Nhiều công ty con của Tập đoàn Than – khoáng sản thua lỗ, phải giám sát tài chính đặc biệt

Nhiều công ty con của Tập đoàn Than - khoáng sản thua lỗ, phải giám sát tài chính đặc biệt - Ảnh 1.Bộ Tài chính nhu yếu có giải pháp giám sát kinh tế tài chính với những công ty thua lỗ của TKV – Ảnh : T.HƯƠNGBộ Tài chính vừa có báo cáo giải trình gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giám sát tình hình kinh tế tài chính, hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của Tập đoàn Công nghiệp than – tài nguyên Nước Ta ( TKV ) .Theo đó, Bộ Tài chính cho hay hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của TKV từ năm 2019 đến tháng 6-2021 đều ghi nhận mức doanh thu. Cụ thể, năm 2019 tổng doanh thu toàn tập đoàn lớn là 116.373 tỉ đồng, doanh thu trước thuế là 5.192 tỉ đồng ; nộp ngân sách 21.114 tỉ đồng .

Năm 2020, TKV có tổng doanh thu là 132.415 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế là 3.094 tỉ đồng, nộp ngân sách 18.487 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu đạt 54.617 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.875 tỉ đồng và nộp ngân sách 9.102 tỉ đồng.

Lợi nhuận ngày càng giảm, công ty con thua lỗ

Bộ Tài chính nhìn nhận công ty mẹ TKV có doanh thu phát sinh trước thuế năm 2020 giảm 48 %, lệch giá giảm 7 % so với năm 2019 do tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ than, tài nguyên, giá cả một số ít mẫu sản phẩm giảm mạnh .Tuy nhiên, hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của tập đoàn lớn này thể hiện một số ít hạn chế. Theo đó, số dư nợ phải thu khó đòi của công ty mẹ đến ngày 1-1-2020 là 199 tỉ đồng, số đã trích lập dự trữ nợ phải thu khó đòi là 187 tỉ đồng. Riêng khoản thu quá hạn là 193,7 tỉ đồng, giá trị trích lập dự trữ là 129 tỉ đồng, hầu hết đều là những khoản nợ quá hạn trên 3 năm .Đáng quan tâm, những chỉ tiêu kinh tế tài chính nhìn nhận năng lực thanh toán giao dịch năm 2020 của công ty mẹ đều thấp hơn so với năm 2019. Riêng chỉ tiêu giao dịch thanh toán thời gian ngắn là 1,09 lần, cao hơn năm 2019 là do hàng tồn dư cao .Mặc dù có đủ năng lực trả nợ những khoản vay, nhưng Bộ Tài chính cho biết dòng tiền thuần từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của TKV âm 1.972 tỉ đồng, những chỉ số thanh toán giao dịch đều thấp. Vì vậy, bộ này cho rằng TKV cần có những giải pháp nâng cao hiệu suất cao sản xuất kinh doanh thương mại, giảm hàng tồn dư để cải tổ những chỉ tiêu năng lực giao dịch thanh toán .

Đến thời điểm 31-12-2020, công ty mẹ TKV có các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty con, công ty liên kết. Tuy nhiên, một số công ty con có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ và vẫn còn lỗ lũy kế.

Đơn cử như Công ty cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa lỗ 30,8 tỉ đồng, lỗ lũy kế là 252 tỉ đồng, bằng 63% vốn điều lệ. Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê lỗ lũy kế là 21 tỉ đồng. Công ty cổ phần Đồng Tả Phời lỗ 203,4 tỉ đồng, lỗ lũy kế là 230,5 tỉ đồng, bằng 50,3% vốn điều lệ.

Giám sát tài chính đặc biệt với đơn vị mất an toàn tài chính

Đáng chú ý quan tâm, những đơn vị chức năng có tín hiệu mất bảo đảm an toàn kinh tế tài chính, phải đưa vào giám sát kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng. Đơn cử như Công ty than Hà Lầm có thông số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu hai năm liên tục cao hơn mức pháp luật ( trên 10 lần ) .Một số đơn vị chức năng góp vốn đầu tư vốn nhiều năm đến nay đã tạm dừng hoạt động giải trí, gây nên rủi ro đáng tiếc tịch thu vốn. Bao gồm Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa, Công ty CP Sắt Thạch Khê …Trên cơ sở tình hình góp vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh thương mại của TKV, Bộ Tài chính ý kiến đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước chỉ huy TKV lập giải pháp, thực thi sắp xếp lại cơ sở nhà, đất, giải quyết và xử lý những yếu tố sống sót kinh tế tài chính để có kế hoạch cổ phần hóa công ty mẹ – TKV bảo vệ tính khả thi, triển khai xong đề án tái cơ cấu tổ chức TKV quá trình 2021 – 2025 .Đối với việc góp vốn đầu tư vào những công ty con, Bộ Tài chính cho rằng một số ít công ty con của TKV cùng góp vốn đầu tư vốn vào những công ty khác trong tổng hợp tập đoàn lớn là chưa tương thích với lao lý. Vì vậy, những công ty con cần thoái vốn để bảo vệ tái cơ cấu tổ chức TKV.Thực hiện trích lập, giải quyết và xử lý những khoản dự trữ giảm giá hàng tồn dư, tổn thất những khoản góp vốn đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bh mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, khu công trình thiết kế xây dựng tại doanh nghiệp theo đúng pháp luật .

Có phương án quản lý chặt chẽ tài nguyên, hạn chế tối đa thất thoát

Đối với TKV, Bộ Tài chính đề xuất quản trị ngặt nghèo tài nguyên, ranh giới mỏ nhằm mục đích hạn chế tối đa thất thoát tài nguyên. Có giải pháp sản xuất tối ưu nhằm mục đích giảm lượng than tồn dư, than chuyển vùng, giảm ngân sách, giảm vay nợ ngân hàng nhà nước, nâng cao hiệu suất cao sản xuất kinh doanh thương mại. Thường xuyên thanh tra rà soát kiểm soát và điều chỉnh những định mức kinh tế tài chính, kỹ thuật tiên tiến và phát triển để thanh tra rà soát giá tiền loại sản phẩm .Với những công ty con có tín hiệu mất bảo đảm an toàn kinh tế tài chính, Bộ Tài chính đề xuất thực thi giám sát nhằm mục đích nhìn nhận kịp thời rủi ro đáng tiếc để có giải pháp giải quyết và xử lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp thuộc diện giám sát kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng, có giải pháp cơ cấu tổ chức lại doanh nghiệp này nhằm mục đích tránh thất thoát vốn, gia tài TKV. Lo không đủ than cấp cho điện do nhập khẩu khó khăn, TKV muốn tăng giá bán Lo không đủ than cấp cho điện do nhập khẩu khó khăn, TKV muốn tăng giá bán TTO – Việc nhập khẩu than khó khăn vất vả do nguồn cung khan hiếm và giá tăng mạnh so với mức giá những bên đã thỏa thuận hợp tác khiến cho việc đáp ứng than cho điện gặp khó. TKV cho biết sẽ tăng nhanh nguồn trong nước nhưng yêu cầu tăng giá bán.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư