Thông thạo các thuật ngữ trong phần mềm quản trị sản xuất Odoo

Chu kỳ sản xuất (Cycle)
Một chu kỳ sản xuất trong phần mềm quản trị sản xuất Odoo được xác định bằng khoảng thời gian tính từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất cho đến khi hoàn thành toàn bộ quá trình sản xuất.

Thời gian chết (Downtime or Leave)
Là khoảng thời gian mà các tài nguyên không có sẵn để phục vụ quá trình sản xuất. Đối với các tài nguyên là máy móc thì khoảng thời gian này được gọi là thời gian chết. Đối với các tài nguyên là con người, khoảng thời gian này được gọi bằng tên gọi khác là nghỉ phép.

Thành phẩm (Finished products)
Thành phẩm trong phần mềm quản trị sản xuất Odoo là sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng của môt quy trình sản xuất. Hiểu một cách dễ hiểu, thành phẩm không thể tiếp tục trở thành nguyên vật liệu đầu vào cho một quá trình sản xuất khác của doanh nghiệp.

Giải Sinh 6 Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

Bộ Kit
Bộ Kit là một set các thành phần tách biệt được mô tả trong định mức nguyên liệu (BoM), các phần tách biệt này sẽ được lắp ghép với nhau để tạo thành một thành phẩm hoàn chỉnh.

Định mức nguyên liệu đa cấp (Multi level BoM)
Tùy theo từng lĩnh vực sản xuất, định mức nguyên liệu trong phần mềm quản trị sản xuất Odoo có thể đơn giản hoặc vô cùng phức tạp. Để quản lý tốt các định mức nguyên liệu phức tạp, có thể chia thành nhiều phần nhỏ hơn, mỗi phần nhỏ đó sẽ lại có một định mức nguyên liệu riêng. Định mức nguyên liệu đa cấp thường được sử dụng trong trường hợp quy trình sản xuất có các sản phẩm trung gian.

Việc định nghĩa BoM ở nhiều cấp giúp giảm thiểu tối đa sự phức tạp trong quá trình sản xuất, cho phép các nguyên liệu có thể được tái sử dụng ở các định mức nguyên liệu khác.

Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Định mức nguyên liệu giả tưởng (Phantom Bill of Material)
Định mức nguyên liệu giả tưởng trong phần mềm quản trị sản xuất Odoo được sử dụng trong trường hợp định mức nguyên liệu đa cấp, cho phép thêm một nguyên vật liệu vào định mức nguyên liệu như một phần của thành phẩm, tránh tạo ra quá nhiều quy trình sản xuất phụ không cần thiết.

Theo đó, khi lên một lệnh sản xuất, các nguyên vật liệu phụ để sản xuất bán thành phẩm được miêu tả trong BoM như thể chúng là nguyên vật liệu trực tiếp để tạo nên các định mức nguyên liệu cấp cao hơn.

Định mức nguyên liệu giả tưởng thường được sử dụng để nhóm các thành phần nguyên vật liệu, nhằm mục đích tái sử dụng trong nhiều BoM khác mà không cần đến các đơn hàng sản xuất phụ để tạo ra các bán thành phẩm.

Nguyên liệu thô (Raw Materials)
Nguyên liệu thô là nguyên liệu đầu vào, sẽ được biến đổi trong quá trình sản xuất  sẽ tạo ra bán thành phẩm hoặc thành phẩm. Sự biến đổi ở đây được hiểu là quá trình lắp ráp, hàn, trộn,…

Định tuyến (Routing)
Định tuyến trong phần mềm quản trị sản xuất Odoo là một tài liệu miêu tả một loạt các lệnh sản xuất và các nguồn lực sản xuất chính để sản xuất thành phẩm

Bán thành phẩm (Semi-finished products and sub-assemblies)
Bán thành phẩm là các sản phẩm được sản xuất với mục đích sử dụng như nguyên vật liệu trong một lệnh sản xuất khác.

Tình trạng vận hành lệnh sản xuất (Work Order Operations)
Mục này xác định rõ ràng các hoạt động cần thiết để hoàn thành quá trình sản xuất. Mỗi hoạt động được quy định rõ ràng về thời gian hoàn thành và được thực hiện bởi một đơn vị sản xuất xác định (còn được gọi là Work Center – trung tâm làm việc)

Lệnh sản xuất (Work Order)
Lệnh sản xuất có thể coi như kế hoạch sản xuất, trong đó quy định rõ ràng về thời gian bắt đầu, kết thúc, số sản phẩm hoàn thành, định tuyến, kho lấy hàng, nguyên liệu cần chuẩn bị,…

Giải Bài 1: Đọc: Tôi là học sinh lớp 2 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống>

Trung tâm sản xuất (Work Center)
Trung tâm sản xuất trong phần mềm quản trị sản xuất Odoo xác định các đơn vị sản xuất và nguồn lực của chúng. Chúng được sử dụng để thể hiện hiệu suất của nhà máy cũng như cung cấp các thông tin về quá trình phân bổ chi phí. Hiệu suất là sự lết hợp của các nguồn lực và thời gian sẵn có của chúng.

Nguồn lực (Resources)
Trong sản xuất, nguồn lực có thể là con người (nhân viên đứng máy) hoặc một thiết bị máy móc (dây chuyền sản xuất) có sẵn trong một Work Center.

Thời gian sản xuất (Working Time)
Các nguồn lực trong phần mềm quản trị sản xuất Odoo đều có thời gian làm việc cụ thể. Ví dụ, một chiếc máy có thể được cài đặt để hoạt động liên tục trong vòng 7 ngày/tuần, 20h/ngày hoặc con người được quy định làm việc 8 tiếng/ngày, làm việc 5 ngày/tuần.

Hiểu và vận dụng đúng các thuật ngữ sẽ giúp người dùng sử dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn, đặc biệt là trong quá trình sản xuất.
Để tìm hiểu thêm về phần mềm quản trị sản xuất Odoo, cũng như nhiều phân hệ khác của phần mềm quản trị doanh nghiệp, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với các chuyên gia của ERPViet.

➡️ Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý sản xuất Odoo ERPViet[Bài tập tiếng Anh lớp 2 cuối năm có đáp án]