Trung tâm Văn hóa

TRUNG TÂM VĂN HÓA THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ : số 51/5, cách mạng, phường 1, thành phố Bạc Liêu .

Điện thoại: 02913.822200.

Bạn đang đọc: Trung tâm Văn hóa

2. Sơ đồ tổ chức

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

3.1 Chức năng
Trung tâm văn hóa là đơn vị chức năng sự nghiệp thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành phố, có công dụng tham mưu giúp Ủy Ban Nhân Dân Thành phố thực thi tăng trưởng sự nghiệp văn hóa ; tổ chức triển khai những hoạt động giải trí tuyên truyền, thông dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của nhà nước, triển khai những trách nhiệm chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa – kinh tế tài chính của Thành phố .
Trung tâm văn hóa là sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở thông tin tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo lao lý của pháp lý .
3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn
Căn cứ chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội hàng năm của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố để thiết kế xây dựng kế hoạch hoạt động giải trí trình quản trị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch sau khi được phê duyệt .
Tổ chức những hoạt động giải trí văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, vui chơi, câu lạc bộ, nhóm sở trường thích nghi, lớp năng khiếu sở trường thẩm mỹ và nghệ thuật ;
Tổ chức những cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn và hướng dẫn trào lưu văn hóa – văn nghệ ở cơ sở ;
Phát hiện và tu dưỡng năng khiếu sở trường văn hóa – văn nghệ ;
Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật dân gian ;
Tổ chức những hoạt động tác nghiệp trình độ, những hoạt động giải trí dịch vụ văn hóa và những hoạt động giải trí dịch vụ khác cung ứng nhu yếu của nhân dân Thành phố bảo vệ đúng lao lý của pháp lý và tương thích với điều kiện kèm theo cơ sở vật chất của Trung tâm văn hóa Thành phố ;
Hợp tác, giao lưu, trao đổi trình độ nhiệm vụ và những hoạt động giải trí trong nghành văn hóa với những đơn vị chức năng, tổ chức triển khai trong và ngoài tỉnh ;
Quản lý công chức, viên chức, kinh tế tài chính và gia tài theo lao lý của pháp lý ;
Trung tâm văn hóa được nhận và tổ chức triển khai những sự kiện có tương quan đến nghành nghề dịch vụ văn hóa trên địa phận Thành phố sau khi có quan điểm hoặc chuyển nhượng ủy quyền của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố .
Thực hiện những trách nhiệm, quyền hạn khác do quản trị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố giao .

4. Lãnh đạo đơn vị

STT

H và tên

Chc v

01

Huỳnh Quang Vinh

Giám đốc

02

Diệp Phát Văn

Phó Giám đốc

03

Nguyễn Hoàng Chung

Phó Giám đốc

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Khám Phá