Phân biệt tài sản và nguồn vốn chi tiết dễ hiểu nhất

Nếu còn mơ hồ chưa phân biệt được tài sản và nguồn vốn, thì mời bạn đọc ngay bài viết này. Isinhvien đã tổng hợp không thiếu kiến thức và kỹ năng và trình diễn một cách dễ hiểu nhất về ” Phân biệt tài sản và nguồn vốn ” để bạn chớp lấy nhanh nhất hoàn toàn có thể. Nhớ đọc hết bài nhé !Muốn phân biệt tài sản và nguồn vốn thì thứ nhất phải hiểu rõ khái niệm của tài sản và nguồn vốn là gì !

Tải sản là gì?

Tài sản được hiểu như sau, nó gồm có hàng loạt những nguồn lực kinh tế tài chính. Những nguồn lực kinh tế tài chính này do đơn vị chức năng chủ quản đang nắm giữ. Nó được sử dụng để ship hàng cho nhu yếu của đơn vị chức năng. Đồng thời nó phải thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo như sau. Cụ thể :

 • Quyền sở hữu, kiểm soát và định đoạt
 • Có giá trị xác định trên một cơ sở đáng tin cậy
 • Mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp

Nguồn vốn là gì?

Nguồn vốn là những nguồn lực kinh tế mà từ đó doanh nghiệp có thể huy động được một số tiền nhất định để đầu tư vao tài sản. Dựa vào nguồn vốn mà doanh nghiệp sẽ biết được rằng tài sản từ đầu mà có. Và theo đó, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm về kinh tế cũng như trách nhiệm về pháp lý cho tài sản của mình.

Phân biệt tài sản và nguồn vốn

Sau khi đã hiểu rõ khái niệm, Isinhvien sẽ đi vào chi tiết để giúp bạn phân biệt tài sản và nguồn vốn, cùng xem bên dưới nhé!

Phân loại đối với tài sản

Phân biệt tài sản và nguồn vốn Tài sản bao gồm những gì?

1.Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn hay còn gọi là tài sản lưu động, là loại tài sản có thời gian sử dụng dưới 1 năm. Tài sản ngắn hạn gồm:

 • Tiền và những khoản tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc, tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền.
 • Đầu tư tài chính ngắn hạn: Góp vốn liên doanh ngắn hạn, cho vay ngắn hạn, đầu tư chứng khoán ngắn hạn,…
 • Các khoản phải thu ngắn hạn: Các khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, trả trước cho người bán, phải thu về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ…
 • Hàng tồn kho: hàng mua đang đi đường, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm, hàng hoá và hàng gửi đi bán.
 • Tài sản ngắn hạn khác: các khoản kí quỹ, kí cược ngắn hạn, các khỏan ứng trước, các khoản chi phí trả trước ngắn hạn.

2. Tài sản dài hạn: Tài sản dài hạn còn được gọi là tài sản cố định có giá trị trên 30 triệu đồng trở lên có sử dụng trên 1 năm. Tài sản dài hạn bao gồm:

 • Tài sản cố định: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình

+ TSCDD hữu hình : Nhà cửa, vật kiến trúc ; máy móc thiết bị ; phương tiện đi lại vận tải đường bộ truyền dẫn ; thiết bị chuyên dùng cho quản trị ; cây nhiều năm, súc vật thao tác và cho mẫu sản phẩm .
+ TSCĐ vô hình dung : Quyền sử dụng đất, bản quyền, bằng ý tưởng sáng tạo, thương hiệu hàng hoá, ứng dụng máy tính, giấy phép khai thác và chuyển nhượng ủy quyền, tên thương hiệu Doanh Nghiệp …

 • Đầu tư tài chính dài hạn: Đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, góp vốn liên doanh dài hạn, cho vay dài hạn.
 • Các khoản phải thu dài hạn: Phải thu khách hàng dài hạn, trả trước dài hạn cho người bán…
 • Bất động sản đầu tư: Bao gồm nhà, đất đầu tư vì mục đích kiếm lời
 • Tài sản dài hạn khác: Chi phí trả trước dài hạn, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang và ký cược, ký quỹ dài hạn.

Phân loại đối với nguồn vốn

Phân biệt tài sản và nguồn vốn Nguồn gồm những gì?Nguồn vốn trong doanh nghiệp gồm có 2 loại :

1.Nguồn vốn chủ sở hữu

2. Nợ phải trả

Trong nợ phải trả, lại chia thành 2 loại :

Nợ ngắn hạn: Là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả trong thời gian ngắn. Ở đây có thể là quý hoặc năm, hoặc một chu kỳ kinh doanh. Các khoản vay ngắn hạn gồm:

 • Nợ ngắn hạn bao gồm:Khoản nợ dài hạn nhưng sắp đến hạn phải trả
 • Các khoản phải trả người bán, người cung cấp
 • Tiền lương, các khoản phụ cấp cho nhân viên công ty
 • Chi phí phát sinh phải trả
 • Các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
 • Các khoản phải trả ngắn hạn khác

Nợ dài hạn: Là khoản nợ mà thời gian trả nợ trên 1 năm, bao gồm:

 • Khoản vay dài hạn cho đầu tư phát triển công ty
 • Phát hành trái phiếu
 • Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
 • Thuế thu nhập
 • Quỹ dự phòng trợ cấp thất nghiệp cho nhân viên.

Kết luận

Tài sản và nguồn vốn chỉ là 2 mặt khác nhau của vốn. Tài sản biểu hiện trạng thái đơn cử của vốn, cái đang có, đang sống sót ở doanh nghiệp. Nguồn vốn biểu lộ mặt trừu tượng, chỉ ra khoanh vùng phạm vi sử dụng hay nguồn kêu gọi tài sản. Mỗi loại tài sản được hình thành từ một hoặc 1 số ít nguồn vốn. Hoặc hoàn toàn có thể hiểu rằng, một loại nguồn vốn hoàn toàn có thể tham gia hình thành nên một hoặc 1 số ít loại tài sản .

Tại thời gian nhất đinh nào đó, mối quan hệ của tài sản và nguồn vốn được biểu lộ qua đẳng thức sau đây :

Tổng giá trị tài sản = Tổng số các nguồn vốn

Tổng giá trị tài sản = Tổng vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả

Nguồn vốn chủ sỡ hữu = Tổng giá trị tài sản – Nợ phải trả

Hi vọng bài viết phân biệt tài sản và nguồn vốn trên đây của Isinhvien sẽ giúp giải đáp được những thắc mắc của bạn. Chúc bạn học tốt, nhớ Like, Comment và Share bài viết này nhé!

Bài viết khác liên quan đến Nguyên lý kế toán

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư