Đồng Tháp dự kiến tổ chức 3 hội nghị xúc tiến đầu tư trong năm 2021

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp vừa phát hành Kế hoạch xúc tiến thương mại, du lịch và góp vốn đầu tư năm 2021. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư triển khai là 10 tỷ đồng từ nguồn kinh phí đầu tư ngân sách tỉnh. Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Báo Đồng Tháp online Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh : Báo Đồng Tháp trực tuyến Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp vừa phát hành Kế hoạch xúc tiến thương mại, du lịch và góp vốn đầu tư năm 2021 với tiềm năng là nhằm mục đích tăng cường công tác làm việc tiếp thị, ra mắt mẫu sản phẩm, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp ; tập trung chuyên sâu triển khai có hiệu suất cao những chính sách, chủ trương về lôi kéo góp vốn đầu tư.

Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội cung ứng hàng hóa; duy trì, mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa và quốc tế.

Mở rộng những mối quan hệ, hợp tác quốc tế, tăng trưởng sản xuất, nâng cao chất lượng mẫu sản phẩm, tăng nhanh tăng trưởng ngành hàng hoa kiểng và những chuỗi ngành hàng nòng cốt của tỉnh như : gạo, xoài và những loại sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu vượt trội khác. 4. Phát huy hiệu quả trong công tác làm việc tiếp thị, xúc tiến, thiết kế xây dựng và nâng cao loại sản phẩm dịch vụ du lịch, không ngừng thay đổi, giảng dạy tính chuyên nghiệp so với đội ngũ nhân lực Giao hàng những hoạt động giải trí du lịch trên địa phận tỉnh Đồng Tháp, mang giá trị “ Đồng Tháp – Thuần khiết như hồn sen ” đến với hành khách trong và ngoài nước. Tạo dựng thiên nhiên và môi trường thân thiện lôi cuốn những nhà Theo Kế hoạch nêu trên, trong năm nay, tỉnh dự kiến sẽ tổ chức triển khai hoặc phối hợp tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược, tọa đàm xúc tiến góp vốn đầu tư tại tỉnh Đồng Tháp ; tổ chức triển khai hội nghị xúc tiến góp vốn đầu tư giữa tỉnh Đồng Tháp và những tổ chức triển khai xúc tiến, doanh nghiệp những nước tại TP. Hồ Chí Minh ; tổ chức triển khai hội nghị xúc tiến góp vốn đầu tư giữa tỉnh Đồng Tháp và những tổ chức triển khai xúc tiến, doanh nghiệp những nước tại Thành Phố Hà Nội. Đồng thời, sẽ tổ chức triển khai đoàn đi xúc tiến góp vốn đầu tư tại Nhật Bản, Nước Singapore, Đài Loan. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư triển khai Kế hoạch xúc tiến thương mại, du lịch và góp vốn đầu tư năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp là 10 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí đầu tư ngân sách tỉnh. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp giao là đơn vị chức năng chủ trì thực thi Kế hoạch ; phối hợp với những ngành tương quan, những hiệp hội, những tổ chức triển khai xúc tiến và doanh nghiệp trên địa phận tỉnh tổ chức triển khai triển khai những hoạt động giải trí theo những nội dung kế hoạch đề ra.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Khám Phá