Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)

2020 – 12-22 T10 : 21 : 10-05 : 00https://ta-ogilvy.vn/tai-lieu/lich-su-11/so-ket-lich-su-viet-nam-1858-1918-793.htmlhttps://ta-ogilvy.vn/uploads/tai-lieu/lich_su/lich-su-11.jpg

https://ta-ogilvy.vn/uploads/thi-online.png

Tóm Tất Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918, Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918, Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918, Sơ kết Lịch sử Việt Nam lớp 11 Giáo án, Việt Nam 1858 1918, Lập bảng thống kê những sự kiện LỊCH sử Việt Nam từ 1858 1918, Lịch sử 11 Bài 25, Các sự kiện chính của tiến trình Pháp xâm lược Việt Nam

Tóm Tất Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918, Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918, Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918, Sơ kết Lịch sử Việt Nam lớp 11 Giáo án, Việt Nam 1858 1918, Lập bảng thống kê những sự kiện LỊCH sử Việt Nam từ 1858 1918, Lịch sử 11 Bài 25, Các sự kiện chính của tiến trình Pháp xâm lược Việt Nam

Sơ kết lịch sử Việt Nam ( 1858 – 1918 )

A. Tóm tắt kim chỉ nan

1. Nước Việt Nam giữa thế kỉ XIX – trước cuộc xâm lược của tư bản Pháp

– Từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, chính sách phong kiến Việt Nam đã bước vào tiến trình khủng hoảng cục bộ .

+ Những cuộc bạo loạn và khởi nghĩa nông dân bùng phát trên khoanh vùng phạm vi cả nước

+ Nền kinh tế tài chính tiểu nông bị chính sách chiếm hữu và bóc lột phong kiến lỗi thời ngưng trệ nặng nề .

Yêu cầu lịch sử lúc này là thống nhất quốc gia, tạo điều kiện kèm theo cho nền kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa và thị trường dân tộc bản địa tăng trưởng, giải phóng sức sản xuất và cải tổ đời sống nhân dân .

– Các nước phương Tây trên con đường tăng trưởng tư bản chủ nghĩa ráo riết bành trướng thế lực sang phương Đông .

– Sau một thời hạn dài tìm hiểu, tư bản Pháp đã tìm cách triển khai thủ đoạn xâm lược Việt Nam .

2. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến của nhân dân ta

– Ngày 1/9/1858, liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng đánh vào cửa biển Thành Phố Đà Nẵng, mở màn cuộc cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Sau gần 30 năm ( 1858 – 1884 ), với việc sử dụng sức mạnh quân sự chiến lược tích hợp với những thủ đoạn chính trị – ngoại giao thâm độc, thực dân Pháp đã từng bước hoàn thành xong quy trình xâm lược Việt Nam .

– Do thiếu đường lối chỉ huy đúng đắn và quyết tâm kháng chiến của triều đình nhà Nguyễn, ở đầu cuối Việt Nam đã rơi vào tay thực dân Pháp .

– Trái ngược với thái độ của triều đình Huế, ngay từ đầu nhân dân Việt Nam đã đứng dậy chiến đấu chống Pháp. Cuộc cuộc chiến tranh nhân dân bền chắc, dẻo dai, đều khắp, với ý thức quả cảm … .

lầm chậm quy trình xâm lược và bình định Việt Nam của Pháp .

3. Những biến hóa trong đời sống kinh tế-xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX .

– Từ năm 1897, thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa quy mô, có mạng lưới hệ thống trên toàn cõi Đông Dương .

Việt Nam từ từ trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến và biến thành nơi cung ứng sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp .

– Công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp cũng làm phát sinh những tác nhân mới, ngoài ý muốn của chúng, như :

+ Sự gia nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào Việt Nam .

+ Xuất hiện những giai cấp, những tầng lớp mới ( công nhân, tư sản, tiểu tư sản )

– Bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa, đã đóng một vai trò khá quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc hoạt động yêu nước tân tiến, mang màu dân chủ tư sản ở Việt Nam hồi đầu thế kỉ XX .

4. Phong trào yêu nước và cách mạng

– Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản đã Open ở Việt Nam, với hai khuynh hướng chính là : khuynh hướng bạo động ( tiêu biểu vượt trội là những hoạt động giải trí của Phan Bội Châu ) ; khuynh hướng cải cách ( tiêu biểu vượt trội là những hoạt động giải trí của Phan Châu Trinh ) .

– Tuy nhiên, do tầm nhìn hạn chế và có những trở lực không thế vượt qua, ở đầu cuối cuộc hoạt động yêu nước của những sĩ phu đầu thế kỉ XX đã thất bại .

– Trong hơn 10 năm đầu thế kỉ XX vẫn liên tục bùng nổ trào lưu đấu tranh của nông dân, nổi bật là khởi nghĩa Yên Thế và những cuộc nổ dậy của đồng bào những dân tộc thiểu số. Song, sau cuối, những trào lưu đấu tranh ddeuf thất bại .

Cách mạng Việt Nam rơi vào thực trạng khủng hoảng cục bộ thâm thúy về đường lối và giai cấp chỉ huy .

– Năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường cứu nước mới. Những hoạt động giải trí của Người trong thời kì này là cơ sở quan trọng để Người xác lập con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam .

B. Bài tập rèn luyện kiến thức và kỹ năng

Câu 1 .

Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng cục bộ từ thời hạn nào ?

A .

Thế kỉ XVII

B .

Thế kỉ XVIII

C .

Đầu thế kỉ XIX

D .

Giữa thế kỉ XIX

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Giải thích :

Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2 .

Biểu hiện của xích míc xã hội ở Việt Nam tiến trình này là

A .

Xung đột về quyền lợi kinh tế tài chính, chính trị giữa những giai cấp tăng lên

  

B .

Làng xóm xơ xác, tiêu điều, đời sống nhân dân cực khổ

C .

Các cuộc bạo loạn và khởi nghĩa nông dân bùng phát trên khoanh vùng phạm vi cả nước

  

D .

Xã hội loạn lạc, nông dân bị nghèo nàn hóa

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Giải thích :

Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3 .

Từ đầu thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế tài chính tiểu nông của Việt Nam bị cản trở tăng trưởng vì

A .

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa chưa hình thành

                                       

B .

Gặp phải trở lực lớn là chính sách chiếm hữu và bóc lột phong kiến lỗi thời

        

C .

Tư tưởng sản xuất nhỏ, manh mún của hầu hết nông dân Việt Nam

                  

D .

Kĩ thuật canh tác quá lỗi thời

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Giải thích :

Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4 .

Để nền kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa và thị trường dân tộc bản địa tăng trưởng, nhu yếu đặt ra là gì ?

A .

Thống nhất quốc gia, thống nhất thị trường dân tộc bản địa

                                        

B .

Du nhập quan hệ sản xuất tư bản vào Việt Nam

   

C .

Xóa bỏ chính sách chiếm hữu và bóc lột phong kiến lỗi thời

                                

D .

Thay đổi kĩ thuật canh tác đã lỗi thời

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Giải thích :

Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5 .

Giữa thế kỉ XIX, khi chính sách phong kiến Việt Nam đang trong thực trạng khủng hoảng cục bộ thì ở bên ngoài lại Open rủi ro tiềm ẩn gì rình rập đe dọa nền độc lập của nước ta ?

A .

Nhà Thanh ở Trung Quốc nhăm nhe xâm lược nước ta

                                        

B .

Nhật Bản tăng cường những hoạt động giải trí gây ảnh hưởng tác động đến Việt Nam

                

C .

Chủ nghĩa tư bản phương Tây ráo riết bành trướng thế lực sang phương Đông

  

D .

Phong kiến Xiêm tiến hành kế hoạch bành trướng thế lực ở Khu vực Đông Nam Á

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Giải thích :

Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6 .

Thực dân Pháp tiến hành thủ đoạn xâm lược Việt Nam trải qua hoạt động giải trí nào ?

A .

Điều tra, khám phá tình hình Việt Nam trong thời hạn dài

                               

B .

Thông qua hoạt động giải trí của những giáo sĩ trong Hội truyền giáo quốc tế của Pháp để thiết lập cơ sở về chính trị, xã hội thiết yếu

           

C .

Mua chộc quan lại nhà Nguyễn

                             

D .

Thông qua những thương nhân Pháp để timg hiểu tình hình Việt Nam

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Giải thích :

Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7 .

Trước rủi ro tiềm ẩn xâm lược từ tư bản phương Tây, nhu yếu lịch sử đặt ra là gì ?

A .

Cải cách – duy tân quốc gia để tự cường, cải tổ đời sống nhân dân

           

B .

Tăng cường link với những nước trong kv để tăng tiềm lực

                           

C .

“ Đóng cửa ” không giao thương mua bán với phương Tây để tránh những tác động ảnh hưởng xấu đi

       

D .

Thực hiện chủ trương “ cấm đạo ” triệt để

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Giải thích :

Mục 1 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8 .

Sự kiện liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tiến công ở cửa biển Thành Phố Đà Nẵng ( 1858 ) chứng tỏ điều gì ?

A .

Quan hệ giữa nhà Nguyễn và thực dân Pháp chấm hết

                                   

B .

Pháp chính thức mở cuộc cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam

                              

C .

Là hoạt động giải trí dọn đường, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc xâm lược Việt Nam của quân Pháp

           

D .

Nhà Nguyễn sẽ thất bại trước cuộc xâm lược của quân Pháp

Hướng dẫn giải :

Xem thêm: OPPO Reno6 5G

Đáp án : B

Giải thích :

Mục 2 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9 .

Nguyên nhân chính khiến Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là gì ?

A .

Tiềm lực kinh tế tài chính, quân sự chiến lược yếu hơn nhiều so với tư bản Pháp

                          

B .

Nhà Nguyễn thực hiện chủ trương đối nội, đối ngoại sai lầm đáng tiếc, thiếu đường lối chỉ huy đúng đắn và thiếu ý chí quyết tâm đánh giặc

         

C .

Nhà Nguyễn không nhận được sự ủng hộ của nhân dân

                                 

D .

Ngọn cờ phong kiến đã lỗi thời, không đủ sức hiệu triệu nhân dân chống Pháp

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Giải thích :

Mục 2 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10 .

Hiệp ước Patơnốt đã lưu lại

A .

Triều đình nhà Nguyễn bước đầu đầu hàng thực dân Pháp

                             

B .

Mộ phần nước ta bị bán cho thực dân Pháp

           

C .

Lần sau cuối triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp

   

D .

Sự đầu hàng trọn vẹn của triều đình nhà Nguyễn trước thực dân Pháp, kế thúc sự sống sót của nhà nước phong kiến Việt Nam độc lập

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

Giải thích :

Mục 2 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11 .

Tại sao sau gần 40 năm ( 1858 – 1896 ), thực dân Pháp mới thiết lập được nền thống trị trên toàn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam ?

A .

Tình hình nước Pháp có nhiều dịch chuyển, làm gián đoạn tiến trình xâm lược

B .

Pháp phải tập trung chuyên sâu lực lượng tranh giành ảnh hưởng tác động ở Trung Quốc với những đế quốc khác

       

C .

Chúng vấp phải cuộc cuộc chiến tranh nhân dân bền chắc, kinh khủng của nhân dân ta

D .

Sự cản trở kinh khủng của triều đình Mãn Thanh

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Giải thích :

Mục 2 Trang 154 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12

Một trào lưu đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân ta diễn ra khắp Bắc Kì, Trung Kì những năm cuối thế kỉ XIX là

A .

Phong trào Cần vương

B .

Phong trào “ tị địa ”

       

C .

Phong trào cải cách – duy tân quốc gia

D .

Phong trào nông dân Yên Thế

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Giải thích :

Mục 2 Trang 155 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13 .

Nguyên nhân hầu hết dẫn đến sự thất bại của trào lưu yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là gì ?

A .

Triều đình phong kiến đã đầu hàng trọn vẹn

      

B .

Kẻ thù đã áp đặt được ách thống trị trên toàn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam

C .

Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến và phát triển, có đủ năng lượng và đề ra đường lối đúng để chỉ huy trào lưu

D .

Việt Nam là một nước phong kiến lỗi thời

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Giải thích :

Mục 2 Trang 155 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14 .

Mục đích của Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A .

Khai hóa văn minh cho Việt Nam – một nước phong kiến lỗi thời

          

B .

Biến Việt Nam thành nơi phân phối tài nguyên, bóc lột nhân công rẻ mạt để làm giàu cho nước Pháp

C .

Mang lại nguồn lợi cho cả Pháp và Việt Nam

D .

Không mang lại nguồn lợi cho Pháp và Việt Nam

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Giải thích :

Mục 3 Trang 155 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15 .

Xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX mang đặc thù

A .

Xã hội thuộc địa nửa phong kiến

B .

Xã hội thuộc địa

           

C .

Xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến

D .

Xã hội tư bản chủ nghĩa

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Giải thích :

Mục 3 Trang 155 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16 .

Lực lượng có vai trò tiên phong trào lưu yêu nước đầu thế kỉ XX là

A .

Văn thân, sĩ phu yêu nước

B .

Văn thân, sĩ phu yêu nước tân tiến

C .

Công nhân

D .

Tư sản và tiểu tư sản

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Giải thích :

Mục 4 Trang 156 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17 .

Yêu cầu lịch sử dân tộc bản địa đặt ra đầu thế kỉ XX là gì ?

A .

Thống nhất những lực lượng chống Pháp, đặt dưới sự chỉ huy thống nhất

        

B .

Đưa người ra quốc tế học tập để chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc cứu nước lâu bền hơn

  

C .

Phải tìm ra một con đường cứu nước mới, cung ứng được nguyện vọng của phần đông quần chúng nhân dân

                                          

D .

Gồm toàn bộ những nhu yếu trên

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Giải thích :

Mục 4 Trang 156 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18 .

Ai là người đã nhận thức đúng đắn nhu yếu đó và có quyết định hành động trong bước đầu tương thích ?

A .

Phan Bội Châu

B .

Phan Châu Trinh

C .

Hoàng Hoa Thám

D .

Nguyễn Tất Thành

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

Giải thích :

Mục 4 Trang 156 SGK Lịch sử 11 cơ bản