Lịch học tập trung của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, HV Tài chính – Giáo dục Việt Nam

GDVN – Học viện Tài chính, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa ra thông tin về kế hoạch học tập trung .Sau khoảng chừng thời hạn dài học trực tuyến, sinh viên những trường ĐH ở TP. Hà Nội được học tập trung .
Từ ngày 14/2, tại Thành Phố Hà Nội, sinh viên nhiều trường ĐH mở màn học trực tiếp như : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Điện lực, Công Nghiệp TP.HN, Ngoại giao, Điện lực, Mở, Văn hóa, Xây dựng, Mỏ – Địa chất, Lâm nghiệp, Công nghệ Giao thông vận tải đường bộ, …

Các trường đại học còn lại dự kiến sẽ đón sinh viên trong khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3.

Ngày 14/2, Học viện Tài chính ra thông tin về hình thức giảng dạy, học tập so với những hệ huấn luyện và đào tạo ĐH .
Theo đó, Học viện Tài chính tổ chức triển khai giảng dạy và học tập theo hình thức trực tiếp phối hợp với trực tuyến so với khóa CQ57, CQ58, CQ59 từ ngày 28/2 theo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021 – 2022 đã thông tin. Riêng những hệ LTĐH, DDHVB2 ; những lớp học cùng lúc 2 chương trình ; những lớp học lại, học cải tổ điểm, học bù thực thi giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến theo lịch đã thông tin .
Sinh viên khóa CQ58, CQ59 học môn Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An ninh tập trung chuyên sâu tại những Trung tâm Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An ninh theo lịch đã thông tin .
Riêng sinh viên khóa CQ58, CQ59 học môn Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An ninh tập trung chuyên sâu tại những Trung tâm Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An ninh theo lịch đã thông tin .
Giảng viên và sinh viên tham gia giảng dạy và học tập trực tiếp phải tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19. Trường hợp giảng viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đang thuộc diện cách ly y tế phải báo cáo giải trình Trưởng bộ môn để được đồng ý chấp thuận giảng dạy trọn vẹn trực tuyến, đồng thời thông tin cho sinh viên ; sinh viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phải báo cáo giải trình giảng viên giảng dạy để được đồng ý chấp thuận học trực tuyến, nếu vẫn có nhu yếu học trực tiếp phải có cam kết chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm khi phát sinh rủi ro đáng tiếc tương quan đến dịch Covid-19 .
Trong thời hạn giảng dạy và học tập trực tiếp phối hợp với trực tuyến, giảng viên và sinh viên phải triển khai nghiêm nguyên tắc 5K. Nếu giảng viên, sinh viên có biểu lộ không bình thường tương quan đến Covid-19 phải báo Trạm Y tế ngay. Giảng viên thuộc diện phải cách ly y tế tập trong thời hạn học phải báo cáo giải trình giảng viên giảng dạy và tham gia học tập trực tuyến .

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đón sinh viên quay lại học trực tiếp từ ngày 21/2.

Theo đó, sinh viên học tập theo hình thức trực tuyến từ ngày 08/02 đến ngày 20/02/2022 .
Từ ngày 21/2 sinh viên tập trung chuyên sâu học tập tại Học viện .
Đối với sinh viên khóa 2021 tham gia học học phần thực hành thực tế Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh thuộc Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HN từ ngày 13/03 – 02/4/2022 ( Kế hoạch cụ thể sẽ phổ cập sau ) .


Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (chủ trì), Phòng Giáo vụ, Văn phòng Học viện phối hợp tổ chức khảo sát sinh viên về tình hình tiêm vaccine (theo mẫu gửi kèm) và tổ chức cho sinh viên đăng ký tiêm bổ sung (nếu có) trước khi quay trở lại học tập tập trung.

Phòng Giáo vụ ( chủ trì ) phối hợp với những Khoa huấn luyện và đào tạo 1, những Đơn vị tương quan kiến thiết xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai giảng dạy – học tập theo lộ trình nêu trên .

Văn phòng Học viện (chủ trì) phối hợp các Đơn vị tổ chức cho sinh viên tiêm Vắc xin; xây dựng phương án, tổ chức thực hiện phòng chống dịch khi sinh viên quay trở lại học tập tập trung.

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức triển khai những hoạt động giải trí tuyên truyền phòng chống dịch và đón sinh viên quay trở lại học tập trung .
Yêu cầu sinh viên trước khi quay trở lại học tập tập trung chuyên sâu phải tham gia khảo sát về tình hình tiêm Vắc xin ; khi quay trở lại học tập phải trang nghiêm triển khai nguyên tắc 5K và lao lý của Học viện về phòng chống dịch .

Nhật Tân

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet