Quần thể là gì?

Quần thể sinh vật là một nội dung kiến thức bổ ích và thu hút sự tìm tòi nghiên cứu của nhiều người. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ Quần thể là gì?

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này thông qua bài viết Quần thể là gì?

Quần thể là gì?

Quần thể sinh vật là tập hợp những thành viên trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng chừng khoảng trống xác lập, vào một thời hạn nhất định, có năng lực sinh sản và tạo thành những thế hệ mới .

Quá trình hình thành quần thể sinh vật thường trải qua các giai đoạn chủ yếu sau: Đầu tiên, một số cá thể cùng loài phát tán tới một môi trường sống mới. Những cá thể nào không thích nghi được với điều kiện sống của môi trường mới sẽ bị tiêu diệt hoặc phải di cư đi nơi khác. Những cá thể còn lại thích nghi dần với điều kiện sống. Giữa các cá thể cùng loài gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối quan hệ sinh thái, dần dần hình thành quần thể ổn định, thích nghi với điều kiện sống.

Bạn đang đọc: Quần thể là gì?

Quan hệ trong quần thể là quan hệ tương hỗ và quan hệ cạnh tranh đối đầu. Quan hệ tương hỗ bảo vệ cho quần thể sống sót một cách không thay đổi và khai thác được tối ưu nguồn sống của thiên nhiên và môi trường, làm tăng năng lực sống sót và sinh sản của những thành viên. Quan hệ cạnh tranh đối đầu giúp cho số lượng và sự phân bổ của những thành viên trong quần thể duy trì ở mức độ tương thích, bảo vệ sự sống sót và tăng trưởng của cả quần thể .

Kích thước quần thể là gì?

Kích thước của quần thể là số lượng ( thành viên ), khối lượng ( g, kg … ) hay nguồn năng lượng tuyệt đối ( kcal, cal ) của quần thể, tương thích với nguồn sống và khoảng trống mà quần thể chiếm cứ .
Kích thước của quần thể trong một khoảng trống và một thời hạn nào đó được ước đạt theo công thức :
Nt = N0 + ( B – D ) + ( I – E )
Trong đó :
+ Nt : số lượng thành viên ở thời gian t
+ N0 : số lượng thành viên của quần thể bắt đầu t0
+ B : số lượng thành viên do quần thể sinh ra trong thời hạn từ t0 đến t
+ D : số lượng thành viên của quần thể bị chết trong thời hạn từ t0 đến t
+ I : số lượng thành viên nhập cư trong trong thời hạn từ t0 đến t
+ E : số lượng thành viên di cư khỏi quần thể trong thời hạn từ t0 đến t
Liên quan đến khái niệm kích cỡ quần thể tất cả chúng ta có khái niệm Mật độ quần thể. Mật độ quần thể là số lượng thành viên ( hay khối lượng, nguồn năng lượng ) trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh ( hay thể tích ) của thiên nhiên và môi trường mà quần thể sinh sống. Mật độ quần thể có ý nghĩa sinh học rất lớn, biểu lộ tiềm năng sinh sản và sức tải của thiên nhiên và môi trường .

Quần thể khác gì với quần xã?

Trước khi tìm hiểu và khám phá sự khác nhau giữa quần thể và quần xã thì tất cả chúng ta hãy cùng tìm hiểu và khám phá sơ lược về quần xã. Quần xã sinh vật là một tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng trống nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất và do vậy, quần xã có cấu trúc tương đối không thay đổi .
Quan hệ giữa những loài trong quần xã sinh vật
+ Các mối quan hệ sinh thái

Trong quá trình tìm kiếm thức ăn, nơi ở, các loài trong quần xã gắn bó chặt chẽ với nhau bằng các mối quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đối kháng nhau. Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hội sinh và hợp tác. Trong quan hệ hỗ trợ, các loài hoặc đều có lợi hoặc ít nhất không bị hại.

Quan hệ đối kháng gồm có quan hệ cạnh tranh đối đầu, kí sinh, ức chế – cảm nhiễm và quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác. Trong quan hệ đối kháng, loài được lợi sẽ thắng thế và tăng trưởng, loài bị hại sẽ bị suy thoái và khủng hoảng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cả hai loài không ít đều bị hại .
+ Hiện tượng khống chế sinh học
Khống chế sinh học là hiện tượng kỳ lạ số lượng thành viên của một loài bị khống chế ở một mức nhất định, không tăng cao quá hoặc giảm thấp quá do ảnh hưởng tác động của những mối quan hệ hoặc tương hỗ hoặc đối kháng giữa những loài trong quần xã .
Quần thể sinh vật và quần xã sinh vật có những điểm khác nhau để phân biệt như sau :
– Quần thể sinh vật
+ Tập hợp nhiều cá thế cùng loài .
+ Không gian sống gọi là nơi sinh sống .
+ Chủ yếu xảy ra mối quan hệ tương hỗ gọi là quần tụ .
+ Thời gian hình thành ngắn và sống sót ít không thay đổi hơn quần xã .
+ Các đặc trưng cơ bản gồm tỷ lệ, tỉ lệ nhóm tuổi, tỉ lệ đực cải, sức sinh sản, tỉ lệ tử trận, kiểu tăng trưởng, đặc thù phân bổ, năng lực thích nghi với thiên nhiên và môi trường .
+ Cơ chế cân đối dựa vào tỉ lệ sinh sản, tử trận, phát tán .
– Quần xã sinh vật :
+ Tập hợp nhiều quần thể khác loài
+ Không gian sống gọi là sinh cảnh .
+ Thường xuyên xảy ra những quan hệ hỗ
trợ và đối địch .

+ Thời gian hình thành dài hơn và ổn

định hơn quần thể .
+ Các đặc trưng cơ bản gồm độ phong phú, số lượng thành viên, cấu trúc loài, thành phần loài, sự phân tầng thẳng đứng, phân tầng ngang và cấu trúc này biến hóa theo chu kì .

+ Cơ chế cân bằng do hiện tượng khống chế sinh học.Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Quần thể là gì? Từ những chia sẻ trên có thể thấy rằng quần thể sinh vật là một nội dung vô cùng thú vị. Chúng tôi hi vọng rằng những chia sẻ từ bài viết sẽ hữu ích và giúp quý bạn đọc hiểu rõ được nội dung này.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp