Việt Nam sắp có Luật Công nghiệp Công nghệ số

Bộ Thông tin và Truyền thông đang tổ chức triển khai lấy quan điểm cho dự thảo tờ trình đề xuất kiến thiết xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số ( thay thế sửa chữa nội dung tăng trưởng Công nghệ thông tin trong Luật Công nghệ thông tin số 67/2006 / QH11 ) .Theo đó, Luật Công nghiệp công nghệ số pháp luật về hoạt động giải trí công nghiệp công nghệ số ; quản trị nhà nước về công nghiệp công nghệ số ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến hoạt động giải trí công nghiệp công nghệ số .Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thực thi pháp lý về công nghiệp công nghệ thông tin và những chương trình, kế hoạch tăng trưởng, ngành công nghiệp công nghệ thông tin Nước Ta đã trở thành ngành kinh tế tài chính quan trọng của quốc gia. Tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin năm 2020 đạt 123,5 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng quy trình tiến độ năm ngoái – 2020 đạt trung bình 15,2 % / năm, cao hơn 2 lần vận tốc tăng trưởng GDP, trở thành một trong những ngành kinh tế tài chính có vận tốc tăng trưởng nhanh nhất, quy mô lớn nhất của cả nước .

Cần có các quy định pháp lý đột phá nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời kiểm soát, hạn chế được tối đa rủi ro.

Bên cạnh những hiệu quả, sự tăng trưởng nhanh của ngành thời hạn qua cũng phát sinh những sống sót chưa ổn trong mạng lưới hệ thống pháp lý về công nghiệp công nghệ thông tin về đối tượng người dùng quản trị ; thôi thúc tăng trưởng những mẫu sản phẩm dịch vụ công nghệ mới ; giải pháp bảo vệ tăng trưởng công nghiệp công nghệ thông tin ; kiến trúc công nghệ thông tin .

Theo dự thảo, công tác quản lý và thúc đẩy hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin thời gian quan đã bộc lộ một số vướng mắc do việc thiếu đồng bộ trong khái niệm, phân loại các loại hình công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là sự xuất hiện của công nghệ số chưa được định nghĩa trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nên khó khăn trong việc áp dụng chế tài và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển. Việc phân loại các loại hình công nghiệp công nghệ thông tin đã bộc lộ một số vướng mắc, thiếu đồng bộ trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.  

Xem thêm: Samsung Galaxy A72

Cùng đó, hoạt động giải trí công nghiệp ứng dụng gặp một số ít vướng mắc trong vận dụng pháp lý do khái niệm và khoanh vùng phạm vi những hoạt động giải trí công nghiệp ứng dụng chưa tương thích, chưa theo kịp xu thế tăng trưởng. Công nghệ số Open là bước tăng trưởng tiếp theo của công nghệ thông tin đặt ra những nhu yếu quản trị mới, nhưng chưa được pháp luật, định nghĩa trong mạng lưới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nên khó khăn vất vả trong việc vận dụng chế tài và chính sách, chủ trương thôi thúc tăng trưởng …Do vậy, việc xác lập khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh, đối tượng người tiêu dùng quản trị trong những hoạt động giải trí công nghiệp công nghệ số trên cơ sở thừa kế và sửa chữa thay thế những pháp luật về công nghiệp công nghệ thông tin trong Luật Công nghệ thông tin, làm cơ sở để phát hành chủ trương quản trị thôi thúc, giải pháp bảo vệ tăng trưởng ngành công nghiệp công nghệ số tương thích với thực tiễn tăng trưởng là thiết yếu .Cũng theo dự thảo, hiên chạy pháp lý về công nghiệp công nghệ thông tin hiện tại đang thiếu những lao lý pháp lý cho việc tăng trưởng và thương mại hoá những công nghệ số mới như trí tuệ tự tạo, chuỗi khối, Internet liên kết vạn vật, những loại sản phẩm mới, dịch vụ mới là tác dụng của sự phát minh sáng tạo, thay đổi trong ứng dụng công nghệ số, dịch vụ số vào những ngành, nghành nghề dịch vụ …

Các doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới gặp nhiều khó khăn do chưa được đặt tên, phân loại, chưa có chế tài để áp dụng, chưa có chính sách để hỗ trợ. Doanh nghiệp có thể gặp rủi ro, sự không ổn định  khi đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới nếu thiếu các quy định pháp lý.

Ngay cả việc thử nghiệm những mẫu sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới cũng hoàn toàn có thể gặp nhiều khó khăn vất vả. Do vậy, cần có những lao lý pháp lý nâng tầm nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo cho sự tăng trưởng những loại sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời trấn áp, hạn chế được tối đa rủi ro đáng tiếc .Trong thời hạn tới, ngành công nghiệp công nghệ số liên tục tăng trưởng mạnh. IDC dự báo thị trường ngành công nghiệp ICT toàn thế giới năm 2021 đạt trên 5.100 tỷ USD, trong đó những công nghệ mới ( như AI, robot, AR / VR, blockchain, … ) đạt trên 1000 tỷ USD. Toàn ngành công nghiệp ICT sẽ liên tục tăng trưởng gấp hơn 2 lần GDP. Các công nghệ mới sẽ chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường, từ 19,6 % vào năm 2021 lên 30,5 % vào năm 2023 .Trong toàn cảnh này, việc kiến thiết xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số là thiết yếu. Luật sẽ là hành lang pháp lý để ngành công nghiệp công nghệ số liên tục tăng trưởng mạnh hơn, bền vững và kiên cố hơn và góp phần nhiều hơn vào sự tăng trưởng của quốc gia.