Giấy chứng nhận đầu tư – Điều kiện, Hồ sơ và Thủ tục 2022

11. Top những câu hỏi thường gặp của nhà đầu tư khi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư10. Phân biệt giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp9. Nội dung được ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư

8. Những việc cần làm sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư

7. Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư có phải nộp lệ phí ?5. Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ở đâu ( cơ quan có thẩm quyền )3. Điều kiện cần cung ứng khi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư2. Những trường hợp phải xin giấy chứng nhận đầu tư1. Giấy chứng nhận đầu tư là gì ?Giấy chứng nhận đầu tư được cấp như thế nào là yếu tố đang được nhiều nhà đầu tư chăm sóc. Hiện nay theo lao lý của Luật Đầu tư mới nhất ( luật đầu tư năm 2020 ), tùy thuộc vào từng dự án Bất Động Sản đầu tư sẽ có thủ tục cấp khác nhau, đơn cử gồm : Dự án đầu tư cần xin chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư và dự án Bất Động Sản đầu tư không phải xin chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư .
Với kinh nghiệm tay nghề hơn 10 năm trong quy trình cung ứng dịch vụ pháp lý với thế mạnh là tư vấn xin giấy chứng nhận đầu tư. Trong bài viết này, công ty Luật Thành Đô sẽ hướng dẫn những nhà đầu tư xin cấp giấy phép với những dự án Bất Động Sản đầu tư thường thì ( không phải xin chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ) .

1. Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư ( tên không thiếu là giấy chứng nhận ĐK đầu tư ) là văn bản bằng giấy hoặc là bản điện tử ghi nhận thông tin ĐK của nhà đầu tư về dự án Bất Động Sản đầu tư. Giấy phép này do cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư cung ứng vừa đủ những điều kiện kèm theo do pháp lý lao lý và nộp hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy chứng nhận tại cơ quan có thẩm quyền .
Ngoài ra còn có tên gọi khác là : Giấy phép đầu tư ; Giấy chứng nhận đầu tư có tên tiếng anh viết tắt là IRC ( Investment Registration Certificate )

Nhà đầu tư là gì?

Nhà đầu tư được pháp luật quy định là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo pháp luật tại điều 21 Luật Đầu tư 2020, lúc bấy giờ có 5 hình thức đầu tư vào Nước Ta mà nhà đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn :
– Hình thức Đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính
– Hình thức Đầu tư góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp .
– Hình thức Thực hiện dự án Bất Động Sản đầu tư .
– Hình thức Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC .
– Các hình thức đầu tư, mô hình tổ chức triển khai kinh tế tài chính mới theo pháp luật của nhà nước .
ảnh mẫu giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp tại Sở Kế Hoạch Đầu tư Hà Nội

2. Những trường hợp phải xin giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay, Điều 37 Luật Đầu tư pháp luật : Các trường hợp triển khai thủ tục cấp xin cấp phép đầu tư gồm có :

Thứ nhất, dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc các trường hợp sau:

( 1 ) Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính mà đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác
( 2 ) Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính mà đầu tư góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác
( 3 ) Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
Ba trường hợp trên, dự án Bất Động Sản đầu tư của nhà đầu tư quốc tế phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu tổ chức triển khai kinh tế tài chính đó thuộc một trong 03 trường hợp sau :
– Có nhà đầu tư quốc tế nắm giữ lớn hơn 50 % vốn điều lệ hoặc có đa phần thành viên hợp danh là cá thể quốc tế so với tổ chức triển khai kinh tế tài chính là công ty hợp danh ;
– Có tổ chức triển khai kinh tế tài chính quy như trên nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ ;
– Có nhà đầu tư quốc tế và tổ chức triển khai kinh tế tài chính như trên nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ .

Những trường hợp nào không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư?

Khoản 2 điều 37 Luật Đầu tư pháp luật : Các trường hợp không phải triển khai thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm có :

Thứ nhất, Dự án của nhà đầu tư trong nước.

Thứ hai, Các nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Thứ ba, Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không thuộc 03 trường hợp sau đây sẽ thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC:

– Có nhà đầu tư quốc tế nắm giữ lớn hơn 50 % vốn điều lệ hoặc có đa phần thành viên hợp danh là cá thể quốc tế so với tổ chức triển khai kinh tế tài chính là công ty hợp danh
– Có tổ chức triển khai kinh tế tài chính quy như trên nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ
– Có nhà đầu tư quốc tế và tổ chức triển khai kinh tế tài chính như trên nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ .

3. Điều kiện cần đáp ứng khi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Để triển khai đề xuất cấp giấy chứng nhận, những nhà đầu tư cần phải phân phối những điều kiện kèm theo sau :

Điều kiện 1: Dự án đầu tư không được thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều kiện 2: Nhà đầu tư có địa điểm thực hiện dự án đầu tư hợp pháp.

Điều kiện 3: Dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch

( tìm hiểu thêm thêm pháp luật tại khoản 3 điều 33 Luật Đầu tư 2020 )

Điều kiện 4: Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có)

Điều kiện 5: Đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Liên hệ đơn vị có kinh nghiệm tư vấn xin cấp phép

4. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị

Nhà đầu tư khi có nhu cầu xin cấp phép trong trường hợp này cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh gồm các giấy tờ dưới đây và nộp hồ sơ tới có quan có thẩm quyền cấp (Tham khảo thêm bài viết: Thẩm quyền cấp phép đầu tư  hoặc mục 5 bài viết này):

( 1 ) Nhà đầu tư cần chuẩn bị sẵn sàng Văn bản ý kiến đề nghị thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư ( theo mẫu )
( 2 ) Tài liệu chứng tỏ tư cách pháp lý của nhà đầu tư – Bản sao chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu ( Áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư là cá thể ) ; Bản sao Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại ( Áp dụng so với trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân ) .
( 3 ) Nhà đầu tư chuẩn bị sẵn sàng bản Đề xuất dự án Bất Động Sản đầu tư ( quy mô, vốn, … )
( 4 ) Bản sao một trong những tài liệu sau :
– Báo cáo kinh tế tài chính 02 ( hai ) năm gần nhất của nhà đầu tư

– Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ

– Cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của tổ chức triển khai kinh tế tài chính
– Bảo lãnh về năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ; tài liệu thuyết minh năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư
( 5 ) Chuẩn bị bản Đề xuất nhu yếu sử dụng đất ; trường hợp dự án Bất Động Sản không ý kiến đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận hợp tác thuê khu vực hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng khu vực để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư .
( 6 ) Chuẩn bị bản Giải trình về sử dụng công nghệ tiên tiến nếu dự án Bất Động Sản có sử dụng công nghệ tiên tiến thuộc Danh mục công nghệ tiên tiến hạn chế chuyển giao ( theo pháp luật hiện hành )
( 7 ) Hợp đồng BCC so với nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư thực thi theo hình thức hợp đồng BCC .
( 8 ) Tài liệu khác tương quan đến dự án Bất Động Sản đầu tư, nhu yếu về điều kiện kèm theo, năng lượng của nhà đầu tư theo lao lý của pháp lý Nước Ta hiện hành ( nếu có ) .

5. Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ở đâu (cơ quan có thẩm quyền)

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận là Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Thành Phố Hà Nội : Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội .
– Địa chỉ Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh : Số 32 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh .
Ngoài ra nhà đầu tư cần quan tâm thẩm quyền trong những trường hợp đặc biệt quan trọng sau :
– Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính thì thẩm quyền cấp thuộc về Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính đó .
– Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư triển khai tại 2 đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc dự án Bất Động Sản đầu tư triển khai ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính thì thẩm quyền thuộc về cơ quan ( ban quản trị / Sở kế hoạch và đầu tư ) nơi nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng quản lý để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư .

6. Chi tiết thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi nhà đầu tư phân phối những điều kiện kèm theo nêu trên và đã sẵn sàng chuẩn bị vừa đủ bộ hồ sơ như hướng dẫn, nhà đầu tư cần triển khai thủ tục sau :

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền ( nơi nhà đầu tư dự kiến đặt trụ sở chính )

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan ĐK đầu tư thực thi thẩm định và đánh giá hồ sơ

Bước 3: Thông báo sửa đổi bổ sung (trong trường hợp phải sửa đổi bổ sung hồ sơ)

Nếu hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ trợ thì Cơ quan ĐK đầu tư gửi thông tin nhu yếu sửa đổi, bổ trợ hồ sơ cho Nhà đầu tư ( gửi thông tin trong thời hạn 15 ngày thao tác ) kể từ ngày Cơ quan ĐK đầu tư nhận hồ sơ của Nhà đầu tư .

Bước 4: Trả kết quả (trong trường hợp KHÔNG phải sửa đổi bổ sung hồ sơ)

Trường hợp sau khi đánh giá và thẩm định xét thấy đủ điều kiện kèm theo, Cơ quan ĐK đầu tư cấp Giấy chứng nhậm đầu tư cho Nhà đầu tư. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư .

7. Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư có phải nộp lệ phí?

Lệ phí là khoản tiền được ấn định, những tổ chức triển khai, cá thể phải nộp lệ phí khi được cơ quan nhà nước cung ứng dịch vụ công, ship hàng việc làm quản trị nhà nước được pháp luật trong Danh mục lệ phí phát hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí .
Hiện nay, thủ tục cấp phép được lao lý tại Luật đầu tư 2020 và những văn bản hướng dẫn thi hành tương quan không pháp luật về lệ phí. Do đó nhà đầu tư khi xin giấy chứng nhận đầu tư không phải nộp lệ phí .
Luật sư tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư

8. Những việc cần làm sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư

8.1 Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

Sau khi được cấp phép, nhà đầu tư cần thực thi hoạt động giải trí ĐK kinh doanh thương mại để xin cấp giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp. Theo nghị định 01/2021 / NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp :
Giấy chứng nhận đầu tư là nhu yếu bắt buộc trong thành phần hồ sơ ĐK xây dựng công ty CP ; công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ( 1 thành viên và hai thành viên ) ; công ty hợp danh so với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng bởi nhà đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế được lao lý tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư năm 2020 .
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng vừa đủ hồ sơ gồm Giấy chứng nhận đầu tư và những tài liệu thiết yếu so với mô hình doanh nghiệp muốn xây dựng, nhà đầu tư thực thi nộp 01 bộ hồ sơ hoàn hảo tại Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại ( thuộc Sở Kế hoạch đầu tư ) nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở. Thời hạn thực thi là 03 – 07 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ .

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

8.2. Mở tài khoản và nộp lệ phí

Sau khi được cấp giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp như hướng dẫn trên, nhà đầu tư cần triển khai ĐK mở thông tin tài khoản. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại, doanh nghiệp mới xây dựng phải nộp tờ khai lệ phí môn bài cho Cục thuế theo tờ khai mẫu và nộp lệ phí môn bài theo đúng lao lý pháp lý .

8.3. Thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định

Thực hiện dự án Bất Động Sản đầu tư theo đúng pháp luật là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư, nhà đầu tư cần thực thi đúng và rất đầy đủ những nội dung đã được cấp tại giấy chứng nhận ĐK đầu tư : Tên dự án Bất Động Sản ; Nhà đầu tư ; Địa điểm triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư, diện tích quy hoạnh đất sử dụng ; Mục tiêu, quy mô dự án Bất Động Sản đầu tư ; …
Sau đó, trong quy trình thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng, chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt dự án Bất Động Sản đầu tư, sáp nhập những dự án Bất Động Sản hoặc chia, tách một dự án Bất Động Sản thành nhiều dự án Bất Động Sản, sử dụng quyền sử dụng đất, gia tài trên đất thuộc dự án Bất Động Sản đầu tư để góp vốn xây dựng doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh thương mại hoặc những nội dung khác và phải tương thích với pháp luật của pháp lý

9. Nội dung được ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư

Nội dung của Giấy chứng nhận ĐK đầu tư được lao lý gồm những thông tin : Tên dự án Bất Động Sản đầu tư ; Nhà đầu tư ; Mã số dự án Bất Động Sản đầu tư ; Địa điểm triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư, diện tích quy hoạnh đầu tư ; Mục tiêu, quy mô dự án Bất Động Sản đầu tư ; Vốn đầu tư ; Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ; Tiến độ triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ; Hình thức tặng thêm, tương hỗ đầu tư ; Các điều kiện kèm theo so với nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ( nếu có ) .
Nếu có nhu yếu đổi khác một trong những nội dung trên thì nhà đầu tư phải triển khai thủ tục biến hóa giấy chứng nhận đầu tư theo pháp luật .

Công ty Luật Thành Đô là đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng xin gcn đầu tư, liên hệ luật sư tư vấn trực tiếp miễn phí: 0919 089 888

10. Phân biệt giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Giấy chứng nhận đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Khái niệm Là văn bản bằng giấy hoặc là bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Là văn bản bằng bản giấy hoặc bằng bản điện tử ghi nhận những thông tin về đăng ký doanh nghiệp như: Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, vốn, người đại diện theo pháp luật,…Do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.
Thẩm quyền cấp phép Sở Kế hoạch đầu tư hoặc ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. (Thẩm quyền cụ thể tham khảo tại mục 5 bài viết này) Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Đối tượng đề nghị cấp Là các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy định. Phần lớn đối tượng đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam là tổ chức có yếu tố nước ngoài. Là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch đáp ứng điều kiện và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

11. Top những câu hỏi thường gặp của nhà đầu tư khi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm quyền cấp phép đầu tư ?

Cơ quan có thẩm quyền cấp là Sở Kế hoạch và Đầu tư ( Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính thì thẩm quyền thuộc về Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính đó )

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đầu tư là bao nhiêu?

Khi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thì nhà đầu tư không phải nộp lệ phí Thời hạn của giấy chứng nhận đầu tư là bao lâu ?
Tùy thuộc vào địa phận đầu tư và nghành đầu tư mà cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép cho nhà đầu tư với thời hạn tương thích với dự án Bất Động Sản đầu tư .

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ?

Với kinh nghiệm tay nghề hơn 10 năm trong nghành nghề dịch vụ cung ứng dịch vụ pháp lý, công ty Luật Thành Đô là đơn vị chức năng uy tín cung ứng dịch vụ trọn gói xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Là địa chỉ đáng an toàn và đáng tin cậy mà những nhà đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn .

4.7 / 5 – ( 4 bầu chọn )

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư