Học Tốt Ngữ Văn – Sách Giải Văn – Soạn Văn Lớp 8 Bài Câu Cầu Khiến (Cực Ngắn)

Sách giải văn 8 bài câu cầu khiến ( Cực Ngắn ), giúp bạn soạn bài và học tốt ngữ văn 8, sách giải ngữ văn lớp 8 bài câu cầu khiến sẽ có ảnh hưởng tác động tích cực đến tác dụng học tập văn lớp 8 của bạn, bạn sẽ có những lời giải hay, những bài giải sách giáo khoa ngữ văn lớp 8, giải bài tập sgk văn 8 đạt được điểm tốt :

I. Đặc điểm hình thức và chức năng

Câu 1 (trang 30 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2): Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi

 + Đoạn a: ” Thôi đừng lo lắng.” và ” Cứ về đi.”

+ Đoạn b : ” Đi thôi con. ”
– Đặc điểm hình thức : Có những từ cầu khiến “ Thôi ”, “ đi ” .
– Câu cầu khiến ở những đoạn trên dùng để : nhu yếu và ý kiến đề nghị .

Câu 2 (trang 30 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2): Cách đọc câu “Mở cửa!” trong đoạn ( b ) khác với cách đọc “Mở cửa.” trong đoạn (a ).

Câu “ Mở cửa ! ” trong ( b ) dùng để nhu yếu, ra lệnh. “ Mở cửa. ” trong ( a ) dùng để vấn đáp cho câu hỏi ” Anh đang làm gì đấy ? ”

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 31 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2):

Đặc điểm hình thức nhận diện câu cầu khiến :
– Có những từ : “ hãy ” ở câu a, “ đi ” ở câu b, “ đừng ” ở câu c .
– Câu a khuyết chủ ngữ, câu b chủ ngữ là “ Ông giáo ”, câu c chủ ngữ là “ tất cả chúng ta ” .
– Thêm bớt chủ ngữ vào những câu cầu khiến trên :
+ Con hãy lấy gạo làm bánh mà lễ tiên vương : Nội dung câu không đổi khác, ý nghĩa đơn cử hơn

 + Hút trước đi: Ý nghĩa câu không thay đổi, nhưng không có sự nhã nhặn.

+ Thay chủ ngữ : Nay mọi người đừng làm gì nữa … có sống được không. ” : Ý nghĩa câu đổi khác, chủ thể không đề cập tới bản thân .

Câu 2 (trang 32 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2):

a, Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi .
Nhận xét : Từ cầu khiến “ đi ”, vắng chủ ngữ .
b, Các em đừng khóc .
Nhận xét : Từ cầu khiến “ đừng ”, có chủ ngữ “ em ” .
c, Đưa tay cho tôi mau ! Cầm lấy tay tôi này !
Nhận xét : Khuyết chủ ngữ, không có từ cầu khiến, có ngôn từ cầu khiến .
Bài 5 ( trang 33 sgk Ngữ Văn 8 tập 2 ) :

– Không thể sử dụng câu ” Đi thôi con!” để thay thế cho câu “Đi đi con!” vì:

+ Câu cầu khiến “ Đi thôi con ! ” : như lời giục dã, có tính năng nhu yếu
+ Câu cầu khiến “ Đi đi con ! ” : Có tính năng động viên, khuyến khích .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp