Bàn giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông trong lĩnh vực thư viện

Chú thích ảnh
Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Phạm Quốc Hùng báo cáo đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo chiến lược, Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng chứng minh và khẳng định : Chuyển đổi số là nhu yếu, yên cầu tất yếu của mỗi vương quốc trong quy trình kiến thiết xây dựng, tăng trưởng quốc gia ; khẳng định chắc chắn giá trị, ảnh hưởng tác động can đảm và mạnh mẽ đến mọi nghành nghề dịch vụ của đời sống kinh tế tài chính – xã hội của những vương quốc trên quốc tế …

Chuyển đổi số và liên thông trong lĩnh vực thư viện ở Việt Nam đã được các đơn vị triển khai mạnh,  Hà Nội, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và liên thông thư viện”, thu hút hơn 350 đại biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố tham dự, bàn thảo về thực trạng, giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông trong lĩnh vực thư viện hiện nay. mẽ, mang lại những giá trị thiết thực, làm thay đổi vị thế và căn bản toàn diện hoạt động thư viện, đóng góp vào thành tựu phát triển của ngành và của đất nước. Những nội dung về chuyển đổi số và liên thông thư viện trở thành một trong những nội dung chính được cụ thể hóa và đưa vào các văn bản có giá trị pháp lý cao nhất của ngành thư viện là Luật Thư viện 2019 số 46/2019/QH14 và Nghị định 93/2020/NĐ-CP.

Theo ông Phạm Quốc Hùng, chuyển đổi số và liên thông thư viện vừa là mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ đặt ra với toàn ngành thư viện trong thời gian tới, đặc biệt là với các thư viện có có vai trò quan trọng, được nhà nước quan tâm đầu tư.

Chú thích ảnh
Giới thiệu các giải pháp công nghệ mới, phù hợp với chuyển đổi số trong thư viện. Ảnh: Thanh Tùng /TTXVN

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đã đạt được, ngành thư viện vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề trong chuyển đổi số và liên thông thư viện cần giải quyết trong thời gian tới. Hội thảo lần này mong muốn tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý và những người làm công tác thư viện trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá thực trạng về chuyển đổi số, liên thông thư viện hiện nay. Thông qua hội thảo, các đại biểu làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, tồn tại, đề xuất phương hướng, xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện chuyển đổi số và liên thông thư viện theo mục tiêu đề ra đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đối với từng loại hình thư viện…

Tại hội thảo chiến lược, hầu hết những quan điểm đại biểu đều cho rằng, quy đổi số và liên thông, link, hợp tác, san sẻ tài nguyên thông tin ở những thư viện ở nước ta là yếu tố lớn. Trong những năm gần đây đã có những bước đi tiên phong và hiệu quả thực tiễn về quy đổi số và liên thông thư viện. Tuy nhiên, để phân phối nhu yếu thực tiễn, đạt tiềm năng đề ra theo “ Chương trình quy đổi số ngành thư viện đến năm 2025, xu thế đến năm 2030 ” đã được Thủ tướng nhà nước phát hành năm 2022 thì còn nhiều khó khăn vất vả .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet