Cơ quan xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp – INVEST VINH PHUC

Được xây dựng từ năm 2008, là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Nghiên cứu, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp với 04 bộ phận : Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Nghiên cứu cơ chế chủ trương, Phòng Dịch vụ, tương hỗ doanh nghiệp, Phòng Xúc tiến đầu tư, có tính năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc điều tra và nghiên cứu chính sách, chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; thúc đấy những hoạt động giải trí triển khai, tương hỗ đầu tư và tư vấn dịch vụ cũng như giải đáp và tháo gỡ những yếu tố khó khăn vất vả của những doanh nghiệp trên địa phận tỉnh Vĩnh Phúc .

Với thiện chí Hợp tác cùng Phát triển, với phương châm làm việc Nhanh chóng, Chủ động Hiệu quả, chúng tôi luôn mong muốn Trung tâm là điểm đến đầu tiên và cầu nối tin cậy của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc.

Nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển kinh tế:

(1) Tham mưu giúp Giám đốc Sở đề xuất các cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

( 2 ) Phối hợp với phòng Kinh tế đối ngoại và những phòng thuộc Sở, những đơn vị chức năng có tương quan tham mưu giúp Giám đốc Sở thiết kế xây dựng chính sách, chủ trương khuyễn mãi thêm, lôi cuốn, tương hỗ, thực thi đầu tư trên địa phận tỉnh .
( 3 ) Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh những chủ trương, giải pháp tương hỗ và tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV ) trên địa phận tỉnh tương thích với điều kiện kèm theo của tỉnh, theo lao lý của pháp lý .
( 4 ) Tham mưu giúp Giám đốc Sở thiết kế xây dựng những đề án, báo cáo giải trình chuyên đề Giao hàng công tác làm việc chỉ huy, chỉ huy, quản lý và điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư giao ;
( 5 ) Thực hiện những chương trình, dự án Bất Động Sản, đề án điều tra và nghiên cứu chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội được Giám đốc Sở giao .
( 6 ) Thu thập, khai thác và tàng trữ thông tin nghiên cứu và điều tra nhìn nhận và nghiên cứu và phân tích về kinh tế tài chính – xã hội trong và ngoài tỉnh ship hàng cho công tác làm việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thiết kế xây dựng chính sách chủ trương quản trị kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh .
( 7 ) Theo dõi, nhìn nhận tổng kết những chính sách, chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính của tỉnh đã phát hành theo sự phân công của Giám đốc Sở .
( 8 ) Thực hiện cải cách hành chính, tổ chức triển khai sắp xếp, tinh giản biên chế theo chính sách lao lý .

Xúc tiến đầu tư:

( 1 ) Phối hợp phòng Kinh tế đối ngoại và những phòng thuộc Sở, những đơn vị chức năng có tương quan tham mưu giúp Giám đốc Sở kiến thiết xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản thực thi đầu tư và tổ chức triển khai, tiến hành, thực thi những trách nhiệm về thực thi đầu tư theo pháp luật của tỉnh và pháp lý hiện hành .
( 2 ) Phối hợp với những phòng thuộc Sở và những đơn vị chức năng có tương quan nghiên cứu và điều tra, yêu cầu những giải pháp nhằm mục đích cải tổ thiên nhiên và môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lượng cạnh tranh đối đầu cấp tỉnh ( PCI ) .
( 3 ) Chủ trì tổng hợp và thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu chung toàn tỉnh ship hàng triển khai đầu tư ; Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, tổ chức triển khai có nhu yếu về môi trường tự nhiên đầu tư, tiềm năng, thời cơ đầu tư, chính sách, chủ trương, pháp lý của tỉnh và của Trung ương về khuyến mại, lôi cuốn đầu tư trên địa phận tỉnh bằng những phương pháp tương thích theo lao lý và trải qua Hệ thống đường dây nóng bằng 5 ngôn từ : Tiếng Việt, Tiếng Anh, Nhật Bản, Nước Hàn, Trung Quốc .
( 4 ) Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực thi link, liên kết, hợp tác với những cơ quan, tổ chức triển khai trong nước, quốc tế nâng cao hiệu suất cao triển khai đầu tư ; Nghiên cứu nhìn nhận tiềm năng, thị trường, xu thế và những đối tác chiến lược đầu tư vào tỉnh ; Ký kết và thực thi những thỏa thuận hợp tác hợp tác về thực thi đầu tư với những đối tác chiến lược theo thẩm quyền được giao .
( 5 ) Phối hợp với những cơ quan truyền thông online, báo chí truyền thông trong nước, quốc tế tuyên truyền, tiếp thị, trình làng về thiên nhiên và môi trường, chủ trương, tiềm năng và thời cơ đầu tư khi được Giám đốc Sở giao. Thường xuyên update thông tin về môi trường tự nhiên, chủ trương, tiềm năng và thời cơ đầu tư của tỉnh bằng 5 ngôn từ : Tiếng Việt, Tiếng Anh, Nước Hàn, Nhật Bản, Trung Quốc .
( 6 ) Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai những hội nghị, hội thảo chiến lược, forum về thực thi đầu tư cho những nhà đầu tư trong nước và quốc tế .
( 7 ) Trong điều kiện kèm theo được cho phép, triển khai lồng ghép những hoạt động giải trí thực thi đầu tư với thực thi thương mại, thực thi du lịch và hoạt động nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) để tăng hiệu suất cao thực thi và tiết kiệm ngân sách và chi phí kinh phí đầu tư cho ngân sách khi được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư giao .

Hỗ trợ đầu tư:

( 1 ) Tiếp nhận, tổng hợp những thông tin phản ánh yêu cầu của nhà đầu tư trước và sau khi đi vào hoạt động giải trí trên địa phận tỉnh tham mưu Giám đốc Sở điều phối, chuyển những phòng trình độ thuộc Sở, cơ quan có thẩm quyền xử lý những khó khăn vất vả, vướng mắc của nhà đầu tư ; Chủ trì quản trị và thực thi Hệ thống đường dây nóng của tỉnh bằng 5 ngôn từ : Tiếng Việt, Tiếng Anh, Nước Hàn, Nhật Bản, Trung Quốc .
( 2 ) Hướng dẫn, tương hỗ những nhà đầu tư trong và ngoài nước khám phá thông tin về tình hình kinh tế tài chính xã hội ; quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của tỉnh ; chính sách, chủ trương về khuyến khích, khuyễn mãi thêm đầu tư ; tiềm năng, thời cơ đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc .
( 3 ) Phối hợp với những cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo, tập huấn, trao đổi nhiệm vụ và update thông tin, kỹ năng và kiến thức thực thi đầu tư nhằm mục đích nâng cao năng lượng triển khai đầu tư trên địa phận tỉnh ; Phối hợp tổ chức triển khai thông dụng những chính sách, chủ trương, pháp lý tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư theo lao lý của pháp lý .

Hỗ trợ doanh nghiệp:

( 1 ) Giúp Giám đốc Sở tiến hành triển khai những trách nhiệm tương hỗ doanh nghiệp thuộc công dụng, trách nhiệm, thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo pháp luật của pháp lý .
( 2 ) Triển khai hoạt động giải trí thực thi, liên kết doanh nghiệp trên địa phận tỉnh .
( 3 ) Tổ chức hội thảo chiến lược, tập huấn, link với những cơ sở đào tạo và giảng dạy để tổ chức triển khai những chương trình giảng dạy, tu dưỡng, tương hỗ tăng trưởng doanh nghiệp và những đối tượng người tiêu dùng khác theo lao lý, những nội dung thuộc nghành nghề dịch vụ kế hoạch và đầu tư .
( 4 ) Xây dựng cơ sở tài liệu về kinh tế tài chính – xã hội, phân phối thông tin cho những doanh nghiệp về chủ trương, chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, thông tin về quy hoạch, khuynh hướng tăng trưởng … của tỉnh khi có nhu yếu .
( 5 ) Hướng dẫn, giải đáp cho những doanh nghiệp về chủ trương khuyến khích, tương hỗ doanh nghiệp của nhà nước ; phối hợp với những phòng trình độ hướng dẫn giải đáp cho những doanh nghiệp về trình tự, thủ tục ĐK doanh nghiệp, ĐK xây dựng hợp tác xã theo lao lý .
( 6 ) Tiếp nhận, tổng hợp những yêu cầu, yêu cầu của doanh nghiệp báo cáo giải trình Giám đốc Sở để xử lý hoặc chuyển đến những cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .
( 7 ) Bộ phận thường trực chương trình gặp gỡ người kinh doanh theo pháp luật của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh .
( 8 ) Tham mưu giúp Giám đốc Sở tiến hành thực thi trách nhiệm của Ban Đổi mới và PTDN tỉnh .
( 9 ) Tham mưu giúp Giám đốc Sở tiến hành triển khai trách nhiệm của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 04 – NQ / TU ngày 14/01/2013 của Tỉnh ủy .

Hoạt động tư vấn và dịch vụ:

( 1 ) Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về kế hoạch và đầu tư ; tư vấn quy đổi, ĐK doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp tác xã và tăng trưởng doanh nghiệp theo pháp luật của Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã và những Luật có tương quan .
( 2 ) Cung cấp dịch vụ tư vấn xu thế, lập hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật của pháp lý .
( 3 ) Cung cấp những dịch vụ tư vấn trong nghành đầu tư và thiết kế xây dựng theo lao lý của pháp lý ; tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu xây lắp theo theo pháp luật của pháp lý đấu thầu và những văn bản hướng dẫn tương quan .
( 4 ) Thực hiện những hợp đồng dịch vụ nghiên cứu và điều tra khoa học, những hợp đồng tư vấn dịch vụ và tương hỗ tăng trưởng cho những tổ chức triển khai, cá thể theo lao lý của pháp lý .

Nhiệm vụ, quyền hạn khác:

( 1 ) Quản lý nguồn kinh tế tài chính được giao và những nguồn thu hợp pháp khác theo lao lý của pháp lý ; Quản lý tổ chức triển khai biên chế, viên chức, gia tài của Trung tâm theo pháp luật của pháp lý .
( 2 ) Trong quy trình triển khai trách nhiệm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, thực thi đầu tư và tương hỗ doanhn ghiệp tỉnh Vĩnh Phúc được ký hợp đồng lao động theo nhu yếu việc làm để triển khai những trách nhiệm, trình độ của đơn vị chức năng và theo lao lý của pháp lý .
( 3 ) Liên kết với những tổ chức triển khai, những cá thể, pháp nhân kinh tế tài chính khác để tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ công cho người mua theo pháp luật của pháp lý .

(4) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Trung tâm Nghiên cứu, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc .
Tầng 5 trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Số 40 Đường Nguyễn Trãi – P. Q. Đống Đa – TP. Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc .
Điện thoại : 0211.6256.616 Email : ttncdpivp@gmail.com

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư