Tối thiểu hóa thua lỗ là gì? Đặc điểm và các hình thức tối thiểu hóa thua lỗ

Khái quát về lỗ? Tối thiểu hóa thua lỗ là gì? Giải thích về quy tắc tối thiểu hóa thua lỗ?

Các doanh nghiệp Open ngày càng nhiều. Một doanh nghiệp được coi là thua lỗ khi tổng doanh thu của doanh nghiệp đó nhỏ hơn tổng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể lấy nguồn vốn sàn để bù đắp lỗ tuy nhiên trong trường hợp nếu thực trạng thua lỗ lê dài và trầm trọng hơn thì doanh nghiệp sẽ suy yếu dẫn đến phá sản. Chính vì vậy mà doanh nghiệp cần tối thiểu hóa thua lỗ để bảo vệ hoạt động giải trí của chính mình. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu và khám phá tối thiểu hóa thua lỗ là gì và một số ít những hiểu biết xung quanh yếu tố này ?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Khái quát về lỗ:

Lỗ được hiểu cơ bản là chênh lệch nhỏ hơn của số thu so với chỉ phí bỏ ra tương ứng trong một chu kì sản xuất, kinh doanh của những cá thể hay tổ chức triển khai. Lỗ hay thua lỗ còn được hiểu là mức chênh lệch mang dấu âm và lỗ hay thua lỗ sẽ phát sinh khi tổng doanh thu của một công ty nhỏ hơn tổng ngân sách của nó. Trong thời gian ngắn, khi tổng doanh thu của những doanh nghiệp không đủ để giàn trải ngân sách biến hóa, doanh nghiệp đó sẽ hoàn toàn có thể phải rời bỏ thị trường trừ khi nó coi đó là tình thế trong thời điểm tạm thời. Trong trường hợp lệch giá của những doanh nghiệp đó đủ để giàn trải ngân sách đổi khác và góp một phần vào việc bù đắp ngân sách, doanh nghiệp hoàn toàn có thể liên tục sản xuất dù bị lỗ. Trong dài hạn, nếu lệch giá của những cá thể hay tổ chức triển khai này vẫn không đủ để giàn trải ngân sách cố định và thắt chặt và ngân sách biến hóa, sự thua lỗ hoàn toàn có thể khiến công ty phải rời bỏ thị trường. Lợi nhuận hay lỗ kinh tế tài chính là chênh lệch giữa lệch giá mà những cá thể hay tổ chức triển khai nhận được từ việc bán hàng và ngân sách thời cơ của những yếu tố nguồn vào được sử dụng. Khi thống kê giám sát doanh thu kinh tế tài chính, ngân sách thời cơ được khấu trừ từ lệch giá kiếm được. Chi tiêu thời cơ được hiểu là doanh thu thay thế sửa chữa bị bỏ lỡ bằng cách sử dụng những yếu tố nguồn vào được lựa chọn và tác dụng là một người hoàn toàn có thể có một doanh thu kế toán đáng kể với ít hoặc không có doanh thu kinh tế tài chính. Lợi nhuận / lỗ kinh tế tài chính là có ích nhất khi triển khai so sánh nhiều hiệu quả và đưa ra quyết định hành động giữa những tác dụng này. Điều này rất đặc biệt quan trọng và vô cùng đúng so với những quyết định hành động có nhiều biến có ảnh hưởng tác động và không ảnh hưởng tác động đến doanh thu kế toán. Cụ thể như thể một quyết định hành động hoàn toàn có thể dẫn đến doanh thu kế toán cao hơn nhưng sau khi những biến số khác được xem xét, doanh thu kinh tế tài chính của một quyết định hành động khác hoàn toàn có thể cao hơn. Lỗ còn là tác dụng âm trong sản xuất, kinh doanh. Để nhằm mục đích mục tiêu xác lập lỗ yên cầu chủ thể kinh doanh phải thực thi chính sách hạch toán kinh tố. Xác định lỗ khi số thu nhỏ hơn số chỉ phí bỏ ra tương ứng trong sản xuất, kinh doanh mang ý nghĩa trực tiếp và chỉ có tính tương đối. Bởi vì, xét về phương diện chu chuyển vốn, trong trường hợp số thu ngang bằng với số chỉ phí bỏ ra tương ứng thì vẫn hoàn toàn có thể xem là lỗ. Việc xác lập lỗ so với những cá thể hay tổ chức triển khai có ý nghĩa quan trọng trong việc vận dụng nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp so với những chủ thể tham gia kinh doanh. Các doanh nghiệp cần chớp lấy được đúng mức thua lỗ của những mẫu sản phẩm để từ đó có giải pháp cải tổ, tránh dẫn đến việc công ty bị phá sản. Công thức doanh thu và thua lỗ lúc bấy giờ đều được sử dụng trong toán học để xác lập giá của một sản phẩm & hàng hóa trên thị trường và hiểu mức doanh thu của một doanh nghiệp. Mỗi loại sản phẩm đều có giá vốn và giá cả. Dựa trên giá trị của những mức giá đơn cử này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể giám sát được mức doanh thu thu được hoặc lỗ phát sinh cho một mẫu sản phẩm đơn cử của những doanh nghiệp đó trên thị trường.

2. Tối thiểu hóa thua lỗ là gì?

Khái niệm tối thiểu hóa thua lỗ:

Tối thiểu hoá thua lỗ được hiểu cơ bản là tiềm năng thời gian ngắn của doanh nghiệp khi gặp phải những điều kiện kèm theo bất lợi trên thị trường cản trở việc tạo doanh thu tối đa. Việc tối đa hoá doanh thu hay tối thiểu hóa thua lỗ còn yên cầu doanh nghiệp phải sản xuất mức sản lượng mà ở đó ngân sách biên bằng thu nhập biên. Ví dụ đơn cử như thể một doanh nghiệp trong điều kiện kèm theo cạnh tranh đối đầu tuyệt vời sẽ tạo ra sản lượng. Tuy nhiên, tình thế bất lợi thời gian ngắn hoàn toàn có thể có, nghĩa là ở mức sản lượng này, giá không đủ để giàn trải tổng ngân sách trung bình về làm cho doanh nghiệp chịu lỗ. Trong một thời hạn ngắn, doanh nghiệp sẽ liên tục sản xuất mức sản lượng này cho đến khi giá bán đủ trả ngân sách khả biến trung bình và tạo ra sự góp phần nào đó vào ngân sách cố định và thắt chặt, về lâu bền hơn, nếu liên tục thực trạng làm ăn thua lỗ này sẽ buộc công ty đó phải rời khỏi thị trường hay còn gọi là phá sản. Tối thiểu hóa thua lỗ còn được hiểu là một quy tắc nêu rõ rằng, một công ty giảm thiểu thiệt hại kinh tế tài chính bằng cách tạo ra sản lượng trong thời gian ngắn tương tự với lệch giá biên và ngân sách biên, nếu giá thấp hơn tổng ngân sách trung bình nhưng cao hơn ngân sách biến hóa trung bình.

Quy tắc tối thiểu hóa thua lỗ thường sẽ được áp dụng cho một công ty phát sinh khoản lỗ kinh tế ngắn hạn thấp hơn tổng chi phí cố định. Quy tắc tối thiểu hóa thua lỗ không phải là một quy tắc tuyệt đối bởi vì quy tắc tối thiểu hóa thua lỗ chỉ là một giải pháp thay thế mà bất kì công ty tối đa hóa lợi nhuận nào cũng có xu hướng theo đuổi chi phí sản xuất và các điều kiện thị trường.

Từ khái niệm được nêu trên thì chúng ta có thể nhận thấy các đặc điểm sau đây của tối thiểu hóa thua lỗ:

– Thứ nhất : Tối thiểu hoá thua lỗ là tiềm năng thời gian ngắn của những doanh nghiệp khi những doanh nghiệp đó gặp phải những điều kiện kèm theo bất lợi trên thị trường cản trở việc tạo doanh thu tối đa. – Thứ hai : Tối thiểu hóa thua lỗ còn được hiểu là một quy tắc. Quy tắc tối thiểu hóa thua lỗ hiện được vận dụng cho một công ty phát sinh khoản lỗ kinh tế tài chính thời gian ngắn thấp hơn tổng ngân sách cố định và thắt chặt.

Tối thiểu hóa thua lỗ trong tiếng Anh gọi là gì?

Tối thiểu hóa thua lỗ trong tiếng Anh là Loss Minimization.

3. Giải thích về quy tắc tối thiểu hóa thua lỗ:

Tối thiểu hóa thua lỗ là một trong ba lựa chọn sửa chữa thay thế sản xuất trong thời gian ngắn mà một công ty phải đương đầu. Hai cái còn lại là tối đa hóa doanh thu và ngừng sản xuất. Để hiểu hơn về những lựa chọn thay thế sửa chữa sản xuất trong thời gian ngắn ta hoàn toàn có thể hiểu như sau : P. > ATC : Tối đa hóa doanh thu. ATC > P > AVC : Tối thiểu hóa thua lỗ. P. < AVC : Ngừng sản xuất. – Với tối đa hóa doanh thu, giá vượt quá ngân sách trung bình ở số lượng tương tự với lệch giá biên và ngân sách biên. Trong trường hợp giá vượt quá ngân sách trung bình ở số lượng tương tự với lệch giá biên và ngân sách biên, công ty tạo ra doanh thu kinh tế tài chính. – Khi ngừng sản xuất, giá sẽ thấp hơn ngân sách biến hóa trung bình tại số lượng tương tự với lệch giá biên và ngân sách biên. Trong trường hợp giá thấp hơn ngân sách đổi khác trung bình tại số lượng tương tự với lệch giá biên và ngân sách biên, công ty phải chịu một khoản lỗ nhỏ hơn bằng cách không tạo ra sản lượng và phát sinh một khoản lỗ bằng tổng ngân sách cố định và thắt chặt.

Trong ngắn hạn, một công ty sẽ cần phải chịu chi phí cố định cho dù đối tượng đó có tạo ra bất kì sản lượng nào hay không. Như vậy, ta nhận thấy, nếu giá thị trường giảm xuống dưới tổng chi phí bình quân, nó phải quyết định xem liệu tổn thất kinh tế từ việc sản xuất số lượng đầu ra tương đương với doanh thu biên và chi phí biên là nhiều hay ít hơn tổn thất kinh tế khi ngừng sản xuất trong ngắn hạn (bằng tổng chi phí cố định).

Tiêu chí quan trọng cho quyết định hành động xem liệu tổn thất kinh tế từ việc sản xuất số lượng đầu ra tương tự với lệch giá biên và ngân sách biên là nhiều hay ít hơn tổn thất kinh tế khi ngừng sản xuất trong thời gian ngắn là Ngân sách chi tiêu so với ngân sách biến hóa trung bình. – Trong trường hợp nếu giá cao hơn ngân sách đổi khác trung bình, công ty nhận được đủ lệch giá để trả toàn bộ những ngân sách đổi khác cùng với một số ít ngân sách cố định và thắt chặt. Như vậy, ta nhận thấy rằng, tổn thất kinh tế sẽ thấp hơn tổng ngân sách cố định và thắt chặt. Công ty tốt hơn nên sản xuất số lượng tương tự với lệch giá biên và ngân sách biên so với việc không tạo ra sản lượng, không nhận được lệch giá, và phát sinh một khoản lỗ bằng tổng ngân sách cố định và thắt chặt. – Trong trường hợp nếu giá thấp hơn ngân sách đổi khác trung bình, công ty không nhận đủ lệch giá để trả ngân sách biến hóa chứ không nói đến bất kỳ phần nào của ngân sách cố định và thắt chặt. Như vậy, ta nhận thấy rằng tổn thất kinh tế của hoạt động giải trí lớn hơn tổng ngân sách cố định và thắt chặt. Công ty tốt hơn nên ngừng sản xuất trong thời gian ngắn, không tạo ra sản lượng và chờ đến khi giá cao hơn.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư