Nhóm người giàu nhất Việt Nam cũng giảm mạnh thu nhập vì Covid-19

Số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê cho thấy, năm 2010 thu nhập trung bình của dân cư Nước Ta trong một tháng đạt 1,38 triệu đồng, trong đó nhóm người nghèo nhất ( nhóm 1 ) thu nhập đạt 369 nghìn đồng / tháng, nhóm người giàu nhất ( nhóm 5 ) đạt 3,4 triệu đồng / tháng. Khoảng cách giữa hai nhóm này là 9,2 lần, tương ứng với 3 triệu đồng .Đến năm 2019, chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo ngày càng tăng, trong đó, thu nhập nhóm người nghèo nhất đạt 988 nghìn đồng một tháng còn thu nhập của nhóm người giàu nhất là 9,1 triệu đồng một tháng, chênh nhau 9,1 triệu đồng tương ứng với 10,2 lần. Tính trung bình, thu nhập đầu người một tháng là 4,29 triệu đồng, tăng mạnh so với năm 2010 .Tuy nhiên, đến năm 2020, do ảnh hưởng tác động của dịch bệnh đã làm tác động ảnh hưởng không nhở tới thu nhập của người làm công, ăn lương và do tác động ảnh hưởng của 1 số ít chủ trương tương hỗ thiếu đói trong người dân do tác động ảnh hưởng dịch bệnh nên mức chênh lệch này giảm còn 8,1 lần. Cụ thể, thu nhập của nhóm người nghèo nhất đạt 1,13 triệu đồng / tháng, tăng 151 nghìn đồng so với số lượng của năm 2019, còn thu nhập của nhóm người giàu nhất đạt 8 triệu đồng / tháng giảm 1,1 triệu đồng so với năm 2019 .

Tính bình quân thu nhập đầu người một tháng năm 2020 đạt 4,24 triệu đồng, giảm nhẹ so với con số của năm 2019 là 4,29 triệu đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, chênh lệch giàu nghèo nhìn rõ hơn trên góc nhìn chênh lệch về giá trị tuyệt đối giữa những nhóm thu nhập, năm 2010 chênh lệch giữa nhóm thu nhập thấp nhất ( nhóm 1 ) và thu nhập cao nhất ( nhóm 5 ) là 3 triệu đồng, đến năm 2019 chênh lệch này tăng lên gấp 3 lần năm 2010 là 9,1 triệu đồng, năm 2020 mức chênh lệch này tuy có giảm nhưng khoảng cách vẫn lớn ở mức gần 8,1 triệu đồng .Nhóm 1 là nhóm người nghèo nhất, nhóm 5 là nhóm người giàu nhất. Nhóm 1 là nhóm người nghèo nhất, nhóm 5 là nhóm người giàu nhất. 

Cũng theo Tổng cục thống kê, đô thị hoá là một nguyên nhân dẫn đến chênh lệch khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.

Đô thị hóa diễn ra không đồng đều tại các vùng miền, địa phương và chủ yếu là các đô thị vừa và nhỏ. Năm 2010, có 772 đô thị tăng lên 862 đô thị trong năm 2020, trong đó có 2 đô thị đặc biệt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 23 đô thị loại 1, 32 đô thị loại 2, 48 đô thị loại 3, 90 đô thị loại 4 và 668 đô thị loại 5 chủ yếu là các thị xã thuộc tỉnh hoặc thị trấn. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 lên 39,3%, tăng hơn 9% so với năm 2010.

Song song với sự ngày càng tăng về số lượng đô thị là sự ngày càng tăng về dân số ở khu vực thành thị, đặc biệt quan trọng tại những khu đô thị lớn. Năm 2020, dân số của nước ta là 97,58 triệu người, trong đó dân số thành thị là 35,93 triệu người, chiếm 36,82 % tổng dân số, tăng 6 % so với năm 2010. Dân số thành thị tăng hầu hết do ảnh hưởng tác động của di cư từ khu vực nông thôn sang khu vực thành thị hầu hết để học tập và thao tác và hầu hết nằm trong độ tuổi từ 15-39 tuổi chiếm tỷ suất 84 % .Theo số liệu công bố trong Niên giám thống kê hàng năm của Tổng cục thống kê, Vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là 2 vùng có tỷ suất di cư thuần cao nhất cả nước tương ứng là 3 ‰ và 18,7 ‰ vào năm 2020, đặc biệt quan trọng là 1 số địa phương là TT kinh tế tài chính như TP.HN 3,7 ‰, thành phố Hồ Chí Minh 18 ‰ và 1 số ít địa phương tập trung chuyên sâu những khu công nghiệp lớn như TP Bắc Ninh 35,8 ‰ ; Tỉnh Bình Dương 58,6 ‰ ; Đồng Nai 8,2 ‰ ; Bà Rịa – Vũng Tàu 3,2 ‰ .Nhóm người giàu nhất Việt Nam cũng giảm mạnh thu nhập vì Covid-19 - Ảnh 1” Công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra nhanh gọn trong một thời hạn ngắn đã có những góp phần không nhỏ trong sự nghiệp tăng trưởng kinh tế tài chính của cả nước, tuy nhiên một mặt cũng làm cho sự phân hóa giàu nghèo diễn ra giữa những những tầng lớp dân cư, đặc biệt quan trọng là người dân sống tại khu vực nông thôn, địa phương có vận tốc đô thị hóa nhanh do : Mất đi kế sinh nhai của người dân hầu hết làm nông nghiệp khi trình độ không cung ứng được nhu yếu thao tác tại những khu công nghiệp do chưa được giảng dạy kịp thời, tạo ra khoảng cách lớn về thu nhập giữa nhóm người có thu nhập cao và nhóm người có thu nhập thấp “, Tổng cục Thống kê nhấn mạnh vấn đề.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư