Nhiều quỹ do VFM quản lý hiệu quả kém tích cực

Ảnh Shuttertock( ĐTCK ) Từ đầu năm tới nay, nhiều quỹ đầu tư do Công ty Quản lý quỹ đầu tư Nước Ta ( VFM ) quản trị không đạt hiệu suất kinh doanh thương mại tích cực .Được xây dựng năm 2003, VFM hiện đứng vị trí số 1 ngành quản trị quỹ trong nước với tổng giá trị gia tài quản trị lớn nhất ( hơn 9.000 tỷ đồng ), quản trị số lượng quỹ đầu tư nhiều nhất trên thị trường ( 7 quỹ ), gồm có Quỹ đầu tư sàn chứng khoán Nước Ta – VFMVF1 ( VF1 ) ; Quỹ đầu tư doanh nghiệp số 1 Nước Ta – VFMVF4 ( VF4 ), Quỹ đầu tư khuynh hướng bảo toàn vốn Nước Ta – VFMVFC ( VFC ), Quỹ đầu tư CP Nước Ta – VFMVSF ( VSF ), Quỹ đầu tư trái phiếu Nước Ta – VFMVFB ( VFB ), Quỹ ETF VFMVN30, Quỹ ETF VFMVN DIAMOND.

Luỹ kế từ đầu năm tới ngày 21/10/2020, đa phần các quỹ của VFM có hiệu suất đầu tư không tích cực.

Xét về nhóm quỹ đầu tư sinh lợi cao, tập trung chuyên sâu vào loại sản phẩm CP gồm có quỹ VF1 ( 80 % CP – 20 % trái phiếu ), VF4 ( 100 % CP bluechips ), hiệu suất đầu tư luỹ kế từ đầu năm tới nay đạt 0,4 % và – 3,2 %. Xét 1 năm qua, cả hai quỹ này đều lỗ với VF1 là – 1,3 % và VF4 – 6 %. Nhóm quỹ đầu tư không thay đổi, Quỹ cân đối VFC ( 75 % trái phiếu – 25 % CP ) còn có hiệu quả xấu đi hơn khi luỹ kế từ đầu năm tới nay tăng trưởng âm 7 %. Đáng chú ý quan tâm, 1 số ít quỹ của VFM có dịch chuyển giá trị gia tài ròng ( NAV ) rất mạnh. Chẳng hạn, theo báo cáo giải trình của Ngân hàng giám sát Standard Chartered về VF1, trong quý III / 2020, có hai thời gian giá trị gia tài ròng của Quỹ giảm hơn 50 %. Theo Thông tư 183 / 2011 / TT-BTC, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày giá trị gia tài ròng của quỹ giảm 50 % so với mức vốn kêu gọi khởi đầu, hoặc giảm xuống thấp hơn 30 tỷ đồng, công ty quản trị quỹ phải báo cáo giải trình Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và đề xuất kiến nghị giải pháp khắc phục. Trường hợp giá trị gia tài ròng của Quỹ giảm xuống thấp hơn 10 tỷ đồng trong 6 tháng liên tục, thì phải thanh lý tài sản để giải thể quỹ theo lao lý hiện hành.

Ngày 28/7/2020 và 15/9/2020, Công ty Quản lỹ quỹ VFM đã báo cáo giải trình về việc giá trị gia tài ròng của Quỹ VF1 giảm thấp hơn 50 % so với mức vốn điều lệ khởi đầu.

Ngày 28/7/2020 và ngày 15/9/2020, Công ty Quản lỹ quỹ VFM đã gửi công văn để báo cáo giải trình về việc giá trị gia tài ròng của Quỹ VF1 giảm xuống thấp hơn 50 % so với mức vốn điều lệ khởi đầu và yêu cầu giải pháp khắc phục.

Trong khi đó, với Quỹ VF4, theo báo cáo tài chính quý III/2020, tính đến kỳ báo cáo, thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ là -37,1% so với giá trị tài sản ròng của Quỹ kỳ báo cáo ngày 30/9/2019. Quy mô Quỹ tại thời điểm báo cáo (ngày 30/9/2020) đạt hơn 454,5 tỷ đồng.

Tương tự, trong tiến trình 30/9/2019 – 30/9/2020, Quỹ VFMVFC có giá trị gia tài ròng ( NAV ) trên một chứng từ quỹ giảm 6,98 % do tác động ảnh hưởng giảm từ thị trường. Bên cạnh đó, tổng giá trị gia tài của Quỹ giảm 68 % trong kỳ do có sự rút vốn từ nhà đầu tư. Tính tới ngày 30/9/2020, hạng mục sàn chứng khoán của Quỹ chỉ chiếm 0,11 % cơ cấu tổ chức gia tài, so với mức 52,31 % vào ngày 30/9/2019. Ở chiều ngược lại, tính tới 30/9/2020, giá trị gia tài ròng của Quỹ VSF là hơn 1.889 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 54,7 tỷ đồng ngày 30/9/2019, tăng 3.353,7 % nhờ vào nguồn vốn mới từ nhà đầu tư. Danh mục sàn chứng khoán chiếm 94,68 % cơ cấu tổ chức gia tài Quỹ. Tình hình ở hai quỹ ETF, gồm có Quỹ ETF VFMVN30 và Quỹ ETF VFMVN DIAMOND có phần tích cực hơn. Trong đó, Quỹ ETF VFMVN DIAMOND mới được xây dựng vào tháng 4/2020. Tính tới ngày 30/9/2020, giá trị gia tài ròng của VFMVN30 đạt 6.068,9 tỷ đồng, giảm 6,47 % so với mức 6.488,6 tỷ đồng ngày 30/9/2019. Trong khi đó, Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là quỹ đang có hiệu suất cao hoạt động giải trí tích cực bậc nhất trong những quỹ của VFM. NAV tính tới ngày 30/9/2020 đạt 2.244,8 tỷ đồng, so với mức 1.362,5 tỷ đồng ngày 30/6/2020.

VFM cho biết, đối với dòng tiền chảy vào các quỹ ETF của VFM trong thời gian qua, có hai xu thế ngược nhau.

Nếu như Quỹ ETF VFMVN30 bị rút ròng khoảng chừng hơn 300 tỷ đồng thì Quỹ ETF VFMVN DIAMOND kêu gọi được hơn 2 nghìn tỷ đồng. Tính ra, tổng số kêu gọi được trong năm 2020 tới thời gian lúc bấy giờ được khoảng chừng hơn 1.700 tỷ đồng. Nhận định về dòng tiền chảy vào những quỹ, VFM cho rằng, trong khi nhiều nước vẫn phải căng mình chống chọi với đại dịch Covid-19 thì Nước Ta đã xử lý tốt việc này, kinh tế tài chính dần phục sinh và mới gần đây, MSCI dự trù Nước Ta hoàn toàn có thể được tăng tỷ trọng trong rổ chỉ số MSCI quốc tế từ 15 % lên 28 %. Dòng tiền ngoại sẽ chảy vào thị trường Nước Ta, trong đó có qua kênh ETF. Do đó, VFM dự báo thời hạn tới dòng vốn vào ETF của VFM sẽ liên tục tích cực.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư