Giới thiệu

Giới thiệuChức năng, trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

Vị trí, chức năng:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm), các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

Bạn đang đọc: Giới thiệu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ huy, quản trị về tổ chức triển khai, biên chế và hoạt động giải trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh ; đồng thời, chịu sự chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về trình độ, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và thông tin tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo pháp luật của pháp lý .

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban Nhân dân tỉnh :
1.1. Dự thảo quyết định hành động, thông tư ; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm ; đề án, dự án Bất Động Sản, chương trình tăng trưởng văn hóa truyền thống, mái ấm gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ; chương trình, giải pháp tổ chức triển khai triển khai những trách nhiệm cải cách hành chính Nhà nước ; phân cấp quản trị và xã hội hóa trong nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống, mái ấm gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương ;
1.2. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật pháp luật đơn cử tiêu chuẩn chức vụ so với trưởng, phó những phòng, đơn vị chức năng thường trực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; Trưởng, Phó Phòng Văn hóa và tin tức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, sau khi phối hợp và thống nhất với Sở tin tức và Truyền thông .
2. Trình quản trị Ủy ban Nhân dân tỉnh :
2.1. Dự thảo quyết định hành động, thông tư thuộc thẩm quyền phát hành của quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh về văn hóa truyền thống, mái ấm gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ;
2.2. Dự thảo quyết định hành động xây dựng, sáp nhập, giải thể những đơn vị chức năng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và những hội đồng chuyên ngành về văn hóa truyền thống, mái ấm gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo lao lý của pháp lý .
3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực thi những văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án Bất Động Sản, chương trình sau khi được phê duyệt ; thông tin, tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về những nghành thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .
4. Về di sản văn hóa truyền thống :
4.1. Tổ chức triển khai quy định, giải pháp kêu gọi, quản trị, sử dụng những nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tại địa phương sau khi được phê duyệt ;
4.2. Hướng dẫn và tổ chức triển khai triển khai những dự án Bất Động Sản dữ gìn và bảo vệ, trùng tu và hồi sinh di tích lịch sử thuộc địa phương quản trị sau khi được phê duyệt ;
4.3. Tổ chức tìm hiểu, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ bảo tồn những di sản văn hóa truyền thống phi vật thể thuộc địa phận tỉnh ;
4.4. Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu và điều tra, sưu tầm di sản văn hóa truyền thống phi vật thể trên địa phận tỉnh cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế và người Việt nam định cư ở quốc tế ;
4.5. Tổ chức thực thi kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống và danh lam thắng cảnh thuộc địa phận tỉnh ;
4.6. Thẩm định dự án Bất Động Sản tái tạo, thiết kế xây dựng những khu công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử cấp tỉnh có năng lực ảnh hưởng tác động đến cảnh sắc, môi trường tự nhiên của di tích lịch sử ;
4.7. Tổ chức việc thu nhận, dữ gìn và bảo vệ những di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc do tổ chức triển khai, cá thể giao nộp và thu giữ ở địa phương theo lao lý của pháp lý ;
4.8. Đăng ký và tổ chức triển khai quản trị di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc trong khoanh vùng phạm vi tỉnh ; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc kho lưu trữ bảo tàng cấp tỉnh và chiếm hữu tư nhân ;
4.9. Quản lý, hướng dẫn tổ chức triển khai những hoạt động giải trí bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, liên hoan truyền thống lịch sử, tín ngưỡng gắn với di tích lịch sử, nhân vật lịch sử vẻ vang tại địa phương .
5. Về nghệ thuật và thẩm mỹ màn biểu diễn :
5.1. Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực thi giải pháp sắp xếp tổ chức triển khai những đơn vị chức năng thẩm mỹ và nghệ thuật màn biểu diễn thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của địa phương tương thích với quy hoạch tăng trưởng ngành thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;
5.2. Tổ chức triển khai quy định tổ chức triển khai liên hoan, hội thi, hội diễn về thẩm mỹ và nghệ thuật màn biểu diễn do địa phương tổ chức triển khai trên địa phận tỉnh ;
5.3. Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn ; chương trình trình diễn thời trang trong nước và có yếu tố quốc tế cho những đối tượng người dùng :
– Đơn vị nghệ thuật và thẩm mỹ màn biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị chức năng có công dụng tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, trình diễn thời trang thuộc địa phương ;
– Các tổ chức triển khai kinh tế tài chính – xã hội khi tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng quán ăn, vũ trường ;
– Cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống, xã hội không có công dụng tổ chức triển khai trình diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, có nhu yếu tổ chức triển khai trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật chuyên nghiệp, có lệch giá nhằm mục đích mục tiêu ship hàng công tác làm việc xã hội, từ thiện ở địa phương ;
– Tổ chức kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống, xã hội quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động giải trí hợp pháp trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, đặt trụ sở chính ở địa phương .
5.4. Cho phép những đoàn thẩm mỹ và nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương quản trị ra quốc tế trình diễn ; những đoàn thẩm mỹ và nghệ thuật, diễn viên quốc tế đến trình diễn nghệ thuật và thẩm mỹ tại địa phương ; cấp phép tổ chức triển khai những cuộc thi hoa khôi tại địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt ;
5.5. Tổ chức thực thi việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ và diễn viên màn biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;
5.6. Tổ chức triển khai Quy chế quản trị việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn .
6. Về điện ảnh :
6.1. Tổ chức thực thi kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước bảo vệ kinh phí đầu tư hoạt động giải trí chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động ship hàng trách nhiệm chính trị, xã hội, đối ngoại, Giao hàng mần nin thiếu nhi, đồng bào dân tộc bản địa miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang ;
6.2. Làm trách nhiệm thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá kịch bản văn học so với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách Nhà nước, Hội đồng thẩm định và đánh giá phim cấp tỉnh theo lao lý của pháp lý về điện ảnh ;
6.3. Cấp, tịch thu giấy phép phổ cập phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu ;
6.4. Cấp, tịch thu giấy phép thông dụng phim truyền hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo lao lý của pháp lý về điện ảnh ;
6.5. Kiểm tra việc phổ cập phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên những phương tiện đi lại khác tại những điểm hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, đi dạo, vui chơi công cộng ;
6.6. Hướng dẫn, tổ chức triển khai triển khai và kiểm tra việc thực thi những lao lý về kinh doanh thương mại băng đĩa phim và những hoạt động giải trí điện ảnh khác tại địa phương .
7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm :
7.1. Làm trách nhiệm thường trực Hội đồng thẩm mỹ và nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế kiến thiết xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;
7.2. Tổ chức triển khai những hoạt động giải trí mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh ;
7.3. Cấp, tịch thu, kiểm soát và điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động giải trí triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh thẩm mỹ và nghệ thuật sắp xếp, trình diễn những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật đương đại và những triển lãm khác thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của ngành văn hóa truyền thống, thể thao và du lịch ; tổ chức triển khai những cuộc thi ảnh nghệ thuật và thẩm mỹ, liên hoan ảnh ; quản trị việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương theo những Quy chế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành ;
7.4. Thẩm định, cấp phép bộc lộ phần mỹ thuật so với những dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng hoặc trùng tu, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, khu công trình tương quan đến tôn giáo trên địa phận tỉnh theo chuyển nhượng ủy quyền của quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch .
8. Về quyền tác giả, quyền tương quan so với những tác phẩm văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật :
8.1. Tổ chức triển khai những giải pháp bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của Nhà nước, tổ chức triển khai và cá thể trong nghành nghề dịch vụ quyền tác giả, quyền tương quan so với tác phẩm văn học nghệ thuật và thẩm mỹ trên địa phận tỉnh theo lao lý của pháp lý ;
8.2. Tổ chức triển khai và hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi trên địa phận tỉnh những lao lý về phân phối, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và bảo vệ quyền tác giả so với tác phẩm, quyền tương quan so với cuộc trình diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chính sách nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền tương quan ;
8.3. Thẩm định quyền tác giả, quyền tương quan khi có tranh chấp theo nhu yếu của tổ chức triển khai, cá thể hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .
9. Về thư viện :
9.1. Chủ trì, phối hợp với Sở tin tức và Truyền thông chuyển giao những xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo lao lý ;
9.2. Hướng dẫn việc ĐK hoạt động giải trí thư viện trong tỉnh theo pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; ĐK hoạt động giải trí so với thư viện tỉnh ;
9.3. Hướng dẫn những thư viện trong tỉnh thiết kế xây dựng Quy chế tổ chức triển khai hoạt động giải trí trên cơ sở quy định mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch .
10. Về quảng cáo :
10.1. Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ trợ, tịch thu giấy phép xây dựng Văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai, cá thể quốc tế kinh doanh thương mại dịch vụ quảng cáo đặt tại địa phận tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ;

10.2. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pa nô, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh;

10.3. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết và xử lý theo thẩm quyền những hành vi vi phạm pháp lý về hoạt động giải trí quảng cáo trên những phương tiện đi lại quảng cáo ( Trừ báo chí truyền thông, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm ) .
11. Về văn hóa truyền thống quần chúng, văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và tuyên truyền cổ động :
11.1. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực thi quy hoạch thiết chế văn hóa truyền thống cơ sở ở địa phương sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ;
11.2. Hướng dẫn kiến thiết xây dựng Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động giải trí những thiết chế văn hóa truyền thống cơ sở trên địa phận tỉnh trên cơ sở Quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;
11.3. Hướng dẫn tổ chức triển khai những tiệc tùng ; thực thi nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ; thiết kế xây dựng mái ấm gia đình, làng, cơ quan, đơn vị chức năng văn hóa truyền thống trên địa phận tỉnh ;
11.4. Chủ trì, phối hợp với những sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ huy và hướng dẫn trào lưu “ Toàn dân đoàn kết kiến thiết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ” ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thường trực Ban Chỉ đạo trào lưu “ Toàn dân đoàn kết kiến thiết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ” ;
11.5. Tổ chức triển khai và kiểm tra việc triển khai chủ trương văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, bảo tồn, phát huy, tăng trưởng những giá trị văn hóa truyền thống vật thể, phi vật thể của hội đồng những dân tộc bản địa cư trú trên địa phận tỉnh ;
11.6. Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch hoạt động giải trí tuyên truyền cổ động Giao hàng những trách nhiệm chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội và quy hoạch mạng lưới hệ thống cổ động trực quan trên địa phận tỉnh ;
11.7. Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật và thẩm mỹ quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động, phân phối tài liệu tuyên tuyền, tranh cổ động Giao hàng trách nhiệm chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội trên địa phận tỉnh ;
11.8. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực thi Quy chế quản trị Karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức triển khai liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống khác tại địa phương ;
11.9. Quản lý hoạt động giải trí sáng tác và phổ cập tác phẩm văn học theo lao lý của pháp lý .
12. Về mái ấm gia đình :
12.1. Tổ chức thực thi và kiểm tra việc triển khai những lao lý của pháp lý tương quan đến mái ấm gia đình, bảo vệ quyền bình đẳng và chống đấm đá bạo lực trong mái ấm gia đình ;
12.2. Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong mái ấm gia đình Nước Ta ;
12.3. Tổ chức thu nhập, tàng trữ thông tin về mái ấm gia đình .
13. Về thể dục, thể thao cho mọi người :
13.1. Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực thi quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt ;
13.2. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch tu dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ;
13.3. Chủ trì, phối hợp với tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp về thể thao ; hoạt động mọi người tham gia tăng trưởng trào lưu thể dục, thể thao ; thông dụng, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao tương thích với sở trường thích nghi, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp ;
13.4. Xây dựng mạng lưới hệ thống giải tranh tài, kế hoạch tranh tài và chỉ huy, hướng dẫn tổ chức triển khai những cuộc tranh tài thể thao quần chúng cấp tỉnh ;
13.5. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản trị Nhà nước so với những hoạt động giải trí thể thao vui chơi trong những điểm đi dạo, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa truyền thống thể thao trên địa phận tỉnh ;
13.6. Chủ trì, phối hợp với những tổ chức triển khai, cơ quan tương quan, tạo điều kiện kèm theo, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và những đối tượng người tiêu dùng quần chúng khác tham gia hoạt động giải trí thể dục, thể thao ;
13.7. Tổ chức hướng dẫn tập luyện, màn biểu diễn và tranh tài những môn thể thao dân tộc bản địa, những giải pháp rèn luyện sức khỏe thể chất truyền thống lịch sử ;
13.8. Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận Gia đình thể thao trên địa phận tỉnh ;
13.9. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức triển khai triển khai giáo dục sức khỏe thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương .
14. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp :
14.1. Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển chọn, giảng dạy, giảng dạy vận động viên ; kế hoạch tranh tài những đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt ;
14.2. Tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, những giải tranh tài vương quốc, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt ;
14.3 Tổ chức triển khai chế độ đặc thù so với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong những hoạt động giải trí tranh tài thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo pháp luật của pháp lý ;
14.4. Tổ chức kiểm tra những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh thương mại hoạt động giải trí thể thao ; cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại hoạt động giải trí thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh thương mại hoạt động giải trí thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo lao lý của pháp lý ;
14.5. Thực hiện quyết định hành động phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền của Sở .
15. Về du lịch :
15.1. Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt ;
15.2. Tổ chức triển khai tìm hiểu, nhìn nhận, phân loại, kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;
15.3. Thực hiện những giải pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hài hòa và hợp lý và tăng trưởng tài nguyên du lịch, môi trường tự nhiên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh ;
15.4. Tổ chức lập hồ sơ ý kiến đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương ; công bố sau khi có quyết định hành động công nhận ;
15.5. Cấp, sửa đổi, bổ trợ, cấp lại, gia hạn, tịch thu Giấy phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp du lịch quốc tế đặt trên địa phận tỉnh theo lao lý của pháp lý và theo phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;
15.6. Thẩm định hồ sơ ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh thương mại lữ hành quốc tế của những doanh nghiệp trên địa phận tỉnh theo pháp luật của pháp lý ;
15.7. Quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch ; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh thương mại biệt thự cao cấp, nhà ở du lịch ; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh thương mại lưu trú du lịch so với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng nghỉ cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác ;
15.8. Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn ship hàng khách du lịch cho cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch ;
15.9. Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, tịch thu thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch ; cấp, tịch thu giấy ghi nhận thuyết minh viên theo pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;
15.10. Xây dựng kế hoạch, chương trình thực thi du lịch và tổ chức triển khai thực thi chương trình triển khai du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo chiến lược, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt .
16. Chủ trì phối hợp với những cơ quan tương quan tổ chức triển khai triển khai những giải pháp phòng, chống, ngăn ngừa những hoạt động giải trí vi phạm pháp lý về văn hóa truyền thống, mái ấm gia đình, thể dục, thể thao và du lịch .
17. Thẩm định, tham gia đánh giá và thẩm định những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, tăng trưởng tương quan đến văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao và du lịch trên địa phận tỉnh .
18. Giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản trị Nhà nước so với những doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể, kinh tế tài chính tư nhân ; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động giải trí so với những hội và tổ chức triển khai phi nhà nước về nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống, mái ấm gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo pháp luật của pháp lý .
19. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập về văn hóa truyền thống, thể thao và du lịch theo lao lý của pháp lý .
20. Tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai những liên hoan văn hóa truyền thống, thể thao, du lịch quy mô cấp tỉnh .
21. Thực hiện hợp tác quốc tế trong nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống, mái ấm gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo lao lý của pháp lý và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh .
22. Hướng dẫn trình độ, nhiệm vụ về văn hóa truyền thống, mái ấm gia đình, thể dục, thể thao và du lịch so với Phòng Văn hóa và tin tức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện .
23. Tổ chức nghiên cứu và điều tra, ứng dụng tân tiến khoa học, công nghệ tiên tiến ; thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin, tàng trữ ship hàng công tác làm việc quản trị Nhà nước và trình độ nhiệm vụ của Sở .
24. Kiểm tra, thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và giải quyết và xử lý những vi phạm pháp lý về văn hóa truyền thống, mái ấm gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo lao lý của pháp lý hoặc phân công của Ủy ban Nhân dân tỉnh .
25. Tổ chức huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, huấn luyện và đào tạo so với những kĩ năng văn hóa truyền thống nghệ thuật và thẩm mỹ và thể dục thể thao ; đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng trình độ nhiệm vụ so với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống, mái ấm gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa phận tỉnh .

26. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

27. Quản lý tài chính, gia tài được giao và thực thi ngân sách được phân chia theo pháp luật của pháp lý và phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh .
28. Thực hiện công tác làm việc thông tin, báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất về tình hình thực thi trách nhiệm được giao theo lao lý với Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch .
29. Thực hiện những trách nhiệm khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và theo lao lý

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Khám Phá