Tổng hợp 7 điểm mới của Luật Đầu tư 2020

Như vậy, sau hơn 06 năm có hiệu lực hiện hành, Luật Đầu tư đã chính thức được sửa đổi với nhiều điểm mới nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao lôi cuốn nguồn lực đầu tư trong nước và đầu tư quốc tế .

“Khai tử” dịch vụ đòi nợ thuê

Trong Luật Đầu tư sửa đổi, kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị loại khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mà chính thức được chuyển vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Luật cũng quy định điều khoản chuyển tiếp là giao dịch cung cấp dịch vụ đòi nợ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/01/2021) chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành và các bên tham gia giao dịch được thực hiện các hoạt động để thanh lý giao dịch đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan.
 

Bãi bỏ nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Những ngành, nghề trước đây thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nay đã được bãi bỏ, gồm:

– Hoạt động dịch vụ của tổ chức triển khai trọng tài thương mại ;
– Nhượng quyền thương mại ;
– Kinh doanh dịch vụ Logistic ;
– Kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển ;
– Kinh doanh dịch vụ huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức về môi giới bất động sản, điều hành quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản ;
– Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV ;
– Kinh doanh dịch vụ tương hỗ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi ;
– Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm ;
– Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng ;
– Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế sửa chữa ;
– Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và nghệ thuật ;

– Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ…
 

Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Điều 16 Luật này bổ trợ 1 số ít ngành, nghề tặng thêm đầu tư so với lao lý cũ như sau :
– Giáo dục đào tạo ĐH ;

– Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

– Sản xuất mẫu sản phẩm thuộc Danh mục mẫu sản phẩm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng ;
– Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế ;

– Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.
 

Tổng hợp 7 điểm mới của Luật Đầu tư sửa đổi

Tổng hợp 7 điểm mới của Luật Đầu tư sửa đổi (Ảnh minh họa)

 

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Các ngành, nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo được bổ trợ gồm :
– Kinh doanh dịch vụ cai nghiện thuốc lá, điều trị HIV / AISD, chăm nom người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ nhỏ ;
– Kinh doanh nước sạch ( nước hoạt động và sinh hoạt ) ;
– Kinh doanh dịch vụ kiến trúc ;
– Đăng kiểm tàu cá ;

– Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá…
 

Bổ sung quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Chính phủ quyết định áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến kinh tế – xã hội, gồm:

– Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

– Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai
 

4 trường hợp không phải bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ 04 trường hợp sau đây:

– Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

– Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

– Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác.
 

Sửa đổi, bổ sung đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Theo Luật Đầu tư sửa đổi, đối tượng người dùng được hưởng khuyến mại đầu tư gồm :
– Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề tặng thêm đầu tư lao lý tại khoản 1 Điều 16 của Luật này ;
– Dự án đầu tư tại địa phận khuyến mại đầu tư pháp luật tại khoản 2 Điều 16 của Luật này ;
– Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực thi giải ngân cho vay tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư hoặc đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong những tiêu chuẩn sau : có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời hạn chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có lệch giá hoặc sử dụng trên 3.000 lao động ;

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

– Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiên tiến, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến ; dự án Bất Động Sản có chuyển giao công nghệ tiên tiến thuộc Danh mục công nghệ tiên tiến khuyến khích chuyển giao theo pháp luật của pháp lý về chuyển giao công nghệ tiên tiến ; cơ sở ươm tạo công nghệ tiên tiến, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiên tiến theo lao lý của pháp lý về công nghệ cao, pháp lý về khoa học và công nghệ tiên tiến ; doanh nghiệp sản xuất, cung ứng công nghệ tiên tiến, thiết bị, mẫu sản phẩm và dịch vụ Giao hàng những nhu yếu về bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên ;
– Dự án đầu tư khởi nghiệp phát minh sáng tạo, TT thay đổi phát minh sáng tạo, TT nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng ;
– Đầu tư kinh doanh thương mại chuỗi phân phối mẫu sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa ; đầu tư kinh doanh thương mại cơ sở kỹ thuật tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa ; đầu tư kinh doanh thương mại khu thao tác chung tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp phát minh sáng tạo theo pháp luật của pháp lý về tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư