Xem điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2021 chính thức

Xem ngay bảng điểm chuẩn trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2021 – điểm chuẩn VUTED được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được huấn luyện và đào tạo tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm học 2021 – 2022 đơn cử như sau :

Điểm chuẩn trường trường Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2021

Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ( mã trường SKV ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ đại học chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :

Điểm sàn ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh 2021

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh công bố ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào những ngành đại học hệ chính quy theo phương pháp xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đơn cử như sau :

Điểm sàn đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vinh 2021

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2021

Ngày 30/7, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh công bố điểm chuẩn đại học năm 2021 phương pháp xét học bạ ( trong quy trình học tập trung học phổ thông ) như sau :

TT 

Mã ngành 

Ngành xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

1 7340101 Quản trị kinh doanh thương mại A00, A01, B00, D01 18.0
2 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 18.0
3 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, B00, D01 18.0
4 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, B00, D01 18.0
5 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 18.0
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01 18.0
7 7510202 Công nghệ sản xuất máy A00, A01, B00, D01 18.0
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật xe hơi

A00, A01, B00, D01

18.0
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 18.0
10 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, B00, D01 18.0
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa A00, A01, B00, D01 18.0
12 7140246 Sư phạm công nghệ tiên tiến A00, A01, B00, D01 24.0

Điểm chuẩn trường trường ĐHSPKT Vinh 2020

Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ( mã trường VUTED ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ đại học chính quy năm 2020. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :

– Mã ngành: 7340101    Quản trị kinh doanh    A00, A01, B00, 001: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7340301    Kế toán    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7340404    Quản trị nhân lực    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7480108    Công nghệ kỹ thuật máy tính    A00, A01, B00, 001: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7480201    Công nghệ thông tin    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7510201    Công nghệ kỹ thuật cơ khí    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7510202    Công nghệ chế tạo máy    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7510205    Công nghệ kỹ thuật ô tô    A00, A01, B00, D01: 15 điểm    

– Mã ngành: 7510301    Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7510302    Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông    A00, A01, B00, 001: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7510303    Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    A00, A01, B00, D01: 15 điểm    

– Mã ngành: 7140246    Sư phạm công nghệ    A00, A01, B00, D01: 18.5 điểm

Điểm chuẩn trường đại học SPKT Vinh 2019

Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ( mã trường VUTED ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ đại học chính quy năm 2019. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :

– Mã ngành: 7140246    Sư phạm công nghệ    A00, A01, B00, D01: 18 điểm    

– Mã ngành: 7340101    Quản trị kinh doanh    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7340301    Kế toán    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7340404    Quản trị nhân lực    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7480108    Công nghệ kỹ thuật máy tính    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7480201    Công nghệ thông tin    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7510201    Công nghệ kỹ thuật cơ khí    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7510202    Công nghệ chế tạo máy    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7510205    Công nghệ kỹ thuật ô tô    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7510301    Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7510302    Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm    

– Mã ngành: 7510303    Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    A00, A01, B00, D01: 14.5 điểm

Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2021 và những năm trước đã được chúng tôi update không thiếu và sớm nhất đến những bạn.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đào Tạo