SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG năm 2022 – Trình tự đầu tư xây dựng

Suất vốn đầu tư xây dựng theo Nghị định 10/2021 / NĐ-CP của nhà nước quản trị ngân sách đầu tư xây dựng. Trình tự đầu tư xây dựng Nghị định 15/2021 / NĐ-CP của nhà nước

Suất vốn đầu tư xây dựng là gì ?

Theo Điều 25 Nghị định 10/2021 / NĐ-CP của nhà nước
Suất vốn đầu tư xây dựng là mức ngân sách thiết yếu cho một đơn vị chức năng tính theo diện tích quy hoạnh, thể tích, chiều dài hoặc hiệu suất hoặc năng lượng Giao hàng của khu công trình theo phong cách thiết kế, là địa thế căn cứ để xác lập sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng

Suất vốn đầu tư xây dựng gồm chi phí

2. Suất vốn đầu tư xây dựng gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; một số khoản mục chi phí khác và thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa gồm chi phí dự phòng và chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án, công trình.

Suất vốn đầu tư là địa thế căn cứ để xác lập sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư và Sơ bộ tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư gồm những ngân sách sau :
Chi tiêu bồi thường, giải phóng mặt phẳng, tái định cư
Chi tiêu xây dựng
giá thành thiết bị
Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản
giá thành tư vấn đầu tư xây dựng
giá thành khác
Ngân sách chi tiêu dự trữ

Video hướng dẫn xác định Suất vốn đầu tư xây dựng XEM TẠI ĐÂY

Lưu ý Suất vốn đầu tư chưa gồm chi phí dự phòng chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án, công trình.

Trình tự đầu tư xây dựng Nghị định 15/2021

1. Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc

Khảo sát xây dựng ;
Lập, đánh giá và thẩm định, Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, quyết định hành động hoặc đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ( nếu có ) ;
Lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt quy hoạch chi tiết cụ thể xây dựng Giao hàng lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng ;
Lập, đánh giá và thẩm định Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi để phê duyệt / quyết định hành động đầu tư xây dựng và triển khai những việc làm thiết yếu khác tương quan đến sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sản ;

2. Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc

a, Chuẩn bị mặt phẳng xây dựng, rà phá bom mìn ( nếu có ) ;
b, Khảo sát xây dựng ;
c, lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt phong cách thiết kế, dự trù xây dựng ;
d, cấp giấy phép xây dựng ( so với khu công trình theo pháp luật phải có giấy phép xây dựng ) ; lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng ;
e, thiết kế xây dựng khu công trình ; giám sát thiết kế xây dựng ;
f, tạm ứng, thanh toán giao dịch khối lượng hoàn thành xong ; quản lý và vận hành, chạy thử ; nghiệm thu sát hoạch hoàn thành xong khu công trình xây dựng ; chuyển giao khu công trình đưa vào sử dụng và những việc làm thiết yếu khác

3. Giai đoạn kết thúc dự án gồm các công việc

1. Quyết toán hợp đồng xây dựng ,
2. Quyết toán dự án Bất Động Sản hoàn thành xong ,
3. Xác nhận hoàn thành xong khu công trình ,
4. Bảo hành khu công trình xây dựng, chuyển giao những hồ sơ tương quan và những việc làm thiết yếu khác .

Một số bài viết khác liên quan trình đầu tư xây dựng

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh / Tp Xem Tại đây
Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây
Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Xem buổi học dự toán cho người mới bắt đầu tham khảo tại đây

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư