“monitoring” là gì? Nghĩa của từ monitoring trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

monitoring

monitoring

 • danh từ
  • sự định phân
  • sự kiểm tra
  • sự kiểm tra định lượng
  • sự ghi thông báo vô tuyến đị 6 n


 sự định lượng
 sự giám kiểm
 • contamination monitoring: sự giám kiểm ô nhiễm
 • frequency monitoring: sự giám kiểm tần số
 • remote monitoring: sự giám kiểm từ xa
 •  sự giám sát
 • black-white monitoring: sự giám sát đen trắng
 • fault monitoring: sự giám sát sai hỏng
 • in site monitoring: sự giám sát tại chỗ
 • link monitoring: sự giám sát liên lạc
 • monitoring of the solar wind: sự giám sát cường độ của mặt trời
 • multichannel monitoring: sự giám sát nhiều kênh
 • project monitoring: sự giám sát dự án
 • radar monitoring: sự giám sát bằng rađa
 • radiation monitoring: sự giám sát bức xạ
 • remote monitoring: sự giám sát từ xa
 •  sự kiểm tra
 • aural monitoring: sự kiểm tra độ nghe
 • automatic monitoring: sự kiểm tra tự động
 • black-white monitoring: sự kiểm tra đen trắng
 • cladding monitoring: sự kiểm tra lớp bọc
 • direct monitoring of the spectrum: sự kiểm tra trực tiếp phổ
 • monitoring and maintenance: sự kiểm tra và bảo dưỡng
 • monitoring of emissions: sự kiểm tra phát thanh
 • quality monitoring: sự kiểm tra chất lượng
 • radiation monitoring: sự kiểm tra bức xạ
 • remote monitoring: sự kiểm tra từ xa
 • space monitoring: sự kiểm tra không gian
 • visual monitoring: sự kiểm tra bằng mắt
 • water quality monitoring: sự kiểm tra chất lượng nước
 • Lĩnh vực: y học
   máy theo dõi tình hình bệnh
   sự phát hiện nhiễm chất phóng xạ
  System monitoring and remote tuning (Andrews) (SMART)
   điều hưởng từ xa và giám sát hệ thống (Andrews)
  air monitoring
   kiểm soát chất lượng không khí
  automatic monitoring equipment
   thiết bị kiểm soát tự động
  automatic monitoring system
   hệ thống kiểm soát tự động
  cabinet monitoring
   kiểm tra vỏ máy
  common monitoring service
   dịch vụ kiểm soát chung
  environment monitoring
   giám kiểm môi trường
  environment monitoring
   giám sát môi trường

   giám sát (tiếp thị)
   sự giám sát (tiếp thị)
   sự kiểm tra liên tục
  competitive monitoring
   phân tích cạnh tranh
  competitive monitoring
   theo dõi cạnh tranh
  performance monitoring
   sự kiểm tra hiệu năng
  programme monitoring
   sự giám trắc kế hoạch
  project monitoring
   giám sát dự án

  o   sự kiểm tra, sự giám sát

  Từ điển chuyên ngành Môi trường

  Monitoring : Periodic or continuous surveillance or testing to determine the level of compliance with statutory requirements and / or pollutant levels in various truyền thông or in humans, plants, and animals

  Sự giám sát: Sự kiểm tra, giám sát định kỳ hay liên tục nhằm xác định mức tuân thủ những yêu cầu của pháp luật hay mức ô nhiễm trong môi trường khác nhau, trong động thực vật, con người.

  Thuật ngữ hành chính, văn phòng
  Monitoring: Kiểm soát

  Xem thêm: monitoring device, proctor, admonisher, reminder, Monitor, monitor lizard, varan, supervise, ride herd on

  Source: https://ta-ogilvy.vn
  Category: Hỏi Đáp