Quy định thủ tục đầu tư vào Việt Nam, thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục đầu tư theo Luật đầu tư năm 2014. Quy định thủ tục nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, thủ tục nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài?

1. Khái quát về đầu tư và thủ tục đầu tư

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

Khi nhà đầu tư muốn triển khai dự án trên thực tế, tùy từng dự án cụ thể mà nhà đầu tư có thể phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án trên thực tế, vì lý do khác nhau mà  nhà đầu tư có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến giãn tiến độ thực hiện dự án, tạm ngừng hoạt động của dự án… Tất cả những thủ tục đó được gọi chung là thủ tục đầu tư.

2. Thủ tục đầu tư tại Việt Nam theo Luật đầu tư 2014

Để một dự án đầu tư muốn được triển khai trên lãnh thổ Việt Nam, thông thường nhà đầu tư sẽ phải xem xét rằng dự án đó có thuộc trường hợp phải quyết định chủ trương đầu tư hay thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư hay không để thực hiện trước khi triển khai dự án trên thực tế. Khi đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư thì trong quá trình đầu tư nhà đầu tư đôi khi cũng sẽ phải thực hiện những thủ tục liên quan như : kí quỹ, giãn tiến độ, tạm ngừng hoạt động dự án…

2.1. Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

Hiện nay, những dự án Bất Động Sản phải quyết định hành động chủ trương đầu tư đang được lao lý tại Điều 30, 31 và 32 Luật đầu tư năm năm trước, lần lượt tương ứng với thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng nhà nước và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với những dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đâu tư của Quốc hội thì đây là những dự án Bất Động Sản tác động ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên và môi trường hoặc tiềm ẩn năng lực tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên, chuyển mục tiêu sử dụng đất với diện tích quy hoạnh lớn, tác đông lớn đến bộ phận dân cư, ảnh hưởng tác động động rất lớn đến kinh tế tài chính – xã hội nên phải được cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất quyết định hành động chủ trương đầu tư. Đối với những dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tường nhà nước tuy mức độ ảnh hưởng tác động không lớn như những dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhưng do ảnh hưởng tác động của nó đến kinh tế tài chính – xã hội nên vẫn cần có chủ thể có thẩm quyền là Thủ thưởng nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư : cảng hàng không quốc tế ; vận tải đường bộ hàng không ; cảng biển vương quốc ; thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí ; kinh doanh thương mại cá cược, đặt cược, casino ; sản xuất thuốc lá điếu ; thiết kế xây dựng và kinh doanh thương mại sân gôn ; dự án Bất Động Sản có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên … Cuối cũng những dự án Bất Động Sản cần được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư là những dự án Bất Động Sản có tác động ảnh hưởng thấp hơn đến kinh tế tài chính xã hội pháp luật tại khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư năm năm trước. Khi dự án Bất Động Sản của nhà đâu tư thuộc những trường hợp luật định phải quyết định hành động chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư cho cơ quan quản trị đâu tư có thẩm quyền. Nếu dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì sau 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư thì cơ quan đăng kí đầu tư sẽ thông tin hiệu quả cho nhà đầu tư, tuy nhiên so với dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Quốc hội và Thủ tướng nhà nước lúc bấy giờ pháp lý chưa pháp luật về thời hạn đơn cử thông tin hiệu quả cho nhà đầu tư.

2.2. Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

Cũng như thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư thì không phải mọi dự án Bất Động Sản đầu tư đều phải có Giấy ghi nhận đăng kí đầu tư, mà chỉ những dự án Bất Động Sản được pháp lý lao lý mới phải có Giấy ghi nhận đăng kí đầu tư. Hiện nay những trường hợp phải triển khai và không phải thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư đang được pháp luật tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 36 Luật đầu tư năm năm trước.

“Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Các trường hợp phải triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư :

Xem thêm: Cơ quan ICSID là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

a ) Dự án đầu tư của nhà đầu tư quốc tế ; b ) Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại khoản 1 Điều 23 của Luật này. 2. Các trường hợp không phải thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư : a ) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước ; b ) Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại khoản 2 Điều 23 của Luật này ; c ) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính. ”

Như vậy chỉ những dự án của nhà đầu tư nước ngoài và của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư năm 2014 mới bắt buộc phải có giấy chứng nhận đăng kí đầu tư. Tuy nhiên những dự án thuộc trường hợp không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư (Khoản 2 Điều 36) vẫn có thể thực hiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư nếu nhà đầu tư có nhu cầu.

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư thì nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng kí đầu tư theo lao lý của pháp lý, khi nhận đủ hồ sơ thì cơ quan đăng kí đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cho nhà đầu tư sau 15 ngày. Trường hợp dự án Bất Động Sản thuộc trường hợp phải quyết định hành động chủ trương đầu tư thì Giấy ghi nhận đăng kí đầu từ sẽ được cấp sau 5 ngày thao tác kể từ kí cơ quan đăng kí đầu tư nhận được văn bản chấp thuận đồng ý đầu tư và như thế nhà đầu tư chỉ phải nộp hồ sơ 1 lần nếu thuộc trường hợp phải quyết định hành động chủ trương đầu tư và phải có Giấy ghi nhận đăng kí đầu tư. Quy đình nay đã tạo thuận tiện cho nhà đầu tư trong quy trình triển khai những thủ tục đầu tư .

Xem thêm: Sử dụng nguồn lực nước ngoài là gì? Nội dung và đánh giá lợi thế, rủi ro

thu-tuc-dau-tu-tho-luat-dau-tu-nam-2014thu-tuc-dau-tu-tho-luat-dau-tu-nam-2014

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

2.3. Một số thủ tục liên quan khi tiến hành dự án đầu tư

– Kí quỹ để bảo đảm thực hiện dự án:

Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì nhà đầu tư sẽ phải kí quỹ lũy tiến từng phần từ 1 % đến 3 % tùy theo vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản theo pháp luật tại khoản 3 Điều 27 Nghị đình 118 / năm ngoái / NĐ-CP. Tuy nhiên, không phải mọi dự án Bất Động Sản được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư đểu phải kí quỹ mà có 1 số ít ngoại lệ pháp luật tại khoản 1 Điều 27 Nghị đình 118 / năm ngoái / NĐ-CP. Khi nhà đầu tư kí quỹ thì tùy thuộc vào từng dự án Bất Động Sản đơn cử mà khoản tiền kí quỹ sẽ được hoàn trả lại cho nhà đầu tư theo từng trường hợp đơn cử.

– Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án: 

Nhà đầu tư phải triển khai phải đề xuất kiến nghị bằng văn bản cho cơ quan ĐK đầu tư khi giãn tiến trình triển khai vốn đầu tư, tiến trình thiết kế xây dựng và đưa khu công trình chính vào hoạt động giải trí ( nếu có ) ; tiến trình thực thi những tiềm năng hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư so với những dự án Bất Động Sản được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư hoặc quyết định hành động chủ trương đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan ĐK đầu tư có quan điểm bằng văn bản về việc giãn quy trình tiến độ đầu tư. Đối với dự án Bất Động Sản được cơ quan ĐK đầu tư co phép giãn quy trình tiến độ thì tổng thời hạn dự án Bất Động Sản được giãn quá trình là không quá 24 tháng, trường hợp bất khả kháng thì thời hạn khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời hạn giãn quy trình tiến độ đầu tư.

– Thủ tục tạm ngừng động của dự án đầu tư:

Xem thêm: Công văn 4332/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Trong quy trình tiến hành dự án Bất Động Sản đầu tư trên trong thực tiễn, vì rất nhiều nguyên do khác nhau mà nhà đầu tư phải tạm ngừng triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư thì nhà đầu tư phải thông tin bằng văn bản cho cơ quan ĐK đầu tư. Lý do tạm ngừng dự án Bất Động Sản đầu tư là rất khác nhau nhưng nếu dự án Bất Động Sản đầu tư do bất khả kháng ( thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn … ) thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời hạn tạm ngừng hoạt động giải trí để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

3. Thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo Luật đầu tư năm 2014

Cũng giống như hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta thì hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế có 2 thủ tục hầu hết là thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ra quốc tế.

3.1. Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

Việc quyết định hành động chủ trương đầu tư ra quốc tế lúc bấy giờ thuộc về 2 chủ thể là Quốc hộ và Thủ tướng nhà nước. Khác với dự án Bất Động Sản đầu tư tại Nước Ta phải được Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư thì dự án Bất Động Sản đầu tư quốc tế phải được Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư chỉ gồm có 2 dự án Bất Động Sản là dự án Bất Động Sản có vốn đầu tư ra quốc tế từ 20.000 tỷ đồng trở lên và dự án Bất Động Sản nhu yếu vận dụng chính sách, chủ trương đặc biệt quan trọng cần được Quốc hội quyết định hành động.

Giống như trường hợp phải được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, thì Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ quyết định chủ trương đầu tư đối với 2 dự án là dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên; dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

3.2. Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 

Nếu như hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta, việc cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư được vận dụng với những trường hợp luật định thì việc thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ra quốc tế được vận dụng với toàn bộ những dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế. Có thể nói, việc quản trị hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế thường khó khăn vất vả hơn việc quản trị hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta nên nhà làm luật đã pháp luật hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế phải có Giấy ghi nhận đăng kí đầu tư ra quốc tế trừ trường hợp chuyển ngoại tệ hoặc sản phẩm & hàng hóa, máy móc, thiết bị ra quốc tế để ship hàng cho hoạt động giải trí khảo sát, điều tra và nghiên cứu, thăm dò thị trường và triển khai hoạt động giải trí chuẩn bị sẵn sàng đầu tư khác theo pháp luật của nhà nước. Cùng với sự biến hóa về khoanh vùng phạm vi phải triển khai cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ra quốc tế thì thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ra quốc tế đã được pháp luật là của Bộ kế hoạch và đầu tư.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư