Nhà giáo Nhân dân – Wikipedia tiếng Việt

Nhà giáo Nhân dân là danh hiệu cao nhất được trao cho các cá nhân (thường là những người làm việc trong ngành sư phạm) bởi nhà nước Việt Nam. Quyết định trao danh hiệu này được xét bởi Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Quốc gia, và ký bởi Chủ tịch nước Việt Nam. Các tiêu chuẩn được quy định theo luật pháp Việt Nam. Danh hiệu này được trao ba năm một lần vào ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam 20/11.[1]

Tiêu chuẩn thương hiệu Nhà giáo Nhân dân[sửa|sửa mã nguồn]

Danh hiệu “ Nhà giáo Nhân dân ” được xét Tặng cho những đối tượng người dùng pháp luật tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này đã được phong tặng thương hiệu “ Nhà giáo Ưu tú ” và đạt những tiêu chuẩn đơn cử sau :1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ; chấp hành tốt chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, địa phương nơi cư trú .

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc nhất có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

3. Đã được 01 lần Tặng thương hiệu “ Chiến sĩ thi đua ” cấp tỉnh, bộ hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ ; được Tặng Kèm Bằng khen của Thủ tướng nhà nước trở lên ( riêng so với giáo viên mần nin thiếu nhi, tiểu học, trung học cơ sở có 02 lần được Tặng Ngay Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên ) .

4. Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng đối tượng như sau:

a) Giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề và cung cấp, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng:
Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.

b ) Giảng viên cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân : Chủ trì 03 sáng tạo độc đáo hoặc 02 đề tài điều tra và nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài điều tra và nghiên cứu khoa học cấp vương quốc được hội đồng ý tưởng sáng tạo, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp vương quốc nghiệm thu sát hoạch, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu suất cao thiết thực ; chủ biên 02 giáo trình hoặc chủ biên 01 giáo trình và tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, giảng dạy, hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo ; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên những tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế ; Giảng viên những đại học, trường đại học, học viện chuyên nghành, viện khoa học có huấn luyện và đào tạo trình độ tiến sỹ đạt những tiêu chuẩn lao lý tại Điểm này và hướng dẫn chính 02 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công xuất sắc luận án tiến sỹ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú .c ) Cán bộ quản trị giáo dục : Chủ trì 02 ý tưởng sáng tạo, đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài điều tra và nghiên cứu khoa học cấp vương quốc được hội đồng ý tưởng sáng tạo, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp vương quốc nghiệm thu sát hoạch, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu suất cao thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được phát hành theo quyết định hành động phân công của người có thẩm quyền. Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt những tiêu chuẩn lao lý tại Điểm này và tập thể do cá thể quản trị phải đạt thương hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề năm ý kiến đề nghị xét Tặng Ngay .5. Nhà giáo có thời hạn trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Cán bộ quản trị giáo dục có thời hạn công tác làm việc trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy .

Một số Nhà giáo Nhân dân tiêu biểu vượt trội[sửa|sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đào Tạo