Sự khác biệt giữa đại học và sau đại học

ự độc lạ giữa đại học và au đại học là rất dễ hiểu khi bạn xác lập được mỗi thuật ngữ là viết tắt của từ gì. Các thuật ngữ đại học và au đại học được li

Đại học vs Cao học

Sự độc lạ giữa đại học và sau đại học là rất dễ hiểu khi bạn xác lập được mỗi thuật ngữ là viết tắt của từ gì. Các thuật ngữ đại học và sau đại học được link với những nghiên cứu và điều tra cao hơn. Đại học và sau đại học phản ánh mức độ mà một sinh viên đang trong cuộc hành trình dài dài và gian nan của mình để có được kiến ​ ​ thức về một chủ đề và cũng để tạo dựng sự nghiệp cho bản thân trong nghành nghề dịch vụ điều tra và nghiên cứu đã chọn. Thông thường, giống như trong bất kể nghành nào khác, những điều tra và nghiên cứu cao hơn là một nấc thang mà những khóa học đại học đến trước những khóa học sau đại học. Do đó, người ta hoàn toàn có thể theo học bằng thạc sĩ, là chương trình cấp bằng sau đại học, chỉ sau khi hoàn thành xong những khóa học đại học. Có nhiều sự độc lạ hơn giữa những khóa học đại học và sau đại học sẽ được luận bàn trong bài viết này .

Đại học nghĩa là gì?

Các khóa học ở cấp độ đại học thường được thực hiện sau khi hoàn thành cấp độ 10 + 2 ở hầu hết các quốc gia. Đây được gọi là các khóa học cử nhân. Các khóa học này được phân loại là Cử nhân, Cử nhân, v.v. tùy thuộc vào các môn học mà sinh viên đã theo học như các môn nghệ thuật, các môn khoa học, v.v. liên quan đến rất nhiều công việc thực tế được thực hiện trong các phòng thí nghiệm. Khi một sinh viên đang theo học bằng cử nhân hoặc bằng đầu tiên, anh ta được gọi là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Vì vậy, thuật ngữ đại học có thể là một tham chiếu đến khóa học hoặc sinh viên theo khóa học.

Đại học Princeton cung cấp các khóa học đại học.

Sau đại học là gì?

Chỉ sau khi triển khai xong thành công xuất sắc khóa học đại học được gọi là BS, BSc và BA, B.Tech hoặc BEng ( cử nhân kỹ thuật ), sinh viên mới hoàn toàn có thể mong ước học lên cao hơn và ĐK vào một khóa học sau đại học như bằng thạc sĩ chương trình. Bằng cử nhân đa phần có thời lượng từ ba đến bốn năm trong khi những khóa học sau đại học có thời lượng hai năm. Các khóa học sau đại học được gọi là MA, MSc, MTech, MS, v.v. Chỉ khi một sinh viên triển khai xong khóa học cử nhân của mình và được ghi danh vào khóa học thạc sĩ thì anh ta mới được gọi là nghiên cứu sinh. Bằng tốt nghiệp cao nhất mà một sinh viên hoàn toàn có thể theo học là bằng tiến sỹ. Nó cũng tương quan đến việc làm điều tra và nghiên cứu. Thông thường, bạn chỉ hoàn toàn có thể học bằng tiến sỹ sau khi hoàn thành xong chương trình thạc sĩ .

Đại học Columbia cung cấp các khóa học sau đại học.

Sự khác biệt giữa Đại học và Sau đại học là gì?

• Các điều tra và nghiên cứu cao hơn khởi đầu với những khóa học đại học và bước tiếp theo của những điều tra và nghiên cứu cao hơn là những khóa học sau đại học .• Một người chỉ hoàn toàn có thể tham gia khóa học sau đại học sau khi triển khai xong thành công xuất sắc những khóa học đại học .

• Các khóa học đại học đặt nền tảng cơ bản được dùng làm chỗ đứng hoặc bàn đạp để theo đuổi các khóa học sau đại học.

• Các khóa học đại học có thời lượng ba năm trong khi những khóa học sau đại học có thời lượng hai năm. Đôi khi một khóa học đại học hoàn toàn có thể lê dài hơn ba năm .• Một sinh viên đại học phải học một số ít môn học trong nghành nghiên cứu và điều tra đã chọn của mình trong khi ở Lever sau đại học, kiến ​ ​ thức nâng cao về một chủ đề được cung ứng .

• Khi một sinh viên đang theo học bằng cử nhân, anh ta được gọi là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Chỉ khi triển khai xong khóa học cử nhân, anh ấy mới được gọi là tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp và ĐK vào khóa học lấy bằng thạc sĩ, anh ta được gọi là sinh viên tốt nghiệp .• Nhìn chung, những người muốn có việc làm nhanh gọn thích dừng lại sau khi triển khai xong khóa học cấp bằng cử nhân trong khi những người muốn có bằng cấp cao hơn so với tên của họ để có thời cơ việc làm tốt hơn sẽ theo học những khóa học lấy bằng thạc sĩ. Các nghiên cứu và điều tra cao hơn không kết thúc bằng những khóa học thạc sĩ vì những người muốn làm nghề giảng dạy cần phải hoàn thành xong bằng tiến sỹ sau khi tốt nghiệp để trở thành giảng viên và sau đó là giáo sư trong một trường cao đẳng hoặc đại học .• Thành tích trước kia của một sinh viên đại học là giáo dục trung học. Thành tích trước đây so với người tốt nghiệp hoàn toàn có thể là thạc sĩ ( so với người theo học tiến sỹ ) hoặc cử nhân ( so với người theo học thạc sĩ ) .

• Các giảng viên hướng dẫn sinh viên nhiều hơn trong các khóa học đại học. Tuy nhiên, khi đến với các khóa học sau đại học, sinh viên phải tự mình làm việc nhiều hơn để đạt được mục tiêu. Tất nhiên, một sinh viên tốt nghiệp có thể yêu cầu giúp đỡ nếu có vấn đề.

• Không có bằng đại học, người ta không hề học lấy bằng sau đại học .Vì vậy, một sinh viên đại học sẽ trở thành một sinh viên tốt nghiệp khi anh ta lấy được bằng cấp tiên phong, sau khi triển khai xong khóa học cử nhân. Anh ta trở thành một sinh viên tốt nghiệp khi anh ta khởi đầu theo đuổi bằng cấp sau đại học. Các điều kiện kèm theo tương quan đến mỗi chương trình cấp bằng hoàn toàn có thể đổi khác giữa những trường đại học .Hình ảnh Lịch sự :

  1. Nhà nguyện Đại học Princeton của Cocoloco (CC BY-SA 3.0)
  2. Earl Hall, University of Columbia by Urban (CC BY-SA 3.0)