Kiểm toán là gì? Tìm hiểu thông tin về ngành Kiểm toán

Kiểm toán là một ngành học liên quan chặt chẽ tới kế toán. Thường học ngành Kế toán sẽ có chuyên ngành Kiểm toán. Tuy nhiên hiện nay rất nhiều trường đã tách ra đào tạo riêng ngành Kiểm toán rồi đấy. Nếu các bạn đang muốn tìm hiểu về ngành học này thì có thể kéo ngay xuống phần dưới bài viết này nha.

Ngành Kiểm toán

Giới thiệu chung về ngành

Ngành Kiểm toán là gì?

Kiểm toán (tiếng Anh là Audit) là ngành học đào tạo chung lĩnh vực với kế toán, có thể nói nó là ngành học đào tạo ra những người sẽ “sửa lưng” kế toán. Cụ thể thì kiểm toán viên là những người kiểm tra và xác nhận độ chính xác và tính trung thực từ những số liệu được thống kê bởi kế toán.

Bộ phận Kiểm toán hiện nay là bộ phận đắc lực hỗ trợ cho quản lý kinh tế các doanh nghiệp trong nước.

>> Tham khảo bài viết về Ngành kế toán

Các trường đào tạo và điểm chuẩn ngành Kiểm toán

Như mình đã nói ở trên thì Kiểm toán phần nhiều được coi là chuyên ngành của kế toán, chính thế cho nên nó thường được tuyển sinh theo chuyên ngành thuộc kế toán ở nhiều trường. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm list những trường huấn luyện và đào tạo ngành Kiểm toán dưới đây nhé .

Các trường tuyển sinh ngành Kiểm toán năm 2022 và điểm chuẩn mới nhất như sau:

Các khối thi ngành Kiểm toán

Dưới đây là những khối thi ngành Kiểm toán đi kèm với tổng hợp môn và số trường xét theo khối đó .
Các khối xét tuyển ngành / chuyên Kiểm toán gồm có :

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối A04 (Toán, Vật lý, Địa)
 • Khối A08 (Toán, Sử, GDCD)
 • Khối A09 (Toán, Địa, GDCD)
 • Khối A16 (Toán, Văn, KHTN)
 • Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối C01 (Toán, Văn, Lý)
 • Khối C02 (Văn, Toán, Hóa)
 • Khối C03 (Văn, Sử, Toán)
 • Khối C14 (Văn, Toán, GDCD)
 • Khối C15 (Văn, Toán, KHXH)
 • Khối C20 (Văn, Địa, GDCD)
 • Khối D01 (Toán, Văn, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)
 • Khối D90 (Toán, KHTN, Anh)
 • Khối D96 (Toán, KHXH, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán

Nếu bạn đang thắc mắc không biết sẽ ngành Kiểm toán sẽ học những gì thì có thể tham khảo chương trình đào tạo ngành học này của trường Đại học Kinh tế Huế nhé.

Sinh viên ngành Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Huế sẽ được học những môn như sau :

I. KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
1. Lý luận chính trị
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin 1
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Khoa học xã hội – Nhân văn – Nghệ thuật
Pháp luật đại cương
Địa lý kinh tế
Khoa học môi trường
Quản lý nhà nước về kinh tế
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
3. Ngoại ngữ
Tiếng Anh cơ bản 1
Tiếng Anh cơ bản 2
Tiếng Anh cơ bản 3
4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường
Tin học ứng dụng
Toán ứng dụng trong kinh tế
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1. Kiến thức của khối ngành
Kinh tế vi mô 1
Kinh tế vĩ mô 1
Nguyên lý kế toán
Quản trị học
Tài chính – tiền tệ 1
2. Kiến thức ngành, chuyên ngành
2.1 Kiến thức chung của ngành
Kiểm toán đại cương
Kế toán tài chính 1
Kế toán tài chính 2
Kế toán quản trị 1
Kế toán quản trị 2
Thuế và Kế toán thuế 1
Thuế và Kế toán thuế 2
Tài chính doanh nghiệp 1
Tài chính doanh nghiệp 2
Hệ thống thông tin kế toán 1
2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành
Kiểm toán báo cáo tài chính 1
Kiểm toán báo cáo tài chính 2
Kiểm soát nội bộ
Kiểm toán hoạt động
Phân tích tài chính
Kiểm soát quản lý
Tài chính quốc tế
Phân tích và đầu tư chứng khoán
Kế toán chi phí 1
Hệ thống thông tin kế toán 2
3. Kiến thức bổ trợ
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Pháp luật về doanh nghiệp
Quản lý thuế
Thống kê kinh doanh 1
Kinh tế lượng
Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán
Kế toán công 1
Kế toán quốc tế
Đàm phán kinh doanh
Marketing căn bản
4. Thực tập nghề nghiệp
Thực tập nghề nghiệp
5. Thực tập cuối khóa
Khóa luận cuối khóa
Chuyên đề tổng hợp
Chuyên đề thực tập cuối khóa

Cơ hội nghề nghiệp và mức lương ngành Kiểm toán

Với ngành Kiểm toán, bạn hoàn toàn có thể đảm nhiệm những việc làm và vị trí thao tác sau khi ra trường đó là :

 • Kiểm toán viên độc lập cho các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán
 • Tư vấn kế toán, thuế
 • Tư vấn tài chính cho các công ty, doanh nghiệp
 • Kiểm toán viên nội bộ
 • Kiểm toán viên tại cơ quan kiểm toán của nhà nước.
 • Cán bộ công tác và quản lý tài chính tại các tổ chức
 • Giảng dạy và đào tạo tại các trường đại học

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đào Tạo