N Kid Group tuyển dụng mới nhất năm 2021

Thực tập sinh

1. Quản lý chuỗi Cửa hàng:
– Xây dựng và hướng dẫn về quy trình và chính sách Công ty cho Quản lý & nhân viên cửa hàng.
– Đề xuất những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu khách hàng, sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của từng cửa hàng.
– Phối hợp với khối Operations để xây dựng KPIs cho từng cửa hàng. Huấn luyện và hướng dẫn về KPIs cho nhân viên cấp dưới, đồng thời đôn đốc, giám sát việc triển khai những tiêu chí này.
– Là đầu mối tiếp nhận và truyền tải thông tin giữa khối văn phòng và khối cửa hàng.
2. Điều hành hoạt động kinh doanh & phát triển thương hiệu:
– Xây dựng và bảo vệ hệ thống nhận diện thương hiệu.
– Đại diện để liên hệ với các cơ quan hành chính nhà nước trong những công việc liên quan đến hoạt động vận hành cửa hàng.
– Kết hợp với Team Retail để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing, chương trình khuyến mãi đã được phê duyệt.
– Chủ động tìm và mở rộng mạng lưới khách hàng cho cửa hàng.
– Xây dựng hệ thống đánh giá dịch vụ khách hàng (nhu cầu hàng hóa, khiếu nại, mức độ hài lòng của khách hàng) theo chính sách Công ty và cung cấp thông tin khách hàng cho Team Retail.
– Trực tiếp giải quyết những khiếu nại của khách hàng khi vượt quá thẩm quyền của quản lý cửa hàng.
– Set up, giám sát, vận hành Cửa hàng mới khai trương
3. Quản lý doanh số:
– Xây dựng kế hoạch và đề xuất các giải pháp để đạt mục tiêu kinh doanh cho cửa hàng phụ trách (theo định kỳ hàng tuần/ tháng/ quý).
– Xây dựng các chính sách khen thưởng cho cấp quản lý và nhân viên đảm bảo đạt/ vượt chỉ tiêu doanh số
– Chịu trách nhiệm về các cáo cáo định kỳ hàng tuần và hàng tháng theo phân công công việc.
– Giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi thẩm quyền.
4. Quản lý tài chính:
– Tiếp nhận, quản lý báo cáo doanh số hàng ngày của cửa hàng.
– Triển khai kế hoạch trên chỉ tiêu doanh thu của Ban Giám Đốc Công ty đề ra
– Triển khai các báo cáo khác trong phạm vi trách nhiệm.
– Kiểm soát những khoản thất thoát hàng hóa và nguồn tiền (doanh thu, quỹ) tại cửa hàng.
– Theo dõi & giám sát các báo cáo thu chi hàng ngày từ các bộ phận gửi về
5. Quản lý Hành chính – Nhân sự:
– Xây dựng cấu trúc nhân sự của khu vực được giao để đáp ứng các yêu cầu vận hành cửa hàng.
– Tổ chức hệ thống đào tạo, phân chia công việc và đánh giá quản lý & nhân viên.
– Tổ chức, triển khai và giám sát việc triển khai các chính sách Nhân sự.
– Phát triển và đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa cho các vị trí cấp quản lý cửa hàng.
– Phối hợp với khối Operations và phòng Nhân sự để xây dựng chương trình đào tạo cho quản lý & nhân viên cửa hàng.
– Kiểm tra và giám sát để đảm bảo vấn đề an ninh an toàn của cửa hàng.
– Đảm bảo tốt các KPIs về Nhân sự của chuỗi CH phụ trách (COL, tỷ lệ nghỉ việc…)
– Thực hiện tốt phần mềm chấm công Portal
6. Quản lý hàng hóa
– Theo dõi & điều chỉnh định mức sử dụng Văn phòng phẩm & vật dụng…
– Theo dõi giá trị hàng hóa trên cơ sở định mức tồn kho tối thiểu.
– Kiểm kê hàng hóa ngẫu nhiên mỗi khi đến cửa hàng
– Tự đề xuất với cấp trên hướng xử lý liên quan đến hàng hóa (hàng KM, hàng hủy, hàng tồn kho lâu ngày, điều chuyển nội bộ..)
– Quản lý hàng hóa tại CH đảm bảo đúng planogram chuẩn
– Giải quyết các tình huống phát sinh thuộc thẩm quyền
7. Quản lý tài sản:
– Theo dõi việc sử dụng, sửa chữa, bảo trì tài sản/ quầy kệ/ thiết bị máy móc định kỳ hàng tháng trong CH
– Theo dõi việc bảo quản tài sản tại Cửa hàng
– Theo dõi kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định công ty
– Giải quyết các tình huống phát sinh thuộc thẩm quyền

Xem chi tiết