Chính sách của Nhà nước về viễn thông được quy định như thế nào?

Chính sách của Nhà nước về viễn thông được pháp luật như thế nào ? Xin chào Ban chỉnh sửa và biên tập, tôi là Phương Thanh. Đang khám phá pháp luật của pháp lý về pháp luật của pháp lý về chủ trương tăng trưởng viễn thông. Nhưng có vướng mắc tôi muốn nhờ Ban chỉnh sửa và biên tập giải đáp và cung ứng thông tin giúp, đơn cử là chủ trương của Nhà nước về viễn thông được pháp luật như thế nào ? Tôi hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá yếu tố này tại văn bản pháp lý nào ? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban chỉnh sửa và biên tập, chân thành cảm ơn !

Nội dung này được Ban chỉnh sửa và biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Chính sách của Nhà nước về viễn thông được pháp luật tại Điều 4 Luật viễn thông năm 2009, đơn cử như sau :

– Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông để phát triển nhanh và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng viễn thông, đa dạng hóa dịch vụ viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

– Bảo đảm thiên nhiên và môi trường cạnh tranh đối đầu lành lạnh trong hoạt động giải trí viễn thông .

– Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; phân định rõ hoạt động viễn thông công ích và kinh doanh viễn thông; thúc đẩy việc sử dụng Internet trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và nghiên cứu khoa học.

– Tập trung góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, tân tiến hóa mạng viễn thông dùng riêng ship hàng hoạt động giải trí quốc phòng, bảo mật an ninh, hoạt động giải trí của những cơ quan Đảng, Nhà nước .

– Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực viễn thông đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác, kinh doanh hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông.

– Tăng cường hợp tác quốc tế về viễn thông trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, bình đẳng, những bên cùng có lợi, tương thích với pháp lý Nước Ta và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
Trên đây là nội dung câu vấn đáp về chủ trương của Nhà nước về viễn thông. Để hiểu rõ và cụ thể và rõ hơn về yếu tố này bạn hoàn toàn có thể tìm đọc và tìm hiểu thêm thêm tại Luật viễn thông năm 2009 .
Trân trọng !

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet