Ngoại hối là gì? Ngoại hối và kinh doanh thị trường ngoại hối?

Ngoại hối ( Foreign exchange ) là gì ? Thị trường ngoại hối là gì ? Hoạt động ngoại hối ? Quy định về ngoại hối – quản trị ngoại hối tại Nước Ta ? Quy định về kinh doanh thương mại ngoại hối ?

Hiện nay, việc góp vốn đầu tư vào thị trường ngoại hối đang lôi cuốn rất nhiều sự chăm sóc của những nhà đầu tư từ người dân lao động thông thường cho tới những chuyên viên. Tuy nhiên, trên trong thực tiễn không phải ai cũng hiểu được rõ về ngoại hối hay những pháp luật của pháp lý về thị trường này như thế nào ?

Căn cứ pháp lý:

– Luật ngân hàng nhà nước nhà nước 2010 ; – Pháp lệnh Ngoại hối 2005 ; – Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 ; – Pháp lệnh sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Pháp lệnh Ngoại hối ; – Nghị định số 70/2014 / NĐ-CP Quy định cụ thể thi hành 1 số ít điều của Pháp lệnh Ngoại hối và pháp lệnh sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Pháp lệnh Ngoại hối. ( thay thế Nghị định số 160 / 2006 / NĐ – CP ) ; – Thông tư số 16/2014 / TT-NHNN Hướng dẫn sử dụng thông tin tài khoản ngoại tệ, thông tin tài khoản đồng Nước Ta của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng nhà nước được phép ; – Thông tư số 21/2014 / TT-NHNN Hướng dẫn về khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí ngoại hối, điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục chấp thuận đồng ý hoạt động giải trí ngoại hối của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế. … Và những văn bản pháp lý tương quan khác.

1. Ngoại hối là gì ?

Có thể hiểu : “ Ngoại hối là danh từ dùng để chỉ những phương tiện đi lại dùng trong giao dịch thanh toán quốc tế như ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế và những sách vở có giá bằng ngoại tệ ”. Theo khoản 1 điều 4 Pháp lệnh ngoại hối 2005, thì ngoại hối được định nghĩa bằng cách liệt kê những gia tài được coi là ngoại hối :

Xem thêm: Quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối

– Ngoại tệ : Ngoại tệ là đồng tiền quốc tế hoặc đồng xu tiền chung của một nhóm nước. – Công cụ giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ, đây là công cụ thanh toán giao dịch được ghi bằng tiền quốc tế như : séc, hối phiếu, lệnh phiếu, thẻ ngân hàng nhà nước, giấy chuyển ngân – Các loại chứng từ có giá bằng ngoại tệ như : trái phiếu cơ quan chính phủ, trái phiếu công ty, CP – Vàng : gồm có vàng thuộc dự trữ của nhà nước, vàng trên thông tin tài khoản quốc tế của người cư trú, vàng khối, vàng thỏi, vàng miếng. – Đồng tiền quốc gia-bản tệ, đồng xu tiền vương quốc được xem là ngoại hối nếu đồng xu tiền đó được sử dụng trong giao dịch thanh toán quốc tế, hoặc được chuyển vào chuyển ra ( xuất nhập khẩu ) khỏi vương quốc. – Tiền mã hóa : Là những loại tiền tệ được bảo vệ nhờ sức mạnh giải quyết và xử lý của mạng lưới máy tính toàn thế giới thay vì những cơ quan chính phủ. – Ví dụ : + Bitcoin

Xem thêm: Quy định về việc sử dụng ngoại tệ trong hợp đồng thương mại

+ Ethereum

+ Forex
+ …

Ngoại hối tiếng Anh là: “Foreign exchange”.

2. Thị trường ngoại hối là gì ?

Thị Trường ngoại hối ( Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ ) là một thị trường phi tập trung chuyên sâu toàn thế giới cho việc trao đổi những loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là những ngân hàng nhà nước quốc tế lớn. Các TT kinh tế tài chính khắp quốc tế giữ tính năng như những neo của trao đổi giữa một loạt những loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những ngày cuối tuần. EBS và Reuters ’ dealing 3000 là hai nền tảng trao đổi FX liên ngân hàng nhà nước chính. Thị trường ngoại hối xác lập giá trị tương đối của những tiền tệ khác nhau.

Thị trường ngoại hối tiếng Anh là ”  Forex market “.

3. Hoạt động ngoại hối :

Theo góc nhìn khoa học pháp lí : “ Hoạt động ngoại hối là tổng hợp những hành vi pháp lí do những chủ thể khác nhau triển khai trong quy trình chiếm hữu sử dụng và định đoạt những gia tài coi được coi là ngoại hối. ” Các hành vi pháp lí này hoàn toàn có thể là hành vi pháp lí hoặc hành vi thương mại phụ thuộc vào vào việc người sử dụng chúng vì nhu yếu dân sự hay thương mại. Theo pháp lý : “ Hoạt động ngoại hối là hoạt động giải trí của người cư trú, người không cư trú trong thanh toán giao dịch vãng lai, thanh toán giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, hoạt động giải trí đáp ứng dịch vụ ngoại hối và những thanh toán giao dịch khác tương quan đến ngoại hối. ” Theo Khoản 8 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối 2005. Hoạt động ngoại hối có đối tượng người tiêu dùng là chính là những ngoại hối đã được pháp lý Nước Ta qui định và được cho phép lưu thông và những dịch vụ ngoại hối .

Xem thêm: Áp dụng tỷ giá khi thanh toán tiền cho lao động của doanh nghiệp nước ngoài

Nội dung của hoạt động giải trí ngoại hối gồm có những thanh toán giao dịch vãng lai, thanh toán giao dịch vốn, những hành vi sử dụng ngoại hối hay đáp ứng dịch vụ về ngoại hối trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta. Chủ thể của hoạt động giải trí ngoại hối ( hay còn gọi là đối tượng người dùng chịu sự quản lí của nhà nước về ngoại hối ) là người cư trú và người không cư trú trực tiếp tham gia vào những thanh toán giao dịch vãng lai, thanh toán giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta hoạt động giải trí đáp ứng dịch vụ ngoại hối và những thanh toán giao dịch khác tương quan đến ngoại hối. Có 2 tín hiệu để xác lập tổ chức triển khai hay cá thể nào đó là đối tượng người tiêu dùng chịu sự quản lí nhà nước về ngoại hối : – Tổ chức, cá thể phải là người cư trú, người không cư trú theo pháp luật của pháp lý Nước Ta. – Có hoạt động giải trí ngoại hối tại Nước Ta

4. Quy định về ngoại hối – quản trị ngoại hối tại Nước Ta :

Ở Nước Ta, Nhà nước thực thi việc trấn áp hoạt động giải trí ngoại hối trên thị trường trải qua những cơ quan chức năng là nhà nước và Ngân hàng nhà nước Nước Ta. Ngân hàng nhà nước Nước Ta tham gia vào hoạt động giải trí ngoại hối trên thị trường ngoại hối trong nước và quốc tế với hai tư cách :

Là người tổ chức, quản lí, điều hành thị trường ngoại hối trong nước:

Theo pháp luật tại Điều 31 Luật Ngân hàng nhà nước năm 2010, thẩm quyền quản lí nhà nước về ngoại hối của Ngân hàng nhà nước Nước Ta được dự liệu với những trách nhiệm và quyền hạn đơn cử sau đây :

Xem thêm: Ký hợp đồng bằng ngoại tệ có vi phạm pháp luật về ngoại hối không?

– Quản lí ngoại hối và sử dụng ngoại hối trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta theo pháp luật của pháp lý. – Tổ chức và tăng trưởng thị trường ngoại tệ. – Cấp, tịch thu giấy phép hoạt động giải trí ngoại hối cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, những tổ chức triển khai khác có hoạt động giải trí ngoại hối. – Trình Thủ tướng Chính phù quyết định hành động giải pháp hạn chế thanh toán giao dịch ngoại hối để bảo vệ bảo mật an ninh kinh tế tài chính, tiền tệ vương quốc. – Tổ chức, quản lí, tham gia thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước. – Nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lí ngoại hối và hoạt động giải trí ngoại hối theo pháp luật của pháp lý.

Là người có thẩm quyền quàn lí dự trữ ngoại hối nhà nước:

Căn cứ theo Điều 32 cùa Luật ngân hàng nhà nước nhà nước năm 2010, Ngân hàng nhà nước còn được trao thẩm quyền quàn lí dự trữ ngoại hối nhà nước để trực tiếp thực thi chủ trương tiền tệ vương quốc, điều hoà cán cân thanh toán giao dịch quốc tế …

Xem thêm: Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Về quản trị ngoại hối, được pháp luật tại Pháp lệnh ngoại hối 2005. Pháp lệnh Ngoại hối có ưu điểm là một bước tiến mới trong cải cách chính sách hoạt động giải trí quản trị ngoại hối, mặt khác nó là một tác nhân đặc biệt quan trọng trong sự hội nhập của nền kinh tế tài chính. Pháp lệnh Ngoại hối 2005 được phát hành nhằm mục đích : – Giải quyết những yếu tố trong mạng lưới hệ thống những lao lý về quản trị ngoại hối – Đáp ứng nhu yếu hội nhập quốc tế, nhất thể hóa những pháp luật trong quản trị ngoại hối và bảo vệ hiệu lực hiện hành trong những lao lý về quản trị ngoại hối. Pháp lệnh Ngoại hối 2005 đã kiến thiết xây dựng một mạng lưới hệ thống quản trị ngặt nghèo nhằm mục đích thay đổi đáng kể. Mặt khác, chính phủ nước nhà và ngân hàng nhà nước nhà nước cũng đã phát hành nhiều văn bản dưới luật đẻ nhằm mục đích bảo vệ về việc quản trị ngoại hối. Kể từ khi Pháp lệnh Ngoại hối được phát hành, những pháp luật về tự do hóa trong quản trị ngoại hối đã được thể chế hóa. Bên cạnh những pháp luật thông thoáng, cởi mở, chủ trương QLNH cũng lao lý một số ít giải pháp hạn chế, hoặc bắt buộc về ngoại hối được vận dụng trong thời điểm tạm thời trong những điều kiện kèm theo khẩn cấp nhằm mục đích bảo vệ bảo mật an ninh kinh tế tài chính, tiền tệ vương quốc.

5. Quy định về kinh doanh thương mại ngoại hối :

5.1. Điều kiện thành lập công ty ngoại hối:

Điều 36 Pháp lệnh về ngoại hối Số 28/2005 / PL-UBTVQH11 pháp luật đối tượng người tiêu dùng được hoạt động giải trí đáp ứng dịch vụ ngoại hối gồm những ngân hàng nhà nước, những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước và những tổ chức triển khai khác được phép hoạt động giải trí đáp ứng dịch vụ ngoại hối. Điều 3 Thông tư 21/2014 / TT-NHNN lao lý tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép là ngân hàng nhà nước thương mại, ngân hàng nhà nước hợp tác xã, ngân hàng nhà nước chủ trương, công ty kinh tế tài chính tổng hợp, công ty kinh tế tài chính bao giao dịch thanh toán, công ty kinh tế tài chính tín dụng thanh toán tiêu dùng, công ty cho thuê kinh tế tài chính, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được phép thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, đáp ứng dịch vụ ngoại hối.

Về thủ tục

Xem thêm: Thủ tục nhận tiền do người thân từ nước ngoài gửi về

Về thủ tục, thứ nhất phải triển khai thủ tục xây dựng công ty kinh tế tài chính.

Về hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin cấp giấy phép :

Đối với Công ty tài chính cổ phần: do các thành viên sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của nhóm thành viên sáng lập ký, mẫu đơn kèm theo Phụ lục 1c Thông tư 06/2002/TT – NHNN.
Đối với Công ty tài chính liên doanh, Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài: do người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của các bên góp vốn ký (Phụ lục 1d) .

– Dự thảo Điều lệ công ty ; – Phương án hoạt động giải trí : nêu rõ nội dung, phương pháp hoạt động giải trí, địa phận hoạt động giải trí, quyền lợi so với nền kinh tế tài chính ; trong đó, xác lập kế hoạch hoạt động giải trí đơn cử 3 năm đầu. – Danh sách, lý lịch ( Phụ lục 2 ), những văn bằng, chứng từ về trình độ của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp và Tổng giám đốc ( Giám đốc ) Công ty kinh tế tài chính ; – Phương án góp vốn điều lệ, list và cam kết về mức góp vốn điều lệ của những bên góp vốn ;

Xem thêm: Điều kiện tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

– Tình hình kinh tế tài chính và những thông tin có tương quan về những cổ đông lớn. Đối với những cổ đông lớn là doanh nghiệp, những tài liệu phải nộp gồm : + Quyết định xây dựng ; + Điều lệ hiện hành ; + Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số vốn điều lệ và số vốn thực có năm hiện hành ; + Văn bản cử người đại diện thay mặt pháp nhân của Doanh nghiệp ; + Bảng cân đối kinh tế tài chính, bảng tác dụng lãi, lỗ đã được truy thuế kiểm toán và báo cáo giải trình tình hình hoạt động giải trí 3 năm gần nhất ; Hồ sơ được lập thành 2 bộ bằng tiếng Việt. Các tài liệu trong hồ sơ phải là bản chính, trường hợp là những bản sao trong hồ sơ phải có xác nhận của cơ quan đã cấp bản chính hoặc ghi nhận của Công chứng Nhà nước. Đối với hồ sơ xin cấp Giấy phép so với Công ty kinh tế tài chính liên kết kinh doanh và Công ty kinh tế tài chính 100 % vốn quốc tế thì hồ sơ được lập thành 2 bộ, một bộ bằng tiếng Việt và một bộ bằng tiếng Anh. Hồ sơ được lập tại quốc tế phải là bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền .

Xem thêm: Điều kiện được sử dụng ngoại hối ở Việt Nam

Về thời hạn:

Thời hạn xem xét và cấp Giấy phép : Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được vừa đủ hồ sơ xin cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc phủ nhận cấp Giấy phép. Trường hợp khước từ cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản lý giải nguyên do.

Về vốn pháp định:

Vốn điều lệ của công ty kinh tế tài chính tối thiểu là 500 tỷ đồng.

Về lệ phí cấp:

Quy định tại Thông tư 110 / 2002 / TT – BTC thì lệ phí cấp, gia hạn giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước : 70.000.000 đồng. Điều kiện, tiêu chuẩn so với người quản trị : giám đốc, phó giám đốc công ty kinh tế tài chính có trình độ từ ĐH trở lên về chuyên ngành kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước – kinh tế tài chính, tối thiểu có 5 năm kinh nghiệm tay nghề thao tác trong nghành nghề dịch vụ ngân hàng nhà nước – kinh tế tài chính, có năng lượng quản lý và điều hành Công ty kinh tế tài chính theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước và phải cư trú tại Nước Ta trong thời hạn đương nhiệm.

Về hoạt động kinh doanh ngoại hối:

Xem thêm: Điểm mới của Thông tư 16/2015/TT-NHNN về thủ tục chấp thuận sử dụng ngoại hối

Để được triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ngoại hối thì tổ chức triển khai, công ty tín dụng thanh toán phải triển khai thủ tục xin cấp giấy đồng ý chấp thuận triển khai hoạt động giải trí ngoại hối tại Ngân hàng Nhà nước. Hồ sơ ý kiến đề nghị đồng ý chấp thuận thực thi hoạt động giải trí ngoại hối được pháp luật tại Điều 27 Thông tư 21/2014 / TT – NHNN. Để được thực thi hoạt động giải trí ngoại hối, công ty kinh tế tài chính đã được xây dựng tối thiểu là 3 năm.

Ngoài ra phải đáp ứng được các điều kiện khác quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Thông tư 21/2014/TT – NHNN.

Thời hạn triển khai : trong vòng 40 ngày ( kể từ ngày nhận rất đầy đủ hồ sơ ).

5.2. Trường hợp đã có công ty ngoại hối ở quốc tế :

Công ty ngoại hối ở quốc tế mặc dầu có giấy phép kinh doanh thương mại hoạt động giải trí ngoại hối nhưng khi muốn thành lập pháp nhân tại Nước Ta thì phải thực thi dưới hai mô hình : hoặc là doanh nghiệp liên kết kinh doanh, hoặc là doanh nghiệp 100 % vốn quốc tế. Theo đó, trường hợp đã có công ty ngoại hối tại quốc tế việc liên kết kinh doanh với một công ty kinh tế tài chính đã được đồng ý chấp thuận hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ngoại hối tại Nước Ta sẽ thuận tiện hơn. Trường hợp này, công ty ngoại hối quốc tế chỉ cần thực thi xin giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và triển khai góp vốn liên kết kinh doanh với một công ty kinh tế tài chính khác của Nước Ta.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp