preparation tiếng Anh là gì?

preparation tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng preparation trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ preparation tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm preparation tiếng Anh
preparation
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ preparation

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: preparation tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

preparation tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ preparation trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ preparation tiếng Anh nghĩa là gì.

preparation /,prepə’reiʃn/

* danh từ
– sự soạn, sự sửa soạn, sự chuẩn bị, sự dự bị
– ((thường) số nhiều) các thứ sửa soạn, các thứ sắm sửa, các thứ chuẩn bị, các thứ dự bị
=to make preparations for+ sửa soạn, sắm sửa, chuẩn bị
– sự soạn bài; bài soạn (của học sinh)
– sự điều chế; sự pha chế (thuốc…); sự làm, sự dọn, sự hầu (cơm, thức ăn); chất pha chế, thuốc pha chế; thức ăn được dọn

Thuật ngữ liên quan tới preparation

Tóm lại nội dung ý nghĩa của preparation trong tiếng Anh

preparation có nghĩa là: preparation /,prepə’reiʃn/* danh từ- sự soạn, sự sửa soạn, sự chuẩn bị, sự dự bị- ((thường) số nhiều) các thứ sửa soạn, các thứ sắm sửa, các thứ chuẩn bị, các thứ dự bị=to make preparations for+ sửa soạn, sắm sửa, chuẩn bị- sự soạn bài; bài soạn (của học sinh)- sự điều chế; sự pha chế (thuốc…); sự làm, sự dọn, sự hầu (cơm, thức ăn); chất pha chế, thuốc pha chế; thức ăn được dọn

Đây là cách dùng preparation tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ preparation tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

preparation / tiếng Anh là gì?
prepə’reiʃn/* danh từ- sự soạn tiếng Anh là gì?
sự sửa soạn tiếng Anh là gì?
sự chuẩn bị tiếng Anh là gì?
sự dự bị- ((thường) số nhiều) các thứ sửa soạn tiếng Anh là gì?
các thứ sắm sửa tiếng Anh là gì?
các thứ chuẩn bị tiếng Anh là gì?
các thứ dự bị=to make preparations for+ sửa soạn tiếng Anh là gì?
sắm sửa tiếng Anh là gì?
chuẩn bị- sự soạn bài tiếng Anh là gì?
bài soạn (của học sinh)- sự điều chế tiếng Anh là gì?
sự pha chế (thuốc…) tiếng Anh là gì?
sự làm tiếng Anh là gì?
sự dọn tiếng Anh là gì?
sự hầu (cơm tiếng Anh là gì?
thức ăn) tiếng Anh là gì?
chất pha chế tiếng Anh là gì?
thuốc pha chế tiếng Anh là gì?
thức ăn được dọn

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp