Giải vở bài tập tiếng việt lớp 5 tập 2 Tập làm văn – Tập viết đoạn đối thoại trang 46, 47

Đề bài

Đọc đoạn trích của truyện Thái sư Trần Thủ Độ ( Tiếng Việt 5, tập hai, trang 85 ). Dựa theo nội dung đoạn trích, em hãy viết tiếp 1 số ít lời đối tho ạ i để hoàn hảo màn k ị ch sau :Cảnh trí : Một căn phòng rộng có kê án thư, trên có hộp bút, mấy cuốn sách, một chiếc quạt. Trần Thủ Độ đang ngồi đọc sách .

Nhân vật : Trần Thủ Độ ; Linh Từ Quốc Mẫu ; người quân hiệu ; một vài người lính và gia nô.

Linh Từ Quốc Mẫu : Hôm nay tôi có việc qua cửa Bắc. Có tên quân hiệu nhất định bắt tôi xuống kiệu, ông nghĩ xem : Tôi là vợ quan thái sư, thế mà kẻ dưới dám khinh nhờn là thế nào ?Trần Thủ Độ : – Bà hãy bớt nóng giận đi ! Kể cho tôi nghe đầu đuôi câu truyện thế nào đã !Linh Từ Quốc Mẫu : ( Tấm tức ) Phép nước giờ đây đảo lộn hết rồi ! Một tên quân hiệu mà dám hỗn với cả vợ thái sư. Như thế thì còn xấp xỉ gì nữa !( Linh Từ Quốc Mẫu bước vào phòng, vẻ mặt buồn chán như vừa khóc. )- Trần Thủ Độ khen ngợi, thưởng vàng và lụa cho người quân hiệu .- Người quân hiệu khẳng định chắc chắn là anh ta biết và kể lại đầu đuôi câu truyện .- Trần Thủ Độ hỏi người quân hiệu có đúng là anh ta bắt vợ ông xuống kiệu không, có biết bà là phu nhân của thái sư không .- Trần Thủ Độ lệnh cho quân lính đi bắt người quân hiệu .- Linh Từ Quốc Mẫu phàn nàn với Trần Thủ Độ về chuyện bà bị người quân hiệu coi thường .

Lời giải chi tiết

Linh Từ Quốc Mẫu : Hôm nay tôi có việc qua cửa Bắc. Có tên quân hiệu nhất định bắt tôi xuống kiệu, ông nghĩ xem : Tôi là vợ quan thái sư, thế mà kẻ dưới dám khinh nhờn là thế nào ?Trần Thủ Độ : – Bà hãy bớt nóng giận đi ! Kể cho tôi nghe đầu đuôi câu truyện thế nào đã !Linh Từ Quốc Mẫu : ( Tấm tức ) Phép nước giờ đây đảo lộn hết rồi ! Một tên quân hiệu mà dám hỗn với cả vợ thái sư. Như thế thì còn xấp xỉ gì nữa !

(Linh Từ Quốc Mẫu bước vào phòng, vẻ mặt buồn bực như vừa khóc.)

Cảnh trí : Một căn phòng rộng có kê án thư, trên có hộp bút, mấy cuốn sách, một chiếc quạt. Trần Thủ Độ đang ngồi đọc sách .Nhân vật : Trần Thủ Độ ; Linh Từ Quốc Mẫu ; người quân hiệu ; một vài người lính và gia nô .Trần Thủ Độ : – Khoan hãy khóc. Để tôi gọi hắn đến xem sao ( gọi lính hầu ) Quân bay, cho đòi tên quân hiệu đến đây ngay ! Nhớ dẫn theo một phu kiệu để nhận mặt hắn .
Lính hầu : Bẩm, vâng ạ .
( Chỉ một lát sau, tên lính hầu trở về, dẫn theo một người quân hiệu trẻ tuổi, hình dáng to lớn, đàng hoàng ) .
Người quân hiệu : ( Lạy chào ) Con chào Thái sư và phu nhân ạ !
Trần Thủ Độ : Ngẩng mặt lên ! Quân hiệu kia, ngươi có biết mặt phu nhân ta không ?
Người quân hiệu : ( Vẻ lo ngại ) Dạ, bẩm Đức Ông, con biết phu nhân ạ !
Trần Thủ Độ : Ngươi có biết, vậy có đúng là sáng nay người đã chặn kiệu phu nhân ta không ?
Người quân hiệu : Dạ bẩm Đức Ông, quả có việc đó ạ !
Trần Thủ Độ : ( Nổi giận ) Giỏi thật ! Người biết phu nhân vậy sao còn dám hỗn láo ?
Người quân hiệu : Dạ bẩm, sáng nay, kiệu của phu nhân đi ngang qua điện Kính Thiện. Con đã trình với phu nhân nhưng những thị nữ và phu kiệu cứ xô đến, nói là kiệu của phu nhân quan Thái sư, không được phép cản. Cho nên, con đành lấy gươm ngăn, buộc kiệu phu nhân đi vòng. Bẩm, chuyện là như vậy. Con xin chịu tội với Đức Ông và phu nhân .
Trần Thủ Độ : ( Gật đầu, tỏ vẻ hài lòng ) Ra là thế ! Ngươi ở chức thấp mà giữ nghiêm phép nước như vậy, ta trách móc gì ngươi được. ( Nói với phu nhân ) Bà hãy thưởng cho anh ta .

Linh Từ Quốc Mẫu: (Nói với gia nô) Lấy cho ta một tấm lụa và một nén vàng.

Gia nô : ( Gia nô vào rồi mang lụa, vàng ra ) Bẩm, phu nhân. Quà thưởng đây ạ .
Linh Từ Quốc Mẫu : ( Linh Từ Quốc Mẫu lấy quà từ tay già nô, trao cho quân hiệu ) Đây là Thái sư và ta ban thưởng cho ngươi .
Người quân hiệu : ( Cảm động ) Xin đa tạ Thái sư và phu nhân, ( tổng thể cùng đi vào hạ màn ) .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp