Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa

Quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025 và xu thế đến năm 2030

Chiều nay (19 – 4 ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Du lịch báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch du lịch).

Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nguyễn Thành Long tại cuộc họp

Theo dự thảo Quy hoạch du lịch, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, ngành du lịch tỉnh sẽ đón gần 44 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 9 triệu lượt khách; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 31 ngàn tỷ. Đến năm 2030, dự kiến ngành du lịch tỉnh sẽ đón gần 65 triệu lượt khách, trong đó lưu trú đạt khoảng 17 triệu lượt khách; tổng thu từ khách du lịch đạt gần 102 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng trung bình khách quốc tế có lưu trú giai đoạn 2026-2030 là 13-14% năm, khách nội địa có lưu trú là 12 – 14% năm. Bên cạnh đó, Ngành cũng chú trọng ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo, du lịch MICE, du lịch sinh thái, văn hóa và di tích lịch sử. 

Để đạt được tiềm năng đề ra, Quy hoạch du lịch đưa ra một số ít giải pháp cần triển khai như : liên tục lôi cuốn vốn những doanh nghiệp hoặc xã hội hóa vốn góp vốn đầu tư cho những mẫu sản phẩm du lịch, trong đó ưu tiên dự án Bất Động Sản dịch vụ đi dạo, vui chơi ; cải tổ môi trường tự nhiên góp vốn đầu tư để nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu ; thiết kế xây dựng lộ trình và kế hoạch giảng dạy nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động trong hoạt động giải trí du lịch ; kiến thiết xây dựng kế hoạch triển khai tiếp thị du lịch theo từng tiến trình ; tuyên truyền, phổ cập chủ trương pháp lý nhằm mục đích nâng cao nhận thức xã hội về tăng trưởng du lịch ; tạo điều kiện kèm theo thuận tiện, bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn để lôi cuốn hành khách đến với địa phương ; tăng nhanh công tác làm việc nghiên cứu và điều tra khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến so với tăng trưởng mẫu sản phẩm du lịch, nhất là du lịch biển, hòn đảo ; hợp tác quốc tế, link và trao đổi kinh nghiệm tay nghề thiết kế xây dựng, phát hành chính sách chủ trương tăng trưởng du lịch ; dữ thế chủ động kiến thiết xây dựng và yêu cầu những dự án Bất Động Sản hỗ trợ vốn từ những nguồn vốn hợp tác quốc tế ; ngăn ngừa, hạn chế mức độ ngày càng tăng ô nhiễm, suy thoái và khủng hoảng và sự cố môi trường tự nhiên tại những khu vực tăng trưởng du lịch trên địa phận, đồng thời bảo vệ và sử dụng vững chắc tài nguyên du lịch ; tăng trưởng hạ tầng Giao hàng tăng trưởng du lịch ; giảm thiểu và thích ứng so với đổi khác khí hậu, nước biển dâng trong tăng trưởng du lịch, … Sau khi nghe quan điểm góp phần của những thành viên tham gia họp, Phó quản trị Nguyễn Thành Long cơ bản thống nhất sáng tạo độc đáo Quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025 và xu thế đến năm 2030, đồng thời nhu yếu Sở Du lịch hoàn hảo thủ tục và nội dung Quy hoạch trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt trước kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Khám Phá