Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 (Xuất bản lần thứ ba)

bo lich su 9 tapTác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng

Xuất bản : Tháng 4-2015Đây là một bộ sách rất là có giá trị, đồ sộ về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc bản địa. Bộ sách được biên soạn trên ý thức tôn trọng thực sự, khách quan, khoa học và ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm so với lịch sử, đã tái hiện hàng loạt cuộc kháng chiến tương đối tỷ mỷ, trong đó cố gắng nỗ lực làm điển hình nổi bật một số ít sự kiện trọng điểm, đồng thời chú trọng nghiên cứu và phân tích làm rõ nguồn gốc, nguyên do cuộc cuộc chiến tranh, sự đấu trí, đấu lực của hai bên tham chiến và những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề … ; nhìn nhận những ưu, điểm yếu kém chính, nghiên cứu và phân tích làm rõ nguồn gốc cuộc chiến tranh, nguyên do thắng lợi, bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề, những thành công xuất sắc, cũng như chưa thành công xuất sắc qua từng quy trình tiến độ của đại chiến .

Bộ sách gồm 9 tập:

Tập I : Nguyên nhân cuộc chiến tranh ( số trang : 204 trang, giá tiền : 49.000 đ ) tập trung chuyên sâu luận giải vì sao Mỹ xâm lược Việt Nam và vì sao tất cả chúng ta lại phải liên tục cầm súng chiến đấu sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược .
Tập II : Chuyển kế hoạch ( số trang : 404 trang, giá tiền : 102.000 đ ) trình diễn những sự kiện lịch sử từ sau Hiệp định Giơnevơ đến cao trào Đồng Khởi vĩ đại của nhân dân miền Nam năm 1960. Đây là một quá trình lịch sử mang tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, cả nước triển khai hai trách nhiệm kế hoạch, miền Bắc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam liên tục đấu tranh để thống nhất Tổ quốc .

Tập III: Đánh thắng chiến tranh đặc biệt (số trang: 465 trang, giá tiền: 115.000đ) trình bày những âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mỹ và tay sai, quá trình đánh bại từng bước chiến lược chiến tranh đặc biệt trên cả hai miền Nam – Bắc cũng như những thất bại nặng nề của đế quốc Mỹ và tay sai.

Xem thêm: OPPO Reno6 5G

Tập IV : Cuộc đụng đầu lịch sử ( số trang : 468 trang, giá tiền : 114.000 đ ) trình diễn những sự kiện lịch sử của những năm tháng quyết liệt ( 1965 – 1967 ) nhưng rất hào hùng đó của quân và dân ta trên cả hai miền Nam – Bắc. Các sự kiện trong tập sách được trình diễn một cách chân thực theo chiêu thức lịch sử và lôgíc dựa trên một nền tảng tư liệu đa dạng và phong phú và đáng tin cậy. Cách thức biểu lộ những sự kiện lịch sử khá thuần thục .
Tập V : Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 ( số trang : 364 trang, giá tiền : 88.000 đ ). Những nội dung chính yếu và quan trọng nhất của quy trình Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 đã được tác giả trình diễn một cách sinh động, thuyết phục và chân thực trong tập này .

Tập VI: Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương (số trang: 392 trang, giá tiền: 94.000đ) trình bày một cách khái quát và tương đối đầy đủ về cuộc chiến đấu anh hùng của dân tộc ta ở một trong những giai đoạn cam go nhất của chiến tranh từ đầu năm 1969 đến năm 1971, đánh thắng một bước căn bản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

Xem thêm: Samsung Galaxy A72

Tập VII : Thắng lợi quyết định hành động năm 1972 ( số trang : 492 trang, giá tiền : 117.000 đ ) trình diễn khá chi tiết cụ thể và tương đối khá đầy đủ ở tầm khái quát cuộc chiến đấu hào hùng của quân và dân ta trên cả hai miền Nam – Bắc và chiến trường Đông Dương, cả trên mặt trận quân sự chiến lược, chính trị và ngoại giao .
Tập VIII : Toàn thắng ( số trang : 576 trang, giá tiền : 135.000 đ ) phản ánh tiến trình lịch sử ở quy trình tiến độ ở đầu cuối – quy trình tiến độ toàn thắng của sự nghiệp kháng chiến vĩ đại của dân tộc bản địa ta chống lại tên đế quốc đầu sỏ của thời đại .
Tập IX : Tính chất, đặc thù, tầm vóc và, bài học kinh nghiệm lịch sử ( số trang : 596 trang, giá tiền : 124.000 đ ) luận giải, nghiên cứu và phân tích đặc thù, đặc thù, tầm vóc và những bài học kinh nghiệm lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước .