Bộ TT&TT bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 26/2/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì hội nghị.

Tham dự có Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, trưởng những đơn vị chức năng của Bộ và chỉ huy chủ chốt những đơn vị chức năng : Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương, Cục An toàn thông tin .

Theo đó, Quyết định 195/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT ngày 22/2/2019 điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin giữ chức Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương.

Quyết định 196/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT ngày 22/2/2019 giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin phụ trách điều hành Cục An toàn thông tin cho đến khi có quyết định khác.

Quyết định 193/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT ngày 22/2/2019 điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông.

Quyết định số 192/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT ngày 22/2/2019 điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện.

 

Các quyết định hành động đều có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 1/3/2019 .Tại Hội nghị, những cán bộ được điều động chỉ định đều cam kết ở cương vị mới sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để triển khai xong trách nhiệm với ý thức phụng sự .

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng khẳng định công tác cán bộ của Bộ hiện đã có những đổi mới cơ bản, bất cứ sự điều động cán bộ nào đều được bàn bạc trong tập thể lãnh đạo Bộ, trong Ban cán sự Đảng, đồng thời có sự gặp gỡ của lãnh đạo Bộ với các đồng chí được điều động, bổ nhiệm để thực sự đạt được sự đồng thuận, thấu hiểu.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận cao bốn chiến sỹ được điều động, chỉ định thời điểm ngày hôm nay. “ Các chiến sỹ đã hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm của mình ở vị trí cũ. Hôm nay những chiến sỹ được điều động sang vị trí mới là vì những tiềm năng tăng trưởng lâu dài hơn của Bộ ” .Thay mặt chỉ huy Bộ, Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự cám ơn bốn chiến sỹ được chỉ định đã sẵn sàng chuẩn bị nhận trách nhiệm mới và chúc những chiến sỹ sẽ triển khai xong tốt trách nhiệm ở cương vị mới. / .Theo MIC

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet