Quy định về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện so với dự án Bất Động Sản đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực thiĐiều kiện so với người được giao đất, cho thuê đất để thực thi dự án Bất Động Sản

Theo quy định của pháp luật về Đất đai, Đầu tư, để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, ngoài hình thức xin giao đất có thu tiền sử dụng thì phương án xin thuê đất cũng được khá nhiều các nhà đầu tư lựa chọn thực hiện. Điều này giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc thực hiện các dự án đầu tư, cân đối khả năng tài chính giữa các năm.

– Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013Nghị định 43/2014 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013

Điều kiện đối với người được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án

Thứ nhất, chủ thể được giao đất phải có năng lượng kinh tế tài chính để bảo vệ sử dụng đất theo quá trình của dự án Bất Động Sản đầu tư. Năng lực kinh tế tài chính được lao lý tại Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, theo đó đối tượng người dùng được giao đất phải có vốn tự có không thấp hơn 20 % tổng mức đầu tư của dự án Bất Động Sản so với dự án Bất Động Sản có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha và không dưới 15 % tổng mức đầu tư dự án Bất Động Sản so với dự án Bất Động Sản trên 20 ha trở lên. Ngoài ra, phải chứng tỏ được năng lực kêu gọi vốn để triển khai dự án Bất Động Sản của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán trong nước, quốc tế hoặc những tổ chức triển khai, cá thể khác .Thứ hai, phải triển khai ký quỹ theo lao lý của pháp lý về đầu tưThứ ba, chủ thể được giao đất không vi phạm pháp luật của pháp lý về đất đai so với trường hợp sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để làm dự án Bất Động Sản khác. Kết quả giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý đất đai sẽ được địa phương tàng trữ những dự án Bất Động Sản sẽ được tàng trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường .Ngoài việc bảo vệ những điều kiện kèm theo về chủ thể, để được giao đất thực thi dự án Bất Động Sản cần phải được phép của chủ thể có thẩm quyền đơn cử :Đối với đất dự án Bất Động Sản sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục tiêu khác không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được giao đất, cho thuê đất trong hai trường hợp :Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận những trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên và từ 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trở lên ;Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định so với trường hợp hợp thửa, chuyển mục tiêu sử dụng đất còn lại .

Điều kiện đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện

Dự án có sử dụng đất phải vận dụng điều kiện kèm theo lao lý tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai ( Điều kiện về chủ thể so với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư ) gồm :Dự án đầu tư thiết kế xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo lao lý của pháp lý về nhà ở ;Dự án đầu tư kinh doanh thương mại bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về kinh doanh thương mại bất động sản ;Dự án sản xuất, kinh doanh thương mại không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước .Đối với dự án Bất Động Sản có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào những mục tiêu khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất khi có một trong những văn bản sau đây :Văn bản chấp thuận đồng ý của Thủ tướng nhà nước so với trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên ; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên ;Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh so với trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa ; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng .

Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan.

Trình tự, thủ tục xin giao đất, thuê đất thực hiện dự án đầu tư

Bước 1: Lập hồ sơ thuê đất, xin giao đất thực hiện dự án theo hướng dẫn của cơ quan tài nguyên và môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất bằng tiền, tiền thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất tại cơ quan thuế.

Bước 3: Xin giấy phép xây dựng tại sở xây dựng cấp huyện hoặc sở xây dựng cấp tỉnh tùy theo quy mô công trình.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 0922772222

Email: lienheluatsu@gmail.com

Zalo: 0972817699

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư