Tội phạm là gì? Phân loại tội phạm thế nào?

Tội phạm là thuật ngữ được đề cập đến rất nhiều trong những văn bản luật và ngay cả trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ “ tội phạm là gì ” và cách phân loại tội phạm .

1. Tội phạm là gì ?

Bộ luật Hình sự năm ngoái đã dành riêng một Điều luật để lý giải khái niệm tội phạm. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 8 Bộ luật này nêu rõ :

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

Từ lao lý trên, hoàn toàn có thể hiểu một cách đơn thuần, tội phạm là hành vi nguy hại cho xã hội, có yếu tố lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt .Theo đó, tính nguy khốn cho xã hội của tội phạm gồm tính gây thiệt hại về mặt khách quan và yếu tố lỗi về mặt chủ quan, được xác lập dựa trên những tiêu chuẩn :- Tính chất quan hệ xã hội bị xâm hại ;- Hậu quả của hành vi phạm tội gây ra ;- Tính chất và mức độ lỗi ;- Tính chất của động cơ và mục tiêu phạm tội .Với những hành vi mặc dầu có tín hiệu của tội phạm nhưng đặc thù nguy hại cho xã hội không đáng kể thì không được xác lập là tội phạm. Thay vào đó, những hành vi vi phạm này sẽ được giải quyết và xử lý bằng những giải pháp khác như xử phạt vi phạm hành chính, …toi pham la giTội phạm là gì? Phân loại tội phạm thế nào? (Ảnh minh họa)

2. Phân loại tội phạm thế nào ?

Dựa vào đặc thù và mức độ nguy khốn cho xã hội của hành vi phạm tội, tội phạm được phân thành 04 loại : Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .Cụ thể, Điều 9 Bộ luật Hình sự năm ngoái, sửa đổi, bổ trợ 2017 hướng dẫn phân loại tội phạm như sau :

STT

Loại tội phạm

Tính chất và mức độ nguy hiểm

Mức cao nhất của khung hình phạt

1 Tội phạm ít nghiêm trọng Có đặc thù và mức độ nguy hại cho xã hội không lớn . – Phạt tiền ;- Phạt tái tạo không giam giữ ;- Phạt tù đến 03 năm .
2 Tội phạm nghiêm trọng Có đặc thù và mức độ nguy khốn cho xã hội lớn . Từ trên 03 năm – 07 năm tù .
3 Tội phạm rất nghiêm trọng Có đặc thù và mức độ nguy khốn cho xã hội rất lớn . Từ trên 07 năm – 15 năm tù .
4 Tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng Có đặc thù và mức độ nguy khốn cho xã hội đặc biệt quan trọng lớn . – Từ trên 15 năm – 20 năm tù ;- Tù chung thân hoặc tử hình .

3. Phân biệt tội phạm hình sự và vi phạm hành chính

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, vi phạm hành chính được hiểu là hành vi có lỗi do cá thể, tổ chức triển khai triển khai. Hành vi này vi phạm pháp luật của pháp lý về quản trị nhà nước mà không phải là tội phạm và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính .Vi phạm hành chính và tội phạm đều là những hành vi vi phạm pháp lý và cùng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý tương ứng với mức độ, đặc thù hành vi vi phạm. Tuy nhiên, đây là hai khái niệm khác nhau mà nhiều người vẫn còn đang nhầm lẫn .

Cùng theo dõi một số điểm khác biệt cơ bản giữa tội phạm và vi phạm hành chính sau:

STT

Tiêu chí

Tội phạm

Vi phạm hành chính

1 Dấu hiệu cấu thành Chủ thể Gồm cá thể và pháp nhân .- Cá nhân :+ Từ 14 tuổi – dưới 16 tuổi : Tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .+ Từ 16 tuổi trở lên : Với mọi tội phạm .- Pháp nhân : Thuộc những tội phạm Bộ luật Hình sự pháp luật . Là cá thể, tổ chức triển khai, trong đó :- Cá nhân :+ Người từ đủ 14 tuổi – dưới 16 tuổi : Bị xử phạt hành chính do cố ý ;+ Người từ đủ 16 tuổi trở lên : bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm do mình gây ra .- Tổ chức : Cơ quan nhà nước, những tổ chức triển khai xã hội, những đơn vị chức năng kinh tế tài chính …
Khách thể Là những quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ như : Sức khỏe, tính mạng con người, gia tài, nhân phẩm, danh dự người khác … Là những quan hệ xã hội được quy phạm pháp luật hành chính bảo vệ, thường là quy tắc về bảo đảm an toàn giao thông vận tải, bảo mật an ninh trật tự, …
Mặt chủ quan Gồm :- Lỗi cố ý gián tiếp ;- Lỗi cố ý trực tiếp ;- Lỗi vô ý do cẩu thả ;- Lỗi vô ý do quá tự tin . Gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý .
Mặt khách quan Hành vi đó phải gây nguy khốn đáng kể cho xã hội . Mức độ nguy khốn cho xã hội thấp hơn .
2 Chế tài giải quyết và xử lý Bằng những chế tài hình sự với mức độ nghiêm khắc hơn, hoàn toàn có thể phạt tù có thời hạn đến chung thân hoặc tử hình . Áp dụng những giải pháp phạt cảnh áo, phạt tiền …
3

Trình tự, thủ tục xử lý

Do Tòa án thực thi theo thủ tục tố tụng tư pháp . Do một chủ thể là người có thẩm quyền ra quyết định hành động xử phạt vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý .

Trên đây là những quy định chung giải thích “Tội phạm là gì?” Còn những vấn đề cụ thể, bạn có thể gọi 1900.6192 để LuatVietnam hỗ trợ chi tiết.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp