Phòng 2 – Thời Dựng nước và Giữ nước (2.879 Tr. CN – 938)

Nơi khởi xướng của những nền văn hóa truyền thống rực rỡ … Thời kỳ hình thành nền tảng của văn hóa truyền thống Việt Nam
Sau khi kết thúc đợt biển tiến Holocene, dân cư cổ nước ta bước vào thời kỳ lan rộng ra địa phận sinh sống để tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống. Cùng với quy trình này là sự lao động và phát minh sáng tạo, từ những công cụ bằng đá thô sơ tiến đến sự ý tưởng ra kỹ thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước dùng cày với sức kéo của trâu, bò ; đời sống vật chất và niềm tin ngày càng được nâng cao. Trên cơ sở đó kéo theo hàng loạt những chuyển biến về kinh tế tài chính, xã hội dẫn đến việc hình thành những nền văn minh và nhà nước sơ khai .

Khoảng cuối thời đại đồng thau – cuối thời đại đồ sắt (thế kỷ VIII TCN – thế kỷ II), trên lãnh thổ nước ta đã lần lượt xuất hiện ba nền văn hoá với các nhà nước sớm đó là: Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc trên cơ sở Văn hoá Đông Sơn ở miền Bắc, nước Lâm Ấp tiền thân của Vương quốc Champa trên cơ sở nền Văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung và Vương quốc Phù Nam trên cơ sở nền Văn hóa Đồng Nai – Óc Eo ở miền Nam. Sự ra đời của các quốc gia này đã mở ra một thời đại mới – thời đại dựng nước và giữ nước đầu tiên của dân tộc.

Xem thêm: Samsung Galaxy A72

Đồng thời, ba khu vực văn hóa này cũng có quan hệ mật thiết, lâu dài với nhau tạo nên đặc trưng truyền thống văn hóa Việt Nam: thống nhất trong đa dạng. Đây cũng là thời kì xây dựng nền văn minh nông nghiệp, xây dựng lối sống và tính cách truyền thống của một nước Việt Nam thống nhất sau này.

Từ sau thất bại của An Dương Vương trong cuộc khởi nghĩa chống Triệu Đà ( 179 TCN ), quốc gia ta bị những triều đại phong kiến phương Bắc tiếp nối nhau xâm lược và đô hộ. Suốt hơn một ngàn năm Bắc thuộc là một chặng đường lịch sử đầy biến cố, ghi lại sự kiên cường của dân tộc bản địa ta trước những cuộc xâm lăng về chủ quyền lãnh thổ và cũng là quá trình chứng tỏ sức sống mãnh liệt của nền văn hóa truyền thống địa phương trước sự đồng nhất của ngoại bang .
Hàng loạt những cuộc nổi dậy liên tục của nhân dân đã diễn ra trong suốt thời kỳ Bắc thuộc để chống lại sự áp bức, bóc lột của phong kiến phương Bắc giành lại nền độc lập và đấu tranh bảo tồn, tiếp thu có tinh lọc văn hoá gia nhập từ bên ngoài để tăng trưởng nền văn hoá dân tộc bản địa .