TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN –


1. Thông báo triển khai giảng dạy trực tuyến

2. Lịch học trực tuyến (bắt đầu từ ngày 16/8/2021)

3. Hướng dẫn sinh viên học trực tuyến

*Lưu ý: – Sinh viên theo dõi kỹ lịch học trực tuyến; mã lớp học trực tuyến sẽ được phòng Đào tạo gửi vào trang cá nhân của sinh viên tại mục “Gửi câu hỏi”, sinh viên theo dõi và cập nhật trang cá nhân thường xuyên để nhận mã lớp học vào trước thời gian bắt đầu học.

Xem thêm: Thuật·ngữ khoa·học

– Sinh viên xem lịch học trực tuyến ở trên theo hàng ngang để biết các môn học của lớp mình học.

 Thông báo:

Ghi chú:

* Thời gian đăng ký: 9h00 ngày 7/8/2021 đến 17h00 ngày 11/8/2021

* Sinh viên lưu ý không đăng ký trùng lịch học các học phần đang học

 Thông báo lịch và thời gian đăng ký

 Ghi chú:  

* Thời gian đăng ký từ 9h00 ngày 26/07/2021 đến 17h00 ngày 31/07/2021

* Sinh viên lưu ý không đăng ký trùng với lịch các học phần đang học

Xem thêm: Điểm chuẩn 2019 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Y khoa 23,5-24,65

* Đăng ký đúng học phần: Tiếng Anh 3: (dành cho sinh viên năm 2); Tiếng Anh 5 (dành cho sinh viên năm 3)

Thông báo

Tải lịch GD-HT các lớp năm 2,3,4

Ghi chú:

* Sinh viên bảo lưu kết quả học tập từ những kỳ trước, khi có quyết định tiếp nhận vào học từ học kỳ I (0969756783) căn cứ lịch GDHT của lớp, đăng ký học (nộp đơn tại thùng thư trước phòng A.309 hoặc gửi đơn qua email: kythuatbks@gmail.com trước ngày 12/08/2021)

* Sinh viên hủy học phần (nộp đơn tại thùng thư trước phòng A.309 hoặc gửi đơn qua email: kythuatbks@gmail.com trước 17h00 ngày 29/08/2021)

Nguồn: https://ta-ogilvy.vn
Danh mục: Thuật Ngữ