Điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp tại tỉnh Hà Nam - Ảnh 1.Cụ thể, Phó Thủ tướng phê duyệt đưa khu công nghiệp tương hỗ Đồng Văn III phía Đông đường Cao tốc Cầu Giẽ – Tỉnh Ninh Bình với quy mô diện tích quy hoạnh 223 ha, có vị trí tại những xã : Tiên Nội và Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ra khỏi quy hoạch tăng trưởng những khu công nghiệp trên địa phận tỉnh Hà Nam .Đồng thời, bổ trợ khu công nghiệp tương hỗ Đồng Văn III phía Đông đường Cao tốc Cầu Giẽ – Tỉnh Ninh Bình với quy mô diện tích quy hoạnh 223 ha, có vị trí tại những phường : Tiên Nội, Yên Bắc, Hòa Mạc và những xã : Tiên Ngoại, Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vào quy hoạch tăng trưởng những khu công nghiệp trên địa phận tỉnh Hà Nam .

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 469/TTg-CN ngày 3/4/2017 không thay đổi.

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung trước khi đưa khu công nghiệp vào hoạt động

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp, đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành, không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Chỉ đạo Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng tập trung xây dựng các công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; ưu tiên giải quyết nhu cầu nhà ở, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong các khu công nghiệp theo quy định pháp luật về nhà ở và quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế.

Chỉ đạo tiếp thu quan điểm của những Bộ, ngành, tổ chức triển khai triển khai quy hoạch đã được duyệt ; chỉ huy những cơ quan tương quan và chủ đầu tư thiết kế xây dựng quy hoạch phân khu kiến thiết xây dựng, triển khai thủ tục đầu tư, xây dựng khu công nghiệp theo từng quá trình tương thích với năng lực lôi cuốn đầu tư và trên cơ sở tuân thủ ngặt nghèo những điều kiện kèm theo và trình tự pháp luật tại Nghị định số 82/2018 / NĐ-CP và pháp lý về đầu tư ; tuân thủ những lao lý của pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong những khu công nghiệp ; triển khai việc quy đổi mục tiêu sử dụng đất theo lao lý hiện hành ; có giải pháp không thay đổi đời sống và có giải pháp tương hỗ việc làm, giảng dạy nghề cho người dân bị tịch thu đất .Chỉ đạo việc update, bổ trợ trong quy trình tiến hành lập quy hoạch tỉnh Hà Nam theo lao lý của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 110 / NQ-CP ngày 2/12/2019 của nhà nước phát hành Danh mục những quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch .

Vũ Phương Nhi

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư