Bộ Kế hoạch, Đầu tư chính thức thử nghiệm Trung tâm điều hành tích hợp | Xã hội | Vietnam+ (VietnamPlus)

Xác định công nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu góp thêm phần nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí của những cơ quan nhà nước, là động lực quan trọng tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa quốc gia tăng trưởng nhanh và vững chắc, sáng 22/5, tại TP.HN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức thử nghiệm Trung tâm quản lý tích hợp .
Phát biểu tại lễ mở bán khai trương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng nhà nước Mai Tiến Dũng đã nhìn nhận cao sự đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; đặc biệt quan trọng là những việc tham mưu của Bộ trong kiến thiết xây dựng thể chế, chủ trương trong tăng trưởng kinh tế-xã hội .
Trong thay đổi phát minh sáng tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dữ thế chủ động thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu về doanh nghiệp rất có ích ; phân phối thông tin tình hình thực tiễn và tăng tính minh bạch, công khai minh bạch …

[Việt Nam sẵn sàng đón nhận các dòng vốn chuyển dịch đầu tư nước ngoài]

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho hay, Trung tâm quản lý tích hợp được kiến thiết xây dựng trên cơ sở tích hợp tài liệu và những mạng lưới hệ thống sẵn có từ những đơn vị chức năng thuộc Bộ .
Với khối lượng lớn cơ sở tài liệu này, việc tích lũy thông tin, tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận sẽ được triển khai trong khoảng chừng thời hạn ngắn nhất, với độ đúng chuẩn cao nhất .
Hệ thống cơ sở tài liệu của Trung tâm cũng giúp giải quyết và xử lý những việc làm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với thời hạn nhanh nhất, khối lượng việc làm lớn nhất, bảo vệ tiết kiệm chi phí ngân sách nhất .
Hệ thống cơ sở tài liệu của Trung tâm cũng là cơ sở để đưa ra những thông tin tổng hợp, cảnh báo nhắc nhở, giúp tăng cường năng lượng tham mưu, quản trị, nâng cao hiệu suất cao điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .
Trung tâm được cho phép sử dụng thông tin và công nghệ tiên tiến nghiên cứu và phân tích để người quản lý ra quyết định hành động kịp thời. Từ đó, giúp quản trị được phong phú những yếu tố, gồm có cả những yếu tố đã được dự liệu trước và những yếu tố xảy ra đột xuất, trường hợp khẩn cấp .

Ông Nguyễn Như Sơn, Giám đốc Trung tâm tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Trung tâm được xây dựng dựa trên giải pháp công nghệ hiện đại, phần mềm thông minh, trục tích hợp dữ liệu và đặc biệt là từ hệ thống cơ sở dữ liệu lớn đã được xây dựng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; hệ thống thông tin về đầu tư công; hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hệ thống thông tin về giám sát, đầu tư và hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.

Hiện tại, Trung tâm đang liên tục triển khai việc tích hợp nhiều mạng lưới hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu quan trọng như : mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu theo dõi trách nhiệm của nhà nước, Thủ tướng cơ quan chính phủ ; cơ sở tài liệu cán bộ công chức, viên chức ; mạng lưới hệ thống ứng dụng quản trị văn bản và hồ sơ việc làm ; mạng lưới hệ thống chấm công, nhận diện khuôn mặt tích hợp ; mạng lưới hệ thống hội nghị truyền hình ; mạng lưới hệ thống họp mưu trí ; mạng lưới hệ thống nghiên cứu và phân tích thông tin từ nhiều nguồn trên mạng internet …
Bên cạnh đó, triển khai tích hợp những số liệu kinh tế-xã hội Giao hàng công tác làm việc tổng hợp, nhìn nhận, nghiên cứu và phân tích của cơ quan quản trị .
Các số liệu thời hạn thực ( real time ) đã góp thêm phần giúp công tác làm việc nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, quản lý và điều hành việc làm hàng ngày của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và những đơn vị chức năng thuộc Bộ đúng mực, kịp thời ….

Trung tâm điều hành tích hợp là mô hình thể hiện sự tiên tiến, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn yêu cầu trong đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đây là nền tảng quan trọng để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động nắm bắt cơ hội trong việc triển khai các công việc phù hợp với xu thế phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ khóa 12, để nâng cao chất lượng, hiệu suất cao cải cách hành chính, khắc phục những sống sót, chưa ổn trong thời hạn vừa mới qua, nhằm mục đích thiết kế xây dựng và xây đắp nhà nước cho một tiến trình cải cách mới .

Nhìn vào thành quả của các nước trên thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định, việc triển khai Chính phủ điện tử, mà bước đầu là thông qua việc vận hành Trung tâm điều hành tích hợp là xu hướng tất yếu, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Bộ./.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư