Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường – Mẫu số: 02GTTT

  • Trang chủ
  • Xử Lý Hóa Đơn – Chứng Từ

Xử Lý Hóa Đơn – Chứng Từ

Kế Toán Thiên Ưng

Bạn đang xem: Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường – Mẫu số: 02GTTT

Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dùng cho các công ty kê khai, tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Tại Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính có đưa ra mẫu tham khảo của hóa đơn bán hàng như sau:

Mẫu số: 02GTTT3/001

Xem thêm: Khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, ông Q được người cán bộ nhận hồ sơ giải thích rằng cá nhân không có quyền lựa chọn ngành nghề kinh doanh.

      HÓA ĐƠN BÁN HÀNG                           

                                                                                                                            Ký hiệu: AB/13P                                                                 Liên 1: Lưu                                                    Số:         0000001

                                                   Ngày……..tháng…….năm 20….


Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mã số thuế: 0969756783

Địa chỉ: phòng 607 tòa tháp B, 173 xuân thủy – cầu giấy – Hà Nội

Số tài khoản……………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………
Họ tên người mua hàng………………………………………………………. …… ……. ………………………………….

Tên đơn vị………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ………………………………………………………. Số tài khoản……………………………………………………

Hình thức thanh toán:……………… MST:……………………………………………………………………………………
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                                                               ……………………

Số tiền viết bằng chữ :……………………………………………………………………….
         

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên) 
 

 
 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:

– Liên 1: Lưu                     

– Liên 2: Giao người mua

– Liên 3: …     

Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường - Mẫu số: 02GTTT

Các lập hóa đơn bán hàng này cũng tương tự như lập hóa đơn GTGT, Chỉ có sự khác biệt là trên hóa đơn bán hàng không có dòng thể hiện thuế suất và tiền thuế. Và cột đơn giá trên hóa đơn bán hàng là giá đã bao gồm thuế GTGT.

Cụ thể các lập các bạn tham khảo tại đây: Cách lập hóa đơn giá trị gia tăng

Bình chọn bài viết

Xem thêm: 01GTKT0/001 Ký hiệu mẫu số hóa đơn bạn nên biết

Xem kết quả: / 28 số bình chọn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nguồn: https://ta-ogilvy.vn
Danh mục: Doanh Nghiệp