ở dạng những sản phẩm & hàng hóa do chúng tạo ra là không đổi .Đầu tư và tích tụ tư bản trong kinh tế tài chính học cổ xưa là việc tạo ra tư bản mới. Để khởi động quy trình góp vốn đầu tư, sản phẩm & hàng hóa phải được tạo ra nhưng không để tiêu dùng ngay, thay vào đó, chúng trở thành công cụ sản xuất để tạo ra sản phẩm & hàng hóa khác. Đầu tư tương quan ngặt nghèo với tiết kiệm ngân sách và chi phí, nhưng không phải là một. Theo Keynes, tiết kiệm chi phí là không sử dụng ngay thu nhập vào sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ, trong khi đó góp vốn đầu tư là việc tiêu dùng khoản tiết kiệm chi phí đó vào những sản phẩm & hàng hóa vốn .Nhà kinh tế tài chính học Áo Eugen von Böhm-Bawerk cho rằng tích tụ tư bản được xác lập bằng quy trình tái đầu tư tư bản. Bởi tư bản theo định nghĩa của ông là sản phẩm & hàng hóa có thứ bậc cao, hoặc sản phẩm & hàng hóa để tạo ra sản phẩm & hàng hóa khác và tịch thu giá trị của chúng từ sản phẩm & hàng hóa được tạo ra trong tương lai .

Những câu nói nổi tiếng về tư bản[sửa|sửa mã nguồn]

Mahatma Gandhi: “Tư bản, tự thân nó không phải là tội lỗi; sử dụng sai trái nó mới là tội lỗi. Tư bản dù ở bất kỳ dạng nào cũng cần thiết.”

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp