Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu – Văn phòng Chính phủ

Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu – Văn phòng Chính phủ

Trang mạng, Số điện thoại cảm ứng, Bản đồ, Facebook Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu. 2.60 km. từ Lai Châu, 16.79 km. từ Tam Đường. 21.98 km. từ Sìn Hồ .

Sở Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Tầng 5-6, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Văn phòng Chính phủ gần Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Phòng Dạy Nghề – Việc Làm

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội Lai Châu, Tầng 1, Nhà E, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội Lai Châu, Tầng 1, Nhà E, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Địa Chất – Khoáng Sản

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Lai Châu, Tầng 3, Nhà F, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Kiểm Tra Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Tư Pháp Lai Châu, Tầng 3, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Lai Châu, Tầng 3, Nhà F, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Bảo Vệ Và Chăm Sóc Trẻ Em

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội Lai Châu, Tầng 1, Nhà E, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Thanh Tra Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Tầng 1, Nhà E, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Quản Lý Đất Đai

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Lai Châu, Tầng 3, Nhà F, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Xây Dựng Nếp Sống Văn Hóa – Gia Đình

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Tầng 5-6, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Bảo Trợ Xã Hội Người Có Công

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội Lai Châu, Tầng 1, Nhà E, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Thanh Tra

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Lai Châu, Tầng 1 – 2, Nhà F, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Giám Sát

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Lai Châu, Tầng 6, Nhà A, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Lai Châu, Tầng 6, Nhà A, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Nghiệp Vụ Thể Dục Thể Thao

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Tầng 5-6, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Giải Quyết Tố Cáo – Khiếu Nại

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Lai Châu, Tầng 6, Nhà A, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Chính Sách Dân Tộc

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Ban Dân Tộc Tỉnh Lai Châu, Tầng 5, Nhà C, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Trung Tâm Thông Tin Tài Nguyên Và Môi Trường

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Lai Châu, Tầng 3, Nhà F, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Lao Động Tiền Lương – Bảo Hiểm Xã Hội – An Toàn Lao Động

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội Lai Châu, Tầng 1, Nhà E, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Kiểm Tra Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Lai Châu, Tầng 6, Nhà A, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Phòng Nước – Khí Tượng

0.00 km. từ Thanh Tra Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Lai Châu, Thị xã Lai Châu

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Lai Châu, Tầng 3, Nhà F, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, Thị Xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Khám Phá